fbpx

บทความ

(คลิป) ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายรายงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายรายงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560 ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับการรัฐประหาร และ ปัญหาการใช้ข้ออ้างละเมิดศาลรัฐธรรมนูญ

“ธนาธร” ลุยเอง! ตั้ง 7 ส.ส.กรรมการรับเรื่องร้องเรียน-ทุกข์ประชาชน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ห้องรับรอง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมประชุมกับทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค พร้อมชี้แจงการทำงานนอกสภาในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ มีการตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 คน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดการส่งต่อให้กับ ส.ส.ที่เกี่ยวข้องไปทำการแก้ไขตามช่องทาง วิธิการ และเครื่องมือต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่มีช่องทางออนไลน์รับคำร้อง แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ที่เว็บไซต์ www.futurecommunity.co     ธนาธร กล่าวว่า ปัจจุบัน มีข้อร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์เข้ามาถึงพรรคอนาคตใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.futurecommunity.co แล้วกว่า 700 เรื่อง ซึ่งนี่ยังไม่นับที่มีการร้องโดยตรงไปที่ตัวของ ส.ส.ของพรรคเรา ดังนั้น ทางพรรคจึงมีข้อเสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ จำนวน 7 คน เรียกว่า “คณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” ประกอบด้วย ส.ส.จากทุกภาค รายงานเรื่องขึ้นตรงต่อหัวหน้าพรรค เพื่อให้ปัญหาของประชาชนที่มีการร้องเรียนเข้ามาได้รับการตอบสนอง แก้ไขได้ทันการ โดยกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบปัญหาประชาชนที่เข้ามาที่พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด ตอบสนองข้อร้องเรียนต่างๆ มีอำนาจมอบกรณีปัญหาเหล่านั้นให้ ส.ส. แต่ละท่านไปจัดการ ไม่ว่าจะตามความเชี่ยวชาญ ตามพื้นที่ และตามความสนใจส่วนตัว โดยจุดประสงค์สำคัญที่เราอยากเห็น ในฐานะฝ่ายค้านที่ทำได้ตอนนี้คือ ทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่สาธาณะ ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการแก้ไข เราจะต้องทำงานการเมืองให้ตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง     สำหรับ คณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 คน ได้แก่ 1. วรภพ วิริยโรจน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขต 28 กรุงเทพมหานคร, 3. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.เขต 3 นครปฐม 4. ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 จันทบุรี 5. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 6. อภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ 7. กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

จำลองสภาฯ มาหารือ ! ที่ประชุม “อนาคตใหม่” เริ่มแล้ว ลุย “พ.ร.บ.รับราชการทหาร”

สัมภาษณ์พิเศษ พล.ท.พงศกร รอดชมพู จำลองสภาฯ มาหารือ !!! ที่ประชุม ส.ส. "อนาคตใหม่" เริ่มแล้ว ลุย "พ.ร.บ.รับราชการทหาร" – ตั้งคณะ กก.พิจารณา เตรียมรณรงค์เข้มข้น – คาดเปิดประชุมสภาสมัย 2 ยื่นได้ทันทีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ตึกไทยซัมมิท พรรคอนาคตใหม่จัดอบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำสัปดาห์ มีการแจ้งวาระการประชุมที่สำคัญ ตลอดจนการปรึกษาหารือ เรื่องต่าง ๆ โดยในวันนี้ มีการหารือและมีมติเรื่องการเตรียมเสนอ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ทั้งนี้ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในการจัดอบรมซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นั้น ส.ส.ท่านใดมีข้อเสนอแนะต่างๆ ก็นำมาพูดคุยกัน ซึ่งในวันนี้คุณ วิรัช พันธุมะผล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ…. เข้ามาให้ทางที่ประชุมพิจารณา และมีมติว่าจะมีการผลักดันเรื่องนี้ โดยจะนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปประกบกับร่างของพรรค มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจาณาชุดหนึ่ง พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จใน 15 วัน เพื่อออกมาเป็น ร่าง พ.ร.บ. ในขั้นต้น ."คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคม พรรคอนาคตใหม่จะได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเบื้องต้น จากนั้น ราวเดือนกันยายนจะนำร่างไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชน กับเยาวชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ ใครมีความเห็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอะไร เราจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และทำการแก้ไขให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตาม คงยังยึดเอานโยบายพรรคที่ได้เคยทำการหาเสียงแล้วเป็นหลัก ส่วนในเรื่องรายละเอียด เอาไว้ไปแก้ไขในระดับกฎกระทรวง ทั้งนี้ คาดว่าเปิดประชุมสภาสมัยที่ 2 คือ เดือนพฤศจิกายน จะสามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมสภาได้ทันที" พล.ท.พงศกร กล่าว .ทั้งนี้ สำหรับที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ประจำสัปดาห์ ได้ทำการจำลองระบบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ โดยในการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ นั้น เปิดโอกาสให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมการนโยบาย, สมาชิกพรรค สามารถเสนอร่างกฎหมายให้ที่ประชุม ส.ส. พิจารณา และเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการณ์แล้ว จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียด ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะนำกลับมาให้ที่ประชุม ส.ส.พิจารณา เพื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ นอกจากร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับราชการทหารแล้ว ปีกแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ ก็เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ให้พิจารณาด้วย 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年8月14日周三   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ตึกไทยซัมมิท พรรคอนาคตใหม่จัดอบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำสัปดาห์ มีการแจ้งวาระการประชุมที่สำคัญ ตลอดจนการปรึกษาหารือ เรื่องต่าง ๆ โดยในวันนี้ มีการหารือและมีมติเรื่องการเตรียมเสนอ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ทั้งนี้ พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในการจัดอบรมซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นั้น ส.ส.ท่านใดมีข้อเสนอแนะต่างๆ ก็นำมาพูดคุยกัน ซึ่งในวันนี้คุณ วิรัช พันธุมะผล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ…. เข้ามาให้ทางที่ประชุมพิจารณา และมีมติว่าจะมีการผลักดันเรื่องนี้ โดยจะนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปประกบกับร่างของพรรค มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจาณาชุดหนึ่ง พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จใน 15 วัน เพื่อออกมาเป็น ร่าง พ.ร.บ. ในขั้นต้น  “คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคม พรรคอนาคตใหม่จะได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเบื้องต้น จากนั้น ราวเดือนกันยายนจะนำร่างไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชน กับเยาวชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ ใครมีความเห็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอะไร เราจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และทำการแก้ไขให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตาม คงยังยึดเอานโยบายพรรคที่ได้เคยทำการหาเสียงแล้วเป็นหลัก ส่วนในเรื่องรายละเอียด เอาไว้ไปแก้ไขในระดับกฎกระทรวง ทั้งนี้ คาดว่าเปิดประชุมสภาสมัยที่ 2 คือ เดือนพฤศจิกายน จะสามารถเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมสภาได้ทันที” พล.ท.พงศกร กล่าว ทั้งนี้ สำหรับที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ประจำสัปดาห์ ได้ทำการจำลองระบบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาใช้ โดยในการเสนอร่างกฎหมายต่างๆ นั้น เปิดโอกาสให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมการนโยบาย, สมาชิกพรรค สามารถเสนอร่างกฎหมายให้ที่ประชุม ส.ส. พิจารณา และเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการณ์แล้ว จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียด ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะนำกลับมาให้ที่ประชุม

