ปฏิทินหยั่งเสียงเลือกซ่อม

17 ธันวาคม 2561

ประกาศหยั่งเสียงเลือกซ่อมผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดชลบุรีเขต 7

19 ธันวาคม 2561

ประกาศผลหยั่งเสียงเลือกซ่อมชลบุรีเขต 7

การหยั่งเสียงเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขต

ผู้สมัครและโหวต ต้องเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เท่านั้น

ปฏิทินการหยั่งเสียงเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขต

8 - 14 ธันวาคม 2561

หยุดอนุมัติสมาชิกพรรคเป็นการชั่วคราว

10 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ที่มีสิทธิเข้ารับการหยั่งเสียงลงคะแนน ฯ

13 - 14 ธันวาคม 2561

หยั่งเสียงเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขต (ไพรมารี)

15 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการหยั่งเสียง

แจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง

โทรศัพท์ : 02-821-5688 กด 1

Email : [email protected]