fbpx

พรรคอนาคตใหม่

คืนความเป็นปกติและสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้สังคมไทย

17 กันยายน 2561 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และว่าที่กรรมการบริหารพรรค ไกลก้อง ไวทยการ, จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ  ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาในคดีระหว่าง คสช. กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของเพจอนาคตใหม่ และเพจ Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ตามที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (2) นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  และอาจสร้างความตื่นตระหนกต่อสาธารณชน จากบทสนทนาเกี่ยวกับข่าวการดูด ส.ส. และการที่ คสช. อาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อดำเนินการดังกล่าว เมื่อกระบวนการทางคดีเสร็จสิ้นแล้ว ธนาธรได้ตอบคำถามนักข่าวที่ว่า จากนี้ไปจะระมัดระวัง ควบคุมคำพูด ความเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือไม่ และทำไมจึงกล้าท้าทาย คสช. ทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยง  “เราไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองไม่ให้พูดสิ่งที่ถูกต้องได้ ผมว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของสังคมไทย” จากนี้ไป อนาคตใหม่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้ความปกติกลับสู่สังคมไทย การเมืองต้องเป็นไปอย่างเสรี สร้างสรรค์ และเป็นธรรม อย่าให้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมาปกครองเรา  ไม่มีคดีความใดหยุดยั้งเราจากการทำงานเพื่ออนาคตที่อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนอีกครั้ง   ทำลายการเมืองแห่งความกลัว สร้างการเมืองแห่งความหวัง ประเทศไทยต้องการเรา อนาคตใหม่ต้องการคุณ   #พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty

หยุดใช้การทหารนำ – สร้างเวทีถกแก้ปัญหาใต้

ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเสวนาเนื่องในวันประชาธิปไตยสากล หัวข้อ “สัญญาณการเลือกตั้ง ทิศทางการเมืองไทย ต่ออนาคตสันติภาพปาตานี” ณ ห้องประชุม Patani Center จังหวัดปัตตานี “ถ้าประเทศนี้ยังปกครองโดยรัฐบาลทหารอยู่ การแก้ปัญหาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ไม่มีทางสำเร็จ มีแต่ความคิดแบบประชาธิปไตยเท่านั้นที่แก้ปัญหาลักษณะนี้ได้ ในหลายๆ ประเทศก็มีปัญหาแบบเดียวกับเรา และเขาก็แก้ไขด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เพราะถ้าประเทศเป็นเผด็จการ ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจ ไม่สามารถโต้แย้งถกเถียงกันได้ ก็จะไม่รู้ว่าปัญหานั้นอยู่ตรงไหน” ต้องให้คนที่มีความคิดหลากหลายได้มาถกเถียงกัน พูดคุยกันได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไข สำหรับแนวคิดของเรา ในการแก้ไขเรื่องนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ สั้น กลาง และยาว คือ ระยะสั้น ต้องสร้างสนามหรือเวที ให้คนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ และต้องรับประกันความปลอดภัย อาวุธในมือทั้งฝ่ายรัฐและขบวนการต้องเอาออกไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้ถ้าอยู่ภายใต้รัฐบาล คสช. ทำไม่ได้แน่นอน “ระยะกลาง เรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจ ที่ทุกคนรู้จักดีคือ อบจ. หรือ อบต. ที่ผู้นำท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง แต่ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้กันน้อยมาก นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ซึ่งปัจจุบันใช้กับเฉพาะกรุงเทพมหานคร และพัทยา ต้องออกแบบการมีส่วนร่วม มีงบประมาณ มีอำนาจให้บริหารจัดการตนเองได้ด้วย ในระยะกลางอีกเรื่องคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมดต้องทบทวน กฎอัยการศึก พรบ. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ต้องรื้อทำใหม่ สุดท้าย ระยะยาว เป็นเรื่องวัฒนธรรม ความคิด ต้องทำให้การศึกษามีความหลากหลาย ไม่ใช่ผลิตคนที่เหมือนออกมาจากหนังสือเล่มเดียวกันหมด”   #พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty

ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่เข้าร่วม SocDem Asia

ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ประสานงานนโยบายรัฐสวัสดิการ อนาคตใหม่ ธนภรณ์ สาลีผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ และ ไชยวัฒน์ วรรณโคตร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ทางการเมือง (Political Strategy Development Workshop) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดขึ้นโดยเครือข่ายประชาธิปไตยสังคมนิยมในเอเซีย หรือ Network for Social Democracy in Asia (SocDem Asia) สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ต (FES) ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 มีพรรคการเมืองจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดชึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า ได้รับเชิญมาเข้าร่วมหลายพรรค อาทิ พรรค PSI และ NASDEM จากประเทศอินโดนีเซีย พรรค Akbayan ประเทศฟิลิปปินส์ พรรคอนาคตใหม่ และ พรรคสามัญชน ประเทศไทย รวมถึงพรรคการเมืองจากประเทศเมียนมาร์ด้วย พรรคอนาคตใหม่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมงาน ซึ่งหลายพรรคเห็นตรงกันว่า พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องร่วมมือกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื่อทำงานส่งเสริมพื้นฐาน หลักการ และคุณค่าของประชาธิปไตย ซึ่งสวนกระแสกับทิศทางของผู้นำที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่หลายพรรค  พรรคเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เนื่องจากนำเสนอแนวคิดที่ก้าวหน้า สอดรับกับการพัฒนาของโลกยุคนี้  พยายามส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมืองมากขึ้น และสร้างทัศนคติใหม่ว่าการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่สามารถสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ในขณะเดียวพรรคเกิดใหม่ก็ไม่ได้ละเลยเสียงของคนรุ่นอื่นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคอนาคตใหม่มองว่า สิทธิและเสียงของทุกคนเท่ากัน  ทุกความคิดเห็นมีส่วนสำคัญในการสร้างนโยบาย เพื่อตอบสนองประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม #พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty #Sustarum Thammaboosadee SocDem Asia ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ประสานงานนโยบายรัฐสวัสดิการ อนาคตใหม่ คุณธนภรณ์ สาลีผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ และคุณไชยวัฒน์ วรรณโคตร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ทางการเมือง (Political Strategy Development Workshop) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดขึ้นโดยเครือข่ายประชาธิปไตยสังคมนิยมในเอเซีย หรือ Network for Social Democracy in Asia (SocDem Asia) สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ต (FES) ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายนที่ผ่านมามีพรรคการเมืองจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดชึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า ได้รับเชิญมาเข้าร่วมหลายพรรคอาทิ พรรค PSI และ NASDEM จากประเทศอินโดนีเซีย พรรค Akbayan ประเทศฟิลิปปินส์ พรรคอนาคตใหม่ และ พรรคสามัญชน ประเทศไทย รวมถึงพรรคการเมืองจากประเทศเมียนมาด้วยพรรคอนาคตใหม่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับตัวแทนพรรคการเมืองที่มาเข้าร่วมงานซึ่งหลายพรรคเห็นตรงกันว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องร่วมมือกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื่อทำงานส่งเสริมพื้นฐาน หลักการ และคุณค่าของประชาธิปไตย ซึ่งสวนกระแสกับทิศทางของผู้นำที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละประเทศมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่หลายพรรค พรรคเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เนื่องจากนำเสนอแนวคิดที่ก้าวหน้าสอดรับกับการพัฒนาของโลกสมัยใหม่ พยายามส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมืองมากขึ้น และสร้างทัศนคติใหม่ว่าการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่สามารถสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ในขณะเดียวพรรคเกิดใหม่ก็ไม่ได้ละเลยเสียงของคนรุ่นอื่นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคอนาคตใหม่มองว่าสิทธิและเสียงของทุกคนเท่ากัน ทุกความคิดเห็นมีส่วนสำคัญในการสร้างนโยบายเพื่อตอบสนองประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty Sustarum Thammaboosadee 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年9月13日周四

ได้เวลาอนาคตใหม่

คู่มือพรรคอนาคตใหม่ อธิบายหลักการ คุณค่าหลัก ธงนำ แนวทางการทำงาน ที่มา แนวคิด และการเมืองใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ หาคำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับพรรคได้ในคู่มือฉบับนี้ แบ่งปันให้เพื่อนๆ ครอบครัว และคนรู้จักได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือจะปริ้นท์ ถ่ายเอกสาร มาอ่านก็ไม่ว่ากัน!

