fbpx

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คำชี้แจงจากใจ

“ย้อนหลังกลับไปเมื่อเราประกาศว่าจะตั้งพรรคการเมือง เราจินตนาการไว้ว่า พรรคที่เราอยากสร้างต้องมีลักษณะเป็นพรรคมวลชน กล่าวคือเป็นพรรคที่มีฐานสมาชิกที่เข้าใจในอุดมการณ์ของพรรค ทำงานขยายฐานความคิดและแนวร่วมเพื่อสร้างอุดมการณ์นั้นร่วมกัน…”

เปิดปฏิบัติการ “พินอคคิโอ” อภิปรายไม่ไว้วางใจกระชากหน้ากากรัฐบาลจอมโกหก

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเปิดตัว “ปฏิบัติการพินอคคิโอ” สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 24-27 ก.พ. นี้

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดีวีลัคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านบทความข้อสังเกตเกี่ยวกับคำวินิจฉัยคดีวี-ลัคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกตัดสินให้หมดสภาพการเป็น ส.ส. ไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรณีถือหุ้นสื่อ

ปัญหาและข้อเสนอเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น

เชิญอ่านข้อสังเกตจากกรณีงบพัฒนาภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก 2 โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี!? นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในไทย

บทวิเคราะห์วิกฤตการณ์อุตสาหกรรมไทย ปี 2562 พร้อมข้อเสนอสองประการจากพรรคอนาคตใหม่ โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพในการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วิเคราะห์ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ก่อนจะสายเกินไป

เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเต็มของรัฐบาลคุณประยุทธ์ 2 ประเทศไทยตกอยู่ในความอึมครึม ไม่มีใครมองเห็นอนาคตที่สดใส ผิดกับบรรยากาศและความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยสิ้นเชิง…

การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย

การบรรยายเรื่อง “การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย” โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

กลุ่มทุนผูกขาด: กลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทย

ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา ‘อนาคตประเทศไทย วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง’
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พฤศจิกายน 2561
โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

1 2