ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ ท.๔ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจากสมาชิกรายปีเป็นสมาชิกตลอดชีพ


ดาวน์โหลด

Futurista’s Guide

The Futurista’s Guide is available for download now! The handbook outlines everything you need to know about Future Forward Party. Learn more about our new model of politics, core values, vision, mission, and principles. Feel free to share it with your friends and family on social media, online or even as a printed copy.


ดาวน์โหลด

ได้เวลาอนาคตใหม่

คู่มือพรรคอนาคตใหม่ อธิบายหลักการ คุณค่าหลัก ธงนำ แนวทางการทำงาน ที่มา แนวคิด และการเมืองใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ หาคำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับพรรคได้ในคู่มือฉบับนี้ แบ่งปันให้เพื่อนๆ ครอบครัว และคนรู้จักได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือจะปริ้นท์ ถ่ายเอกสาร มาอ่านก็ไม่ว่ากัน!


ดาวน์โหลด