fbpx

บทความ

พรรคอนาคตใหม่

พิจารณ์ : “ระบอบนายทุนนิยม” สังคมนิยมสำหรับผู้ร่ำรวย – ทุนนิยมสำหรับคนยากจน

“พล.อ.ประยุทธ์ บริหารทรัพยากรของประเทศโดยเอื้อผลประโยชน์ แจกจ่ายแบ่งปัน ให้กันอย่างทั่วถึง ตามแบบระบบสังคมนิยม แต่ในทางกลับกัน กับชนชั้นล่าง หรือคนทั่วไปของสังคม กลับปล่อยปะละเลย ให้พวกเค้ากระเสือกกระสนตามยถากรรม”
เชิญอ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์