fbpx

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดีวีลัคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านบทความข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดีวี-ลัคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกตัดสินให้หมดสภาพการเป็น ส.ส. ไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรณีถือหุ้นสื่อ

ปัญหาและข้อเสนอเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น

เชิญอ่านข้อสังเกตจากกรณีงบพัฒนาภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก 2 โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี!? นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในไทย

บทวิเคราะห์วิกฤตการณ์อุตสาหกรรมไทย ปี 2562 พร้อมข้อเสนอสองประการจากพรรคอนาคตใหม่ โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพในการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วิเคราะห์ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ก่อนจะสายเกินไป

เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มของรัฐบาลคุณประยุทธ์ 2 ประเทศไทยตกอยู่ในความอึมครึม ไม่มีใครมองเห็นอนาคตที่สดใส ผิดกับบรรยากาศและความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยสิ้นเชิง…

การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย

การบรรยายเรื่อง “การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

กลุ่มทุนผูกขาด: กลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง’
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คำแถลง “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า” – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

“เราอยากเห็นประเทศไทยก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง เราอยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก”

ได้เวลาอนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า

พรรคอนาคตใหม่ฝันถึงอนาคตสองเท่า อนาคตที่คนไทยเท่าเทียมกัน และประเทศไทยเท่าทันโลก แต่เราจะเท่าทันโลกไม่ได้ครับ หากเราไม่เท่าเทียมกันในประเทศเสียก่อน ในขณะเดียวกันเราจะหลับหูหลับตาทำอะไร โดยไม่เรียนรู้บทเรียนจากโลกภายนอกก็ไม่ได้ เราอยากเห็นอนาคตที่การคมนาคมได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงทุกตำบล ให้เข้าถึงงานที่ดี และบริการสาธารณะ อนาคตที่โรงเรียนมีคุณภาพ อยู่ใกล้บ้าน ฐานะความยากดีมีจนไม่ใช่กำแพงขวางกั้นการเรียนรู้ของเยาวชนอีกต่อไป อนาคตที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ได้รับบริการที่เท่าเทียมกันจากโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิวนาน หรือใช้เส้นสาย อนาคตที่เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย อนาคตที่ทุกจังหวัดมีอำนาจจัดการทรัพยากร และการคลังด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ “นี่คือทิศทางที่เราอยากผลักดัน คือหลักการที่เรายืนยัน คือธงที่เราอยากปักไว้ให้สังคม สามเดือนถัดจากนี้ ทุกคนจะได้เห็นนโยบายแต่ละด้านของพรรคที่ร้อยรัดเชื่อมโยงด้วยหลักการทั้งสอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรก้าวหน้า ยกระดับการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรม การเพิ่มอำนาจท้องถิ่น และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 1 ตุลาคม 2561

1 2