fbpx

บทความ

มูฮัมหมัด ยูนูส เจ้าของความคิด “ธนาคารหมู่บ้าน” และ “ทุนนิยมเพื่อผู้อื่น”

ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ Muhammad Yunus ตีพิมพ์ในนิตยสาร Philosophie Magazine ประจำเดือนเมษายน 2018 เนื่องในโอกาสที่เขาเปิดศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อสังคมและการพึ่งพาอาศัยกัน ที่ปารีส เห็นว่าน่าสนใจ จึงแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน

ถ้อยแถลงในโอกาสครบรอบ 1 เดือนเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 พวกเรา ชาวอนาคตใหม่ ได้แถลงการณ์วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ไว้ 3 ประการ ได้แก่… ประการแรก สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อให้ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าการเมืองไทยมีทางออก เราสามารถกลับสู่การเมืองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และชีวิตปกติได้โดยไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับเผด็จการทหาร ประการที่สอง สร้างการเมืองแบบใหม่ การเมืองที่สร้างสรรค์มุงนำเสนอนโยบายก้าวหน้า กระจายอำนาจ ทลายการผูกขาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ ดำเนินการโดยพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ เน้นการมีส่วนร่วม และหลอมรวมคนเข้ามา ประการที่สาม เปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยใหม่ ต่อไป การเมืองไทย คือ การสร้างสรรค์ คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือ การแข่งขันเข้าสู่อำนาจเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ต่อไป การเมืองไทยจะไม่ใช่เรื่องของชนชั้นนำทางการเมืองไม่กี่คน เทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญ หรือข้าราชการเท่านั้น แต่การเมืองไทยเป็นเรื่องของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ เมื่อภูมิทัศน์การเมืองไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดี ประชาชนจะไม่หันหลังให้กับการเมือง ประชาชนจะไม่หันไปหารัฐประหาร ทหาร รัฐราชการ แต่เชื่อมั่นว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถแก้ไขวิกฤตและหาทางออกได้เสมอ วันนี้ ครบรอบ 1 เดือนที่เราได้ยื่นขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง พวกเรา ชาวอนาคตใหม่ ยังคงยืนยันมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์สามประการนี้ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งคำวิจารณ์ มีทั้งคำชื่นชม มีทั้งคำตำหนิติเตียน มีทั้งดอกไม้ และมีทั้งก้อนอิฐ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งความคาดหวัง ความต้องการที่อยากให้เราทำ มีทั้งการดูแคลนว่าความตั้งใจของพวกเราเป็นได้เพียงความฝัน ยากที่จะสำเร็จ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการสนับสนุนเราและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด “อนาคตใหม่” และมีผู้คนอีกไม่น้อยที่ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายล้างพวกเราด้วยวิธีการแบบเก่าๆ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา สื่อมวลชนและสังคมไทยเริ่มหันกลับมาสนใจเรื่องพรรคการเมืองแบบใหม่ คนรุ่นใหม่ การนำเสนอนโยบาย และความคิดสร้างสรรค์ ผู้คนต่างไต่ถามพูดคุยกันถึงนโยบายของพรรคการเมือง เรียกร้องว่าพรรคการเมืองต้องทำอะไรบ้าง และแต่ละพรรคการเมืองพยายามนำเสนอสิ่งใหม่และสร้างสรรค์มากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยเกิดความเชื่อมั่นว่าการเมืองไทยสามารถกลับไปสู่การเลือกตั้งตามแบบประชาธิปไตยได้ และการเมืองไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมได้ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา เราได้ทำงานกันอย่างหนัก และยืนยันว่าเราจะทำงานหนักต่อไป เรารับทราบความเห็นทั้งหมดที่ส่งผ่านเข้ามาทุกช่องทางและได้นำมาพิจารณา เรารับทราบถึงความต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเราจากบุคคลหลายแวดวง เราได้ติดต่อพูดคุยกับหลายคนที่ยื่นมืออาสาเข้ามาช่วยเรา แต่ก็ยังเหลือคนที่แสดงความจำนงอีกจำนวนมากซึ่งเราจะเร่งติดต่อประสานงานกลับไปโดยเร็วที่สุด เรารับฟังความคิดเห็นและระดมสมองกันอย่างหนักเพื่อออกแบบนโยบายที่ก้าวหน้า เราพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ เราได้สนทนากับเอกอัครราชทูตและบุคคลในแวดวงระหว่างประเทศ เราสื่อสารให้สังคมไทยและประชาคมระหว่างประเทศได้รับทราบถึงแนวทางของพวกเรา 1 เดือนผ่านไป นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น เราจะทำงานหนักต่อไป เพื่อเดินหน้าพิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่สามารถสร้างทางเลือกใหม่ สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ และเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยให้ดีขึ้นได้ ถ้าไม่มีอุปสรรคใดขัดขวาง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 พวกเราจะจัดการประชุมครั้งแรกเพื่อเตรียมการจดทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ และอย่างช้า ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่จะถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย “อนาคตใหม่” จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ หากไม่มีแรงสนับสนุนและกำลังใจอย่างดีเยี่ยมตลอดเดือนที่ผ่านมา   เรายังต้องการคนและการสนับสนุนอีกจำนวนมาก เพื่อก้าวไปข้างหน้า เพื่อกำหนด “อนาคตใหม่” ของเรา กำหนด “อนาคตใหม่” ของประเทศไทยด้วยกัน   #ทีมอนาคตใหม่ #Futureforward

