fbpx

ภาคกลาง

เขต 3 กรุงเทพมหานคร

วรรณวรี

ตะล่อมสิน
 
 

เขต 20 กรุงเทพมหานคร

มณฑล

โพธิ์คาย
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

เขต 21 กรุงเทพมหานคร

สมเกียรติ

ถนอมสินธุ์
 

เขต 22 กรุงเทพมหานคร

เท่าพิภพ

ลิ้มจิตรกร
 
 

เขต 23 กรุงเทพมหานคร

โชติพิพัฒน์

เตชะโสภนมณี
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

เขต 24 กรุงเทพมหานคร

ทศพร

ทองศิริ
 

เขต 25 กรุงเทพมหานคร

ณัฐชา

บุญไชยอินสวัสดิ์
 

เขต 27 กรุงเทพมหานคร

จิรวัฒน์

อรัณยกานนท์
 

เขต 28 กรุงเทพมหานคร

ณัฐพงษ์

เรืองปัญญาวุฒิ
 

เขต 3 นครปฐม

สุทธวรรณ

สุบรรณ ณ อยุธยา
 

เขต 5 นครปฐม

จุมพิตา

จันทรขจร
(ลาออก)
 

เขต 3 ปทุมธานี

อนาวิล

รัตนสถาพร
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

เขต 4 สมุทรปราการ

วุฒินันท์

บุญชู
 
 

เขต 1 สมุทรสาคร

ทองแดง

เบ็ญจะปัก
 
 

เขต 2 สมุทรสาคร

สมัคร

ป้องวงษ์
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต 1 ขอนแก่น

ฐิตินันท์

แสงนาค
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

ภาคตะวันออก

เขต 1 จันทบุรี

ฐนภัทร

กิตติวงศา
(ถูกขับออกโดยมติพรรค)
 

เขต 2 จันทบุรี

จารึก

ศรีอ่อน
(ถูกขับออกโดยมติพรรค)
 

เขต 3 จันทบุรี

ญาณธิชา

บัวเผื่อน
 
 

เขต 1 ฉะเชิงเทรา

กิตติชัย

เรืองสวัสดิ์
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

เขต 4 ฉะเชิงเทรา

จิรัฏฐ์

ทองสุวรรณ์
 
 

เขต 5 ชลบุรี

ขวัญเลิศ

พานิชมาท
 

เขต 6 ชลบุรี

จรัส

คุ้มไข่น้ำ
 

เขต 7 ชลบุรี

กวินนาถ

ตาคีย์
(ถูกขับออกโดยมติพรรค)

เขต 1 ตราด

ศักดินัย

นุ่มหนู
 

ภาคเหนือ

เขต 8 เชียงใหม่

ศรีนวล

บุญลือ
(ถูกขับออกโดยมติพรรค)
 

เขต 1 เชียงราย

เอกภพ

เพียรพิเศษ
 
 

เขต 6 เชียงราย

พีรเดช

คำสมุทร
 
 

เขต 1 พิษณุโลก

ปดิพัทธ์

สันติภาดา
 
 

เขต 1 แพร่

เอกการ

ซื่อทรงธรรม
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

เขต 2 แพร่

กฤติเดช

สันติวชิระกุล
(ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ)

ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบแบ่งเขต พรรคอนาคตใหม่

ดูเพิ่มเติม ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่