(คลิป) ปัญหายางและปาล์ม: อย่าแก้แค่ปลายเหตุ แต่ต้องแก้ทั้งระบบ

ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เสริมส่งด้วยธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรจากการลงทุนที่มีคุณภาพ ความได้เปรียบของการคมนาคม ฯลฯ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจหลักของภาคมาเนิ่นนาน นั่นคือผลผลิตทางการเกษตร แต่น่าเสียดายที่คนในภาคใต้ไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีนี้อย่างเต็มที่ ด้วยปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาการว่างงาน ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวโยงกับการผูกขาดทางธุรกิจและอำนาจการตัดสินใจงบประมาณแบบรวมศูนย์ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอย่างจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างงาน สร้างธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชน ให้คนท้องที่ได้ลืมตาอ้าปาก ให้เจ้าของผลผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตัวเองได้ ฟังวิสัยทัศน์เรื่องนี้จาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ว่าที่กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ภาคใต้ ปัญหายางและปาล์ม [ อย่าแก้แค่ปลายเหตุ แต่ต้องแก้ทั้งระบบ ]ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การคมนาคม ฯลฯ แต่น่าเสียดายที่คนในภาคใต้ไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ ทั้งปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำและปัญหาการว่างงานปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวโยงกับการผูกขาดทางธุรกิจและอำนาจการตัดสินใจงบประมาณแบบรวมศูนย์ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอย่างจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างงาน สร้างธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชน ให้คนท้องที่ได้ลืมตาอ้าปาก ให้เจ้าของผลผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตัวเองได้ ฟังวิสัยทัศน์เรื่องนี้จากธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ว่าที่กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ภาคใต้ 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月27日周一