ผู้สูงอายุคืออนาคตใหม่ของไทย

ภายในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ มีคนอายุเกิน 60 ปี คิดเป็น 15% ของคนทั้งประเทศ สิ่งที่เราต้องคิด คือทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยร่วมเป็นอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่คนรุ่นหนุ่มสาว ทำให้ผู้สูงวัยยังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีงานทำตามศักยภาพ ที่สำคัญ รัฐต้องมองหารายได้เพิ่มผ่านการเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ๆ  สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีงบประมาณพอจะให้สวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนที่ต้องพึ่งพิงบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวัย อนาคตใหม่ คืออนาคตที่ผู้สูงวัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี   สวัสดีวันผู้สูงอายุ  13 เมษายน 2561  

กล้าที่จะเปิด ‘รัฐบาลยุคใหม่’ กับแนวคิด ‘Open Data’

ไกลก้อง ไวทยการ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์กับวอยซ์ ออนไลน์ ถึงการสร้างระบบราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้เข้ามาอยู่ในระบบจะเป็นคนดีได้มาตรฐานหรือไม่  เพราะนวัตกรรม 4.0 ที่เรียกว่า Open Data หรือการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประชาชนตรวจสอบได้ ไม่ใช่แค่การลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น แต่หากทำได้จริง ยังหมายถึงรัฐบาล 4.0 ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน เอื้อต่อการลงทุนทั้งจากรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติ   ถึงเวลาปลดล็อกกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย ให้ทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป   (อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.voicetv.co.th/read/SyifX3wsM) #ทีมอนาคตใหม่ #Futureforward  

หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวการจับคุมคนทำคราฟท์เบียร์รายหนึ่ง ที่ชื่อ ‘เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’

จากการจับกุมครั้งนั้น ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงกฎหมายที่ไม่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้ผลิตสินค้าออกสู่ตลาด เช่น ถ้าจะผลิตคราฟท์เบียร์บรรจุขวดออกขาย กฎหมายกำหนดให้ต้องผลิตได้ขั้นต่ำ 10 ล้านลิตรต่อปี หรือแม้แต่จะเปิดร้านคราฟท์เบียร์เล็กๆ ให้คนมาดื่มเฉพาะในบาร์ กฎหมายก็ยังระบุว่าผู้ผลิตต้องมีกำลังผลิต 1 แสนลิตรต่อปี จำนวนที่กำหนดตามกฎหมายนั้นสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการรายย่อยจะรับไหว  และทำให้คราฟท์เบียร์ที่ขายในเมืองไทยทั้งหมดเป็นของนำเข้า ถ้าเราคิดสูตรทำขนมที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าใครก็คงอยากลองเปิดร้านเล็กๆ  ของตัวเอง เช่นเดียวกับผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ ที่คิดสูตรการหมักข้าวบาร์เลย์เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะตัว ถ้าอยากเห็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนมีฝัน  ได้ทำธุรกิจและแข่งขันในตลาดอย่างเท่าเทียม มาร่วมเดินทางไปกับ เท่าพิภพ  เพื่อสร้าง Future Forward กัน   #FutureForward #ทีมอนาคตใหม่ (สมัครเป็นแนวร่วมอนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org/join)  

การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ย้ำจุดยืนอนาคตใหม่ พรรคของมวลชน ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ และไม่ใช่พรรคทางเลือก แต่เป็นทางหลัก ได้กี่ที่นั่งก็ไม่ถอย  ส่วนนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น ก็คือ ไม่เอารัฐประหาร เน้นเรื่องการกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น  ชำนาญยังพูดถึงกระแสตอบรับพรรคที่ล้นหลามในโซเชียลมีเดีย  แต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเข้าไม่ถึงคนรากหญ้า โดยยืนยันว่าปัจจุบันคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือ  ตัวเลขที่ใช้เกือบจะเท่ากับจำนวนประชากรแล้ว และยังมีสื่อหลักที่เสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงการที่พรรคต้องต่อยอด ไปพื้นที่ชี้แจงนโยบาย ที่ยังทำไม่ได้เพราะติดคำสั่ง คสช. “จริงๆ หากรีบมารีบไป  เดินไปแล้วรีบเลือกตั้งให้ไว ปลดล็อก ก็จะลงอย่างสวย แต่หากขืนยังอยู่แบบนี้จะลงไม่สวย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย  จุดจบของคณะรัฐประหารที่ยืดเยื้อยาวนานทั่วโลกต่างก็ลงไม่สวยสักราย ไม่มีที่ไหนจบสวย ผมไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร เพราะเป็นการแก้ปัญหาแบบมักง่าย การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง ให้ประชาชนตัดสิน”   (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaipost.net/main/detail/6656 )

1 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 1 ปี รัฐธรรมนูญคู่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีอายุครบ 1 ปีในวันนี้ มีใครบ้างที่รู้สึกว่าประเทศไทยปกครองในระบบรัฐธรรมนูญ? เรารู้สึกหรือไม่ว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้บังคับอยู่?

1 36 37 38