fbpx

ค้นหาข่าวสาร

9 กรกฎาคม 2019 พรรคอนาคตใหม่ : เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
7 มีนาคม 2019 แถลงการณ์เรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติ
8 กุมภาพันธ์ 2019 การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยรักษาชาติ
20 พฤศจิกายน 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 5 /2561 – ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่เรื่องข้อร้องเรียน
20 พฤศจิกายน 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 4/2561 – ประกาศรับรองผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคและหัวหน้าคณะทำงานจังหวัด
13 พฤศจิกายน 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 3/2561
19 ตุลาคม 2018 แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
1 ตุลาคม 2018 ได้เวลาอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า”
1 สิงหาคม 2018 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
2 กรกฎาคม 2018 แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์
4 มิถุนายน 2018 แถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการคุกคามผู้มาร่วมประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
27 พฤษภาคม 2018 แถลงการณ์การประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
23 พฤษภาคม 2018 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
23 พฤษภาคม 2018 แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยไม่มีเงื่อนไข
9 เมษายน 2018 แถลงการณ์คณะผู้ขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่