fbpx

ค้นหาข่าวสาร

7 มี.ค. 19 แถลงการณ์เรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติ
8 ก.พ. 19 การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยรักษาชาติ
20 พ.ย. 18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 5 /2561 – ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่เรื่องข้อร้องเรียน
20 พ.ย. 18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 4/2561 – ประกาศรับรองผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคและหัวหน้าคณะทำงานจังหวัด
13 พ.ย. 18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 3/2561
19 ต.ค. 18 แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
1 ต.ค. 18 ได้เวลาอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า”
1 ส.ค. 18 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
2 ก.ค. 18 แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 18 แถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการคุกคามผู้มาร่วมประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
27 พ.ค. 18 แถลงการณ์การประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
23 พ.ค. 18 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
23 พ.ค. 18 แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยไม่มีเงื่อนไข
9 เม.ย. 18 แถลงการณ์คณะผู้ขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่