fbpx

กิจกรรมพรรค

พิจารณ์ : “ระบอบนายทุนนิยม” สังคมนิยมสำหรับผู้ร่ำรวย – ทุนนิยมสำหรับคนยากจน

“พล.อ.ประยุทธ์ บริหารทรัพยากรของประเทศโดยเอื้อผลประโยชน์ แจกจ่ายแบ่งปัน ให้กันอย่างทั่วถึง ตามแบบระบบสังคมนิยม แต่ในทางกลับกัน กับชนชั้นล่าง หรือคนทั่วไปของสังคม กลับปล่อยปะละเลย ให้พวกเค้ากระเสือกกระสนตามยถากรรม”
เชิญอ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

พิจารณ์ : “ระบอบนายทุนนิยม” สังคมนิยมสำหรับผู้ร่ำรวย – ทุนนิยมสำหรับคนยากจน

“พล.อ.ประยุทธ์ บริหารทรัพยากรของประเทศโดยเอื้อผลประโยชน์ แจกจ่ายแบ่งปัน ให้กันอย่างทั่วถึง ตามแบบระบบสังคมนิยม แต่ในทางกลับกัน กับชนชั้นล่าง หรือคนทั่วไปของสังคม กลับปล่อยปะละเลย ให้พวกเค้ากระเสือกกระสนตามยถากรรม”
เชิญอ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

พิธา : “99% ไม่มั่นคง 1% มั่งคั่ง พัฒนาไม่ยั่งยืน ไว้ใจไม่ได้อีกแม้แต่วันเดียว”

บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง? ล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพ ‘รวยกระจุก จนกระจาย’ ประชาชนสิ้นหวัง? ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม?
อ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับเต็ม โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พิจารณ์ : “ระบอบนายทุนนิยม” สังคมนิยมสำหรับผู้ร่ำรวย – ทุนนิยมสำหรับคนยากจน

“พล.อ.ประยุทธ์ บริหารทรัพยากรของประเทศโดยเอื้อผลประโยชน์ แจกจ่ายแบ่งปัน ให้กันอย่างทั่วถึง ตามแบบระบบสังคมนิยม แต่ในทางกลับกัน กับชนชั้นล่าง หรือคนทั่วไปของสังคม กลับปล่อยปะละเลย ให้พวกเค้ากระเสือกกระสนตามยถากรรม”
เชิญอ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

พิธา : “99% ไม่มั่นคง 1% มั่งคั่ง พัฒนาไม่ยั่งยืน ไว้ใจไม่ได้อีกแม้แต่วันเดียว”

บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง? ล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพ ‘รวยกระจุก จนกระจาย’ ประชาชนสิ้นหวัง? ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม?
อ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจฉบับเต็ม โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

อนาคตใหม่ค้านคณะรัฐมนตรีขยายสัมปทานทางด่วน 15 ปี แลกถอนฟ้องจ่ายค่าโง่ 17 คดี

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาขิกสภาผู้แทนราษฎรเเบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เเถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายสัมปทานทางด่วนเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มูลค่าเกือบ 6 หมื่นล้านบาท

คำชี้แจงจากใจ

“ย้อนหลังกลับไปเมื่อเราประกาศว่าจะตั้งพรรคการเมือง เราจินตนาการไว้ว่า พรรคที่เราอยากสร้างต้องมีลักษณะเป็นพรรคมวลชน กล่าวคือเป็นพรรคที่มีฐานสมาชิกที่เข้าใจในอุดมการณ์ของพรรค ทำงานขยายฐานความคิดและแนวร่วมเพื่อสร้างอุดมการณ์นั้นร่วมกัน…”

ประกาศเลื่อนหยั่งเสียง NGN เป็น 7-8 มี.ค. 63

ประกาศผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายที่ 3/2563 เรื่อง เลื่อนวันออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่ ออกไปอีกครั้งหนึ่ง

ปิยบุตร แสงกนกกุล แถลงปิดคดีเงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวปิดคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ต่อสาธารณะ สืบเนื่องจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยโดยไม่เปิดให้มีการไต่สวนพยาน ในคดีเงินกู้ยุบพรรคอนาคตใหม่