อนาคตใหม่ ท้วงรัฐบาลจัดการเฟคนิวส์ไม่คืบ-เลือกปฏิบัติ แนะศึกษาคู่มือ UNESCO

พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ในประเด็นการเมืองต่างๆ ทั้งในเรื่องของข่าวปลอม (fake news) และวาระในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ในการประชุมสภาสัปดาห์นี้

บรรยากาศงาน “บรรยายสาธารณะ” วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

เพราะพรรคอนาคตใหม่มองเห็นการทำงานทางความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงคิดกิจกรรม “บรรยายสาธารณะ” (Public lecture) ขึ้นมา เพื่อให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของประเทศนี้ โดยการบรรยายสาธารณะซีรีส์แรก ได้เริ่มต้นและจบลงไปแล้ว เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม ที่ผ่านมานี้ โดยมีวิทยากรผู้เป็นแกนนำคนสำคัญในนโยบายด้านต่างๆ ของพรรค และ เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรมาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เรามีคุณศิริกัญญา ตันสกุล ที่มาบรรยายถึงเรื่องทุนผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม และยังมีอาจารย์สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ที่ปรึกษาด้านคมนาคมที่มาแลกเปลี่ยนกับเราเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม   นอกจากนี้ เรายังมีอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล มาร่วมบรรยายในเรื่องถนัด คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญ และตามด้วยคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาบรรยายในเรื่องราคาของความเหลื่อมล้ำ     บรรยากาศทั้งสามวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมที่เป็นคนหนุ่มสาวหลายคน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเรา ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพราะพรรคอนาคตใหม่เองก็ได้เรียนรู้จากผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยเหมือนกัน พรรคอนาคตใหม่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง และหวังว่าเราจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับกิจกรรมนี้อีกในอนาคต     ส่วนผู้ที่พลาดกิจกรรมบรรยายสาธารณะในซีรีส์แรกนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะเราจะจัดกิจกรรมบรรยายสาธารณะในลักษณะนี้อีกครั้งแน่นอน ขอให้ติดตามตารางการบรรยายครั้งต่อไปได้ที่เพจพรรคอนาคตใหม่ของเรานี้

ก่อนจะสายเกินไป

เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มของรัฐบาลคุณประยุทธ์ 2 ประเทศไทยตกอยู่ในความอึมครึม ไม่มีใครมองเห็นอนาคตที่สดใส ผิดกับบรรยากาศและความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยสิ้นเชิง…

รายงานความคืบหน้างานในและนอกสภาของพรรคอนาคตใหม่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562

รายงานความคืบหน้าการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายในสภาหรือ จัดกิจกรรมเดินสายนอกสภา รอบวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

แกะรอยคำพูด รองนายกสมคิด

“แกะรอยคำพูดรองนายกสมคิด” จากการที่คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ได้พูดตอนหนึ่งถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจไทย ในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย

การบรรยายเรื่อง “การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

อนาคตใหม่เดินหน้าดำเนินคดี “เอ๋ ปารีณา” แพร่ข่าวปลอมสร้างความเกลียดชังในสังคม

ฝ่ายกฎหมายพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่าได้เตรียมยื่นฟ้องศาล ดำเนินคดีกับ “ปารีณา ไกรคุปต์” ส.ส. เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีเนื้อหาเป็นข่าวปลอมที่มีเนื้อความเป็นเท็จ

1 3 4 5 6 7 37