(คลิป) แปรรูปข้าวเป็น ‘เหล้า’ เพิ่มมูลค่า

เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างขณะนี้ กรณีแม่ค้าวัย 60 ปี ชาวบุรีรัมย์ขายข้าวหมากห่อใบตองอยู่ในตลาดนัดแล้วถูกจับ โดนปรับ 50,000 บาท แต่ต่อรองเหลือ 10,000 บาท ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไม่ได้จับที่ขายข้าวหมาก แต่จับในข้อหาขายเหล้าสาโท (สุราแช่) ซึ่งบรรจุถุงพลาสติกมัดปากถุง ตรวจสอบพบ 11 ถุง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน มาตรา 153 พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประนอม เชิมชัยภูมิ เครือข่ายสุราพื้นบ้าน และประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดเชียงราย คือหนึ่งในบุคคลที่ต่อสู้เรื่องเหล้าพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน และเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันแน่นหนักว่า พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นั้นเป็นปัญหาต่อประชาชนคนรากหญ้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราพื้นบ้านรายเล็กรายน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีมาตรฐานสูง ซึ่งมีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่ทำได้ หรือแม้แต่ภาษีในการซื้อแสตมป์ติดขวดสุรา ซึ่งมีราคาสูงมาก อาทิ เหล้า 35 ดีกรี แสตมป์ดวงละ 41 บาท เหล้า 40 ดีกรี ราคาแสตมป์อยู่ที่ดวงละ 43 บาท ทำให้ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่้งชาวบ้านทั่วไปไม่มีกำลังซื้อ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดกลุ่มผู้ผลิตเหล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตมากมาย แทนที่รัฐบาลจะได้ภาษีเต็มๆ  กลับส่งผลให้ชาวบ้านต้องออกไปผลิตเหล้าตามป่าตามเขา เพื่อมาบริโภคเอง หรือเอามาใช้ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน “สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนมากที่สุดว่าทำไมชาวบ้านต้องทำเหล้า ทำไมต้องมีเรื่องเหล้า จริงๆ  เรื่องเหล้าเป็นกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะยกระดับมูลค่าของมัน ที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอ และเสนอต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คือว่า ทำไมรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายประกันราคาข้าว หรือไปรับจำนำข้าว ทำไมไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านเอาข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นเหล้า หรือสับปะรดที่เป็นปัญหาก็เอามาทำเป็นบรั่นดี ผลไม้ต่างๆ ก็ทำเป็นไวน์ได้ แบบนี้ยกระดับมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 15 เท่า ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงินสนับสนุนด้วย เพียงรัฐบาลแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบบางอย่างเท่านั้น ก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องราคาสูงขึ้นแล้ว” หลายคนอาจคิดว่าเหล้าคือสินค้าบาป แต่ในความเป็นจริง สุราเป็นสินค้าควบคุมที่มีกฎระเบียบอยู่แล้ว ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า การตั้งกฎมาตรฐานการผลิต มาตรฐานโรงงาน รวมทั้งการตั้งราคาอากรแสตมป์ที่สูงเกินกำลังชาวบ้านธรรมดาโดยเฉพาะเกษตรกร คือการกีดกันเพื่อผูกขาดไว้ให้ผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่รายหรือไม่ อย่างไร    #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #เชียงราย เหล้าวิถีชาวบ้าน [ แปรรูปข้าวเป็น 'เหล้า' เพิ่มมูลค่า ]เป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างขณะนี้ กรณีแม่ค้าวัย 60 ปี ชาวบุรีรัมย์ขายข้าวหมากห่อใบตองอยู่ในตลาดนัดแล้วถูกจับ โดนปรับ 50,000 บาท แต่ต่อรองเหลือ 10,000 บาท ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไม่ได้จับที่ขายข้าวหมาก แต่จับในข้อหาขายเหล้าสาโท (สุราแช่) ซึ่งบรรจุถุงพลาสติกมัดปากถุง ตรวจสอบพบ 11 ถุง โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน มาตรา 153 พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560ประนอม เชิมชัยภูมิ เครือข่ายสุราพื้นบ้าน และประธานสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย คือหนึ่งในบุคคลที่ต่อสู้เรื่องเหล้าพื้นบ้านมาอย่างยาวนาน และเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันแน่นหนักว่า พระราชบัญบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นั้นเป็นปัญหาต่อประชาชนคนรากหญ้า โดยเฉพาะผู้ผลิตสุราพื้นบ้านรายเล็กรายน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานโรงงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ต้องมีมีมาตรฐานสูง ซึ่งมีแต่รายใหญ่เท่านั้นที่ทำได้หรือแม้แต่ภาษีในการซื้อแสตมป์ติดขวดสุรา ซึ่งมีราคาสูงมาก อาทิ เหล้า 35 ดีกรี แสตมป์ดวงละ 41 บาท, เหล้า 40 ดีกรี ราคาแสตมป์อยู่ที่ดวงละ 43 บาท ทำให้ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่้งชาวบ้านทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ เหตุดังนี้ จึงเกิดกลุ่มผู้ผลิตเหล้าที่ไม่ต้องขออนุญาตมากมาย แทนที่รัฐบาลจะได้ภาษีเต็มๆ กลับส่งผลให้ชาวบ้านต้องออกไปผลิตเหล้าตามป่าตามเขา เพื่อมาบริโภคเอง หรือเอามาใช้ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน"สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนมากที่สุดว่าทำไมชาวบ้านต้องทำเหล้า ทำไมต้องมีเรื่องเหล้า จริงๆ เรื่องเหล้าเป็นกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อที่ยกระดับมูลค่าของมัน ที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอ และเสนอต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คือว่า ทำไมรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายไปประกันราคาข้าว หรือไปรับจำนำข้าว ทำไมไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านเอาข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นเหล้า หรือสัปปะรดที่เป็นปัญหาก็เอามาทำเป็นบรั่นดี ผลไม้ต่างๆก็ทำเป็นไวน์ได้ แบบนี้ยกระดับมูลค่าผลผลิตได้มากกว่า 15 เท่า เรื่องแบบนี้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงินด้วย เพียงรัฐบาลแก้ไขกฎหมาย หรือระเบียบบางอันเท่านั้น ก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องราคาสูงขึ้นแล้ว"#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #เชียงราย 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月16日周四

ชาวนา-นักธุรกิจ เป็นผู้ผลิตเหมือนกัน

“เมื่อก่อนแม่น้ำป่าสักเป็นป่ารก ตื้นเขิน เวลาหน้าน้ำก็จะเกิดน้ำหลากท่วมพืชผลการเกษตรเสียหาย ต่