fbpx

ข่าวสารบทความ

บทความ

พรรคอนาคตใหม่

คลองพอก ขอแค่คำว่า พื้นที่ป่าพัฒนา

หมู่บ้านคลองพอก ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จันทบุรี             หมู่บ้านแห่งนี้ อยู่กลางหุบเขาที่คั่นจันทบุรีไว้จากสระแก้ว ลึกเข้ามาจากทางหลวงชนบทเป