fbpx

พรรคอนาคตใหม่

ทำไมต้อง “hack” อย่าง มาราธอน ร่วมกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา อนาคตใหม่จัดกิจกรรม FWP Hackathon ผู้ร่วมกิจกรรมเกือบ 40 คนได้ร่วมกันใช้เวลาผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องนับได้ 10 ชั่วโมง  ผลงานที่ว่าคือการหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และนำมาผลิตเป็นชุดข้อมูลที่เข้าใจง่าย ข้อเสนอที่ผ่านการหาข้อมูลอ้างอิงแล้ว และข้อเสนอทั้งเชิงแนวปฏิบัติและแนวนโยบายจำนวนมาก เช่น เงินเดือนครูและเหตุจูงใจการเป็นครู ซึ่งพบว่ารายได้ครูไม่ได้น้อยอย่างที่หลายคนเข้าใจ และพ้องกับข้อมูลคะแนนการสอบเข้าคณะครุศาสตร์ที่เริ่มสูงขึ้นด้วย ข้อเสนองบประมาณสำหรับนมโรงเรียนที่สะท้อนความเป็นจริงที่ว่าปัจจุบันงบประมาณต่อหัว 7.37 บาท/คน ในปีงบประมาณ 2561  (ข้อมูลตัวอย่างจากรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) สามารถซื้อนมได้เพียง 0.18 ลิตร  ซึ่งไม่ถึงปริมาณ 0.225 ลิตร ดังที่ควรจะเป็น จำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี พ.ศ. 2552-2553 ซึ่งในบางจังหวัดอาจสูงถึงร้อยละ 50  และมีจำนวนนักเรียนชายหลุดออกจากระบบมากกว่านักเรียนหญิงอย่างชัดเจน ตามค่าเฉลี่ยนักเรียนชายหายไปร้อยละ 16 ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 11  สามารถติดตามข้อมูลและภาพ visualization ได้ที่ https://ed-hackathon.firebaseapp.com/#second ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมริเริ่มตั้งคำถามกันเอง  ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเด็นการศึกษาอยู่ในความสนใจและเป็นปัญหาที่ทุกคนยอมรับตรงกัน การหาข้อมูลร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยน ส่งต่อ และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจริง  ความสำคัญจึงอยู่ที่ความคิดริเริ่มของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่ได้รับการต่อยอด ถักทอ ออกมาเป็นข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่ออนาคตใหม่สามารถเปิดเว็บไซต์พรรคได้ แน่นอนว่าเราจะรวบรวมเอาข้อมูลที่ประชาชนสร้างขึ้นนี้ขึ้นสู่เว็บไซต์  เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะการเข้าถึง การแลกเปลี่ยน และตรวจสอบข้อมูลถือเป็นพื้นฐานและกลไกสำคัญของสังคมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่อนาคตใหม่ต้องการทำให้เกิดขึ้นจริง   ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาร่วมสร้างอนาคตใหม่ด้วยกัน  

(Infographic) วิถีแห่งการเมืองใหม่อนาคตใหม่

มีหลายท่านสนใจสอบถามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ และนโยบายที่เป็นรูปธรรม  เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นผู้นำประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้หรือไม่ แม้ตอนนี้เราจะยังประกาศนโยบายอย่างชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากติดล็อกคำสั่ง คสช. แต่นี่คือวิธีการทำ “พรรคการเมืองแบบใหม่” ของเรา และทันทีที่ คสช. ปลดล็อก นำความปกติคืนสู่การเมืองไทย เราพร้อมนำเสนอนโยบายต่อสาธารณชน เพื่อยืนยันว่าอนาคตใหม่ คือพรรคทางหลักของการเมืองไทย    อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ (เชิญเป็นแนวร่วมอนาคตใหม่ >> https://futureforwardparty.org/join)

แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยไม่มีเงื่อนไข

จากกรณีการชุมนุมของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ 4 ปี การทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งภายในปี 2561 และให้ คสช. หยุดสืบทอดอำนาจ การชุมนุมดังกล่าว เริ่มต้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในช่วงเย็นของวันที่ 21 พฤษภาคม และมีการเดินเท้าไปชุมนุมตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้น ถูกผลักดัน และมีความพยายามในการสลายการชุมนุมเป็นระยะ จนในที่สุดต้องประกาศยุติการชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ผู้นำและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดี ถูกร้องทุกข์โดย คสช.ในหลายข้อหา รวมถึงความผิดฐานละเมิดคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ห้ามการชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป โดยได้แยกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พวกเรา ในนาม “กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่” เห็นว่า การชุมนุมดังกล่าว เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และเป็นการแสดงออกตามสิทธิ เสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่การปิดกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการพยายามสลายการชุมนุมต่างหาก ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ยังมีการนำคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกโดยคณะรัฐประหาร ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกว้างขวาง เกินขอบเขต มาบังคับใช้ ซึ่งเป็นการทำลายสิทธิทางการเมืองของประชาชนอย่างไม่เป็นไปตามหลักสากลใดเลย รวมถึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ คสช.เองร่างขึ้น กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ขอประณามการขัดขวางผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนการจับกุมตัว การดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ 1. ปล่อยตัวผู้ร่วมชุมนุมในนาม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ที่ถูกจับกุม ดำเนินคดีทั้งหมด อย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 และคำสั่งอื่นๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างช้าที่สุดคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามที่หัวหน้า คสช. ได้เคยสัญญาไว้ จงคืนอำนาจอธิปไตยสู่ประชาชน กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ 23 พฤษภาคม 2561

แถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการคุกคามผู้มาร่วมประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การประชุมครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรคกว่า 700 คน มาร่วมลงมติรับรองอุดมการณ์ หลักการ แนวนโยบาย ข้อบังคับ และเลือกกรรมการบริหารชุดแรกตามขั้นตอนทางกฎหมาย และเพื่อตอกย้ำความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และนโยบายกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นแนวนโยบายหลักของพรรค สมาชิกก่อตั้งที่มาร่วมประชุม จึงมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงมีเครือข่ายแรงงานและเยาวชนคนหนุ่มสาว นอกจากนี้ ในการประกาศอุดมการณ์ แนวทาง และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำพรรคและตัวแทนเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งมีขึ้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พรรคได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ซึ่งปรากฏว่ามีคนหลากหลายอาชีพ วัย และภูมิภาค เข้าร่วมรวมเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน มีผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์และชมย้อนหลังรวมกว่า 160,000 คน ซึ่งแสดงถึงความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคอนาคตใหม่ อันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตาม กลับปรากฏว่าในวันงาน นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยตามปกติ ยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนมากที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ปะปนกับผู้ชมงาน บันทึกภาพบรรยากาศอย่างละเอียด รวมถึงตามถ่ายภาพทะเบียนรถที่จอดอยู่รอบๆ ยิมเนเซียมที่จัดการประชุม และหลังจากนั้นไม่กี่วัน สมาชิกก่อตั้งของพรรคอนาคตใหม่จำนวนมาก ก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงบ้าน และข่มขู่คุกคามให้หวาดกลัว การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของประชาชน ยังละเมิดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งแม้ปัจจุบันจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 แต่ในเมื่อพรรคอนาคตใหม่ได้รับอนุญาตให้จัดการประชุมพรรค สมาชิกก่อตั้งของพรรค จึงย่อมมีสิทธิ์เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อให้การจัดตั้งพรรคลุล่วงตามขั้นตอนทางกฎหมาย เช่นเดียวกับที่พรรคอื่นๆ ได้ทำไปแล้วหลายพรรค พรรคอนาคตใหม่ขอยืนยันว่าสมาชิกผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรคทุกคนที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม มาด้วยความกระตือรือร้น ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง ต้องการให้การเมืองไทยกลับมาเป็นเรื่องของประชาชน กำหนดโดยประชาชน เพื่อประชาชนอีกครั้ง มิได้กระทำการใดอันละเมิดด้วยกฎหมาย ทั้งกฎหมายปกติ และคำสั่งคสช. ด้วยเหตุนี้ พรรคอนาคตใหม่จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ยุติการกระทำอันลุแก่อำนาจ ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพพลเมือง และให้ปฏิบัติกับพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกัน ปล่อยให้พรรคการเมืองและประชาชนทุกคนทำกิจกรรมต่าง ๆ อันพึงมีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักสากล รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 4 มิถุนายน 2561

“ธนาธร” นั่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ที่ประชุมพรรคอนาคตใหม่ มีมติเลือก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค ขณะที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมดึงอดีตรองเลขาธิการ สมช. ร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดแรก การประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ จัดขึ้นภายในอาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แบ่งเป็น 2 ช่วง เช้าและช่วงบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก หลังได้รับการอนุญาตจาก กกต. และ คสช. ซึ่งเป็นไปตามคาด ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 473 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค ขณะที่โครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 4 คน ที่น่าสนใจ คือ พลโท พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการ สมช. ซึ่งถูกโยกย้ายในสมัยรัฐบาล คสช. เมื่อปี 58 ส่วนอีก 3 คน ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นายชำนาญ จันทร์เรือง และ นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเลือก นายปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคคนสำคัญ เป็นเลขาธิการพรรค และ นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นโฆษกพรรค  ขณะเดียวกัน ยังเลือกกรรมการบริหาร สายภูมิภาค อาทิ นายสุรชัย ศรีสารคาม ดูแลสัดส่วนภาคกลาง นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ดูแลสัดส่วนภาคเหนือ นายชัน ภักดีศรี ดูแลสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายเจนวิทย์ ไกรสินธ์ุ  ดูแลสัดส่วนภาคใต้    สำหรับการประชุมในช่วงบ่าย  จะเป็นการแนะนำตัวคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก พร้อมประกาศอุดมการณ์และแนวทางพรรค ซึ่งจะมีการแสดงวิสัยทัศน์จากหัวหน้าพรรค จากนั้นทั้งหมดจะร่วมแถลงข่าวต่อมวลชน โดยบรรยากาศภายในสถานที่จัดประชุมได้แบ่งโซนพื้นที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค  ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้ร่วมสังเกตการณ์ และ เจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีกำลังตำรวจวางมาตรการดูแลความปลอดภัยคนเข้า-ออก อย่างเข้มงวด   ขอบคุณข้อมูลจาก http://news.ch3thailand.com/politics/69923?fbclid=IwAR29KDUKyV3XZw7yO1P2RROv_7S-UU-pfiRbi1BkOqKnckiRiM0V8XsWyD0

