fbpx

วิธีสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

เริ่มสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนูระบบสมัครสมาชิก คลิกสมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 2

สมัครเพื่อใช้งานระบบ กรอก เบอร์มือถือ อีเมล์ (ถ้ามี) สร้างรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน และ ตั้งชื่อที่ต้องการแสดง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 3

เตรียมเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน *
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัครสมาชิกพรรค *
3. รูปถ่ายครึ่งตัวสำหรับทำบัตรสมาชิก
4. เอกสารอื่่นๆ ถ้ามี

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค
สแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพให้ชัดเจน ก่อนอัพโหลดเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันตัวตนด้วยการอัพโหลดรูปถ่ายที่ถือบัตรประชาชนของตนเองให้เห็นอย่างเด่นชัด

ตัวอย่างการถ่ายรูปตามภาพนี้

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 5

กรอกข้อมูลส่วนตัว และแบบสอบถามให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 6

อ่าน เงื่อนไขการสมัครสมาชิกพรรค และกดยืนยันข้อมูลก่อนกดสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 7

รับ SMS รหัสยืนยันตัวตน กรอกรหัสและคลิกยืนยันรหัส

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค

ขั้นตอนที่ 8

เลือกประเภทสมาชิก และชำระค่าบริการ ซึ่งรองรับทั้งบัตรเครดิต, เคาท์เตอร์เซอร์วิส และพร้อมเพย์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรรค


รอรับ SMS แจ้งอนุมัติการต่ออายุภายใน 48 ชั่วโมง

หากล่าช้าสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 821 5688 กด 1