fbpx

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

มาตั้งหลักการพัฒนาเศรษฐกิจกันใหม่ – วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

ถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยอยู่รั้งท้าย ถูกประเทศอื่นๆ ผลัดกันแซงหน้า ถ้าอยากให้น้ำพักน้ำแรงมันคุ้มค่า ถ้าอยากให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดีกว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องช่วยกันตั้งหลักการพัฒนาเศรษฐกิจกันเสียใหม่ กลับไปที่แก่นของการพัฒนาที่เห็นหัวคน เห็นเลือดเห็นเนื้อของผู้คน