fbpx

กิจกรรมกิจกรรมพรรค

กิจกรรมพรรค

คลองพอก ขอแค่คำว่า พื้นที่ป่าพัฒนา

หมู่บ้านคลองพอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จันทบุรี             หมู่บ้านแห่งนี้ อยู่กลางหุบเขาที่คั่นจันทบุรีไว้จากสระแก้ว ลึกเข้ามาจากทางหลวงชนบทเป

คลองพอก ขอแค่คำว่า พื้นที่ป่าพัฒนา

หมู่บ้านคลองพอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จันทบุรี             หมู่บ้านแห่งนี้ อยู่กลางหุบเขาที่คั่นจันทบุรีไว้จากสระแก้ว ลึกเข้ามาจากทางหลวงชนบทเป

กลุ่มทุนผูกขาด: กลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง’คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2561โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สวัสดีครับทุกท่านครับ ผม ธนาธร จึงรุ่งเรืองก

คลองพอก ขอแค่คำว่า พื้นที่ป่าพัฒนา

หมู่บ้านคลองพอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จันทบุรี             หมู่บ้านแห่งนี้ อยู่กลางหุบเขาที่คั่นจันทบุรีไว้จากสระแก้ว ลึกเข้ามาจากทางหลวงชนบทเป

กลุ่มทุนผูกขาด: กลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง’คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2561โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สวัสดีครับทุกท่านครับ ผม ธนาธร จึงรุ่งเรืองก

PMT: การเมืองในสังคมโลก ที่ไปไกลกว่าการเอาชนะเผด็จการ

ต่อเนื่องจากบทความ บทเรียนจาก PMT: ระบบคิดทางการเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก ผมได้เกริ่นไว้ว่า ในขณะที่ประเทศไทยเราคงยังไม่หลุดพ้นจากการปกครองที่ผูกขาดโดยชนชั้นนำ กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเก่า และยัง

Civic Tech การใช้เทคโนโลยีสร้างรัฐเปิดเผยโดยประชาชนประสบการณ์จากไต้หวัน

ช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2561 ผมได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อประชาธิปไตยไต้หวัน (Taiwan Foundation for Democracy) ไปทำงานวิจัยด้านCivic Tech หรือการใช้เทคโนโลยีสร้างรัฐเปิดเผยโดยประชาชน ท

เสรีภาพ วัฒนธรรม การเมือง

เสรีภาพในการแสดงออก คำอภิปรายในงาน Future Festival วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ปิยบุตร แสงกนกกุล ในวรรณกรรมเรื่อง Das Liebeskonzil ของ Oskar Panizza ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สมมติในปี 1495 ณ เมืองนาโปลี ศาสนจั

บทเรียนจาก PMT: ระบบคิดทางการเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก

บริบทและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันระหว่างสังคมไทยและสังคมโลก ทำให้คนต่างกลุ่มที่ผมมีโอกาสได้พบเจอ มีมุมมอง และความปรารถนาต่อความเป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน