fbpx

พรรคอนาคตใหม่

ใบสมัครผู้ประสงค์ทำงานสาขาพรรคและจังหวัด

ใบสมัครและข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเป็น หัวหน้าสาขาพรรค (ใช้ใบสมัคร สอ.๑) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๒) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของสาขาพรรค สอ.๓) / หัวหน้าคณะทำงานจังหวัด (ใช้ใบสมัครตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สอ.๔) / กรรมการคณะทำงานจังหวัดสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๕) / กรรมการสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของคณะทำงานจังหวัด สอ.๖)

แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งคำสั่งทางปกครองถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามพรรคอนาคตใหม่รับบริจาคเงินจากสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอก โดยอ้างถึงประกา

แบบ ท.๔ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจากสมาชิกรายปีเป็นสมาชิกตลอดชีพ

ได้เวลาอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า”

นับจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่มีการเลือกกรรมการบริหารรับรองข้อบังคับ แนวนโยบาย พรรคตามที่กฎหมายกําหนด และได้มีการยื่นเอกสารให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดําเนินการ

ได้เวลาอนาคตใหม่

คู่มือพรรคอนาคตใหม่ อธิบายหลักการ คุณค่าหลัก ธงนำ แนวทางการทำงาน ที่มา แนวคิด และการเมืองใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ หาคำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับพรรคได้ในคู่มือฉบับนี้ แบ่งปันให้เพื่อนๆ ครอบครัว และคนรู้จักได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือจะปริ้นท์ ถ่ายเอกสาร มาอ่านก็ไม่ว่ากัน!

แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”

ตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายเรียกพยานมายัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ ในคดีระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจ ผ

แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เดินทางไปพบปะประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่องที

1 2 3 4