แถลงการณ์การประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

27 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ประวัติศาสตร์หน้าแรกของพรรคอนาคตใหม่ถูกเขียนขึ้น สมาชิกก่อตั้งกว่า 700 คนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยเครือข่ายจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายคนรุ่นใหม่ New Gen Network ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกำหนดอุดมการณ์ และกรอบนโยบายของพรรค รวมถึงเลือกกรรมการบริหารพรรค เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างอนาคตใหม่ ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชนสากล เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสังคมที่เท่าเทียม สร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ โดยในการประชุมครั้งนี้ เรายังได้เชิญประชาชนทั่วไป และทูตานุทูตจากกว่า 15 ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากสหภาพยุโรปและสหประชาชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย  พรรคอนาคตใหม่ขอประกาศว่าเรามุ่งทำการเมืองแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันกันในเชิงอุดมการณ์และนโยบาย เสนอนโยบายก้าวหน้า กระจายอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เปิดให้ประชาชนเข้าถึงทุนและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ทั้งในแง่การระดมทุนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าระดมทุนให้ได้อย่างน้อย 350 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการทางการเมืองจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกใช้อย่างโปร่งใส แสดงบัญชีต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้ กรรมการบริหารพรรคยังมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจตามภูมิภาค ความหลากหลายทางอาชีพและเพศ รวมถึงมีกรรมการสัดส่วนเครือข่ายแรงงานและเยาวชนคนหนุ่มสาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีตัวแทนของตนเองในโครงสร้างการบริหารของพรรค มุ่งทำงานการเมืองระยะยาว ไม่มุ่งหวังเฉพาะชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่จะทำงานต่อเนื่องทั้งในฐานะพรรคการเมือง มูลนิธิ และส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม โดยพรรคการเมืองจะมุ่งทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่มูลนิธิของพรรคจะทำหน้าที่เผยแพร่หลักการและความรู้ เป็นเสมือนคลังสมองที่สร้างพลเมืองผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงานทางความคิด ส่วนธุรกิจเพื่อสังคม จะเป็นทั้งห้องทดลองนโยบายและการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  การทำงานโดยยึด 3 เสาหลักนี้ จะนำมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ โปร่งใส เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกคน สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศ พรรคอนาคตใหม่คือผู้ปักธงใหม่ ให้การเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ กำหนดอนาคตของตนเอง อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต

แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”

ตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายเรียกพยานมายัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ ในคดีระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กล่าวหา กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของเพจ “อนาคตใหม่ – The Future We Want” กับพวก ผู้ต้องหา ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คดีหนึ่ง และคดีระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กล่าวหา กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของเพจ “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” กับพวก ผู้ต้องหา ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อีกคดีหนึ่ง โดยกำหนดให้ไปพบพนักงานสอบสวนที่ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ต่อมาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ ศรันย์เกตุ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน”) โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกพยานดังกล่าวและขอเลื่อนนัดต่อพนักงานสอบสวนเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. และพนักงานสอบสวนอนุญาตตามขอ และเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกพยานดังกล่าวและได้ทราบจากพนักงานสอบสวนว่า พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คสช.”) ได้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึกวิดีโอเฟซบุ๊คไลฟ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงค่ำ ทางเฟซบุ๊คเพจ “อนาคตใหม่ – The Future We Want” และ เพจ “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ นายธนาธร กับพวกรวม ๓ คน ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน โดยปฏิเสธการให้ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ และพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด โดยในวันเดียวกันนี้ พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ว่า “คดีดังกล่าวนายธนาธร มีการพาดพิงถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและเป็นการกล่าวหาคสช. นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการโจมตีกระบวนการยุติธรรมด้วย” นั้น กลุ่ม “อนาคตใหม่” ขอเรียนดังนี้ คสช. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรัฐประหารแย่งชิงอำนาจรัฐไปจากประชาชนเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทำลายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นองค์กรที่ปราศจากความชอบธรรมทางกฎหมายตามหลักนิติรัฐ – ประชาธิปไตย นับแต่เข้าสู่อำนาจรัฐเป็นต้นมา คสช. ได้ใช้อำนาจดังกล่าว ปราบปรามประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกับระบอบเผด็จการที่ตนก่อตั้งขึ้น คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งผลของการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า บัดนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ว การปราบปราม คุกคาม และจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยอำนาจของเผด็จการ คสช. ก็หาได้ลดลงไม่ สภาพการณ์การเช่นนี้แสดงถึงความไม่จริงใจที่จะนำพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งโดยเสรีและเป็นธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย สาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไว้ ซึ่ง คสช. ในฐานะองค์กรของรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพและผูกพันต่อหลักการดังกล่าว ดังนั้น การมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อนายธนาธรกับพวกรวม ๓ คนในครั้งนี้ จึงเป็นการคุกคามและกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ทั้งนี้ การกระทำของนายธนาธรและพวกรวม ๓ คน เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามที่รัฐธรรมนูญมุ่งหมายจะคุ้มครอง และการคุกคามจาก คสช. ในครั้งนี้มิได้กระทบต่อจุดยืนทางการเมืองของเรา ที่สนับสนุนการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยและต่อต้านระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ อนึ่ง ผลพวงของรัฐประหาร อันได้แก่

แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยไม่มีเงื่อนไข

จากกรณีการชุมนุมของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ 4 ปี การทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งภายในปี 2561 และให้ คสช. หยุดสืบทอดอำนาจ การชุมนุมดังกล่าว เริ่มต้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในช่วงเย็นของวันที่ 21 พฤษภาคม และมีการเดินเท้าไปชุมนุมตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้น ถูกผลักดัน และมีความพยายามในการสลายการชุมนุมเป็นระยะ จนในที่สุดต้องประกาศยุติการชุมนุมบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ผู้นำและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 15 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดี ถูกร้องทุกข์โดย คสช.ในหลายข้อหา รวมถึงความผิดฐานละเมิดคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ห้ามการชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป โดยได้แยกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พวกเรา ในนาม “กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่” เห็นว่า การชุมนุมดังกล่าว เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และเป็นการแสดงออกตามสิทธิ เสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่การปิดกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการพยายามสลายการชุมนุมต่างหาก ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ยังมีการนำคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกโดยคณะรัฐประหาร ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐอย่างกว้างขวาง เกินขอบเขต มาบังคับใช้ ซึ่งเป็นการทำลายสิทธิทางการเมืองของประชาชนอย่างไม่เป็นไปตามหลักสากลใดเลย รวมถึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่คสช.เองร่างขึ้น กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ขอประณามการขัดขวางผู้ชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนการจับกุมตัว การดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ 1. ปล่อยตัวผู้ร่วมชุมนุมในนาม “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ที่ถูกจับกุม ดำเนินคดีทั้งหมด อย่างไม่มีเงื่อนไข 2. ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 และคำสั่งอื่นๆที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งโดยเร็ว อย่างช้าที่สุดคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามที่หัวหน้า คสช. ได้เคยสัญญาไว้ จงคืนอำนาจอธิปไตยสู่ประชาชน กลุ่มผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ 23 พฤษภาคม 2561

เสียงจากเกษตรกร กระดูกสันหลังของภาคใต้

จ.กระบี่ ได้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าภาคเกษตรหลักอย่างยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงการทำประมง เคยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในท้องถิ่น แต่เมื่อทีมอนาคตใหม่ได้ไปคุยกับเกษตรกร ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กลับพบว่าความเป็นจริงในวันนี้ ไม่สวยงามอีกต่อไป

“อนาคตใหม่” โดย ผการัมย์ งามธันวา

“อดีตเวิ่นเว้อ เพ้อเจ้อก้ำก้ำกึ่งกึ่ง รำพึงระโบยโหยหา   ปัจจุบันเลินเล่อ เผอเรอสว่างซึ้งสร่าง อ้างว้างอึงวึง ส่วงสึมซึมซา   อนาคตจะพบเจอ ท้าทายทบทวีถลกถกทึ้ง ทิศทางจะนำพาความหวังพลังตรึง   สู่จุดหมายทายท้าลึกซึ้ง อนาคตใหม่   ที่ร่ำเปิงกาแฟ มิตรสหายมาเยือน” บทกวีจากศิลปินผู้สนับสนุน #ทีมอนาคตใหม่ สร้างสรรค์ให้เป็นกำลังใจ

1 25 26 27 28 29