fbpx
ดาวน์โหลด JSON File

1. จันทบุรี

ฐนภัทร กิตติวงศา - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 12

จันทบุรี เขต 1

อำเภอเมือง, อำเภอแหลมสิงห์

จารึก ศรีอ่อน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

จันทบุรี เขต 2

อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอแก่งหางแมว, อำเภอเขาคิชฌกูฏ

ญาณธิชา บัวเผื่อน - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

จันทบุรี เขต 3

อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอขลุง, อำเภอมะขาม, อำเภอสอยดาว

2. ฉะเชิงเทรา

กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

ฉะเชิงเทรา เขต 1

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (เฉพาะ ตำบลศาลาแดง และ ตำบลโพรงอากาศ)

ศิริพงษ์ นวพาณิชย์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ฉะเชิงเทรา เขต 2

อำเภอบางคล้า, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอราชสาส์น, อำเภอพนมสารคาม (เฉพาะ ตำบลเขาหินซ้อน, ตำบลหนองยาว และ ตำบลบ้านซ่อง), อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (ยกเว้น ตำบลศาลาแดง และ ตำบลโพรงอากาศ)

สุนทร โยสิงห์ธนังกูล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ฉะเชิงเทรา เขต 3

อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอพนมสารคาม (ยกเว้น ตำบลเขาหินซ้อน, ตำบลหนองยาว และ ตำบลบ้านซ่อง)

จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ฉะเชิงเทรา เขต 4

อำเภอบ้านโพธิ์, อำเภอบางปะกง, อำเภอแปลงยาว

3. ชลบุรี

ปิยะพร ธนาปิ่นชัย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

ชลบุรี เขต 1

อำเภอเมืองชลบุรี (ยกเว้น ตำบลบางปลาสร้อย, ตำบลมะขามหย่ง, ตำบลบ้านโขด, ตำบลบางทราย, ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลคลองตำหรุ, ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลบ้านสวน)

นิพนธ์ แจ่มจำรัส - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

ชลบุรี เขต 2

อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะ ตำบลบางปลาสร้อย, ตำบลมะขามหย่ง, ตำบลบ้านโขด, ตำบลบางทราย, ตำบลหนองไม้แดง, ตำบลคลองตำหรุ, ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลบ้านสวน), อำเภอพานทอง (ยกเว้น ตำบลมาบโป่ง และ ตำบลหนองหงษ์)

ภูวนาถ กาศสกุล - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

ชลบุรี เขต 3

อำเภอพนัสนิคม, อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพานทอง (เฉพาะ ตำบลมาบโป่ง และ ตำบลหนองหงษ์)

สมชาย เนื่องจำนงค์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 10

ชลบุรี เขต 4

อำเภอบ้านบึง, อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่

ขวัญเลิศ พานิชมาท - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ชลบุรี เขต 5

อำเภอศรีราชา (ยกเว้น ตำบลทุ่งสุขลา และ ตำบลบึง), อำเภอเกาะสีชัง

จรัส คุ้มไข่น้ำ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

ชลบุรี เขต 6

อำเภอบางละมุง (ยกเว้น ตำบลหนองปรือ, ตำบลโป่ง, ตำบลห้วยใหญ่ และ ตำบลเขาไม้แก้ว), อำเภอศรีราชา (เฉพาะ ตำบลทุ่งสุขลา และ ตำบลบึง)

กวินนาถ ตาคีย์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 13

ชลบุรี เขต 7

อำเภอบางละมุง (เฉพาะ ตำบลหนองปรือ, ตำบลโป่ง, ตำบลห้วยใหญ่ และ ตำบลเขาไม้แก้ว)

สุรสิทธิ์ ทะวะลัย - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 11

ชลบุรี เขต 8

อำเภอสัตหีบ

4. ตราด

ศักดินัย นุ่มหนู - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 9

ตราด เขต 1

ทั้งจังหวัด

5. ปราจีนบุรี

กฤษณ์กมล แพงศรี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

ปราจีนบุรี เขต 1

อำเภอเมืองปราจีนบุรี, อำเภอบ้านสร้าง, อำเภอศรีมโหสถ

หรรษธร กำปั่นทอง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 5

ปราจีนบุรี เขต 2

อำเภอศรีมหาโพธิ, อำเภอประจันตคาม, อำเภอกบินทร์บุรี (เฉพาะ ตำบลลาดตะเคียน, ตำบลหาดนางแก้ว, ตำบลวังดาล, ตำบลนนทรี และ ตำบลนาแขม)

ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 8

ปราจีนบุรี เขต 3

อำเภอนาดี, อำเภอกบินทร์บุรี (ยกเว้น ตำบลลาดตะเคียน, ตำบลหาดนางแก้ว, ตำบลวังดาล, ตำบลนนทรี และ ตำบลนาแขม)

6. ระยอง

สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 7

ระยอง เขต 1

อำเภอเมืองระยอง (ยกเว้น เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ)

ธัชญา จวงสันทัด - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 3

ระยอง เขต 2

อำเภอแกลง, อำเภอวังจันทร์, อำเภอเขาชะเมา

อำนาจ ศรีแสง - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 1

ระยอง เขต 3

อำเภอบ้านค่าย, อำเภอปลวกแดง, อำเภอนิคมพัฒนา (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด)

พัฒนพงศ์ หนูอุดม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 4

ระยอง เขต 4

อำเภอบ้านฉาง, อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะ เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และ เทศบาลตำบลเนินพระ) อำเภอนิคมพัฒนา (เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด)

7. สระแก้ว

ปิยพจน์ ตุลาชม - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

สระแก้ว เขต 1

อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์, อำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)

ยุทธชัย รำไพวรรณ์ - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

สระแก้ว เขต 2

อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้น ตำบลช่องกุ่ม และ ตำบลแซร์ออ), อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้น ตำบลทุ่งมหาเจริญ), อำเภอคลองหาด, อำเภอวังสมบูรณ์

สุนันทรัตน์ มุกตรี - พรรคอนาคตใหม่

เบอร์ 6

สระแก้ว เขต 3

อำเภออรัญประเทศ, อำเภอตาพระยา, อำเภอโคกสูง, อำเภอวัฒนานคร (เฉพาะ ตำบลช่องกุ่ม และ ตำบลแซร์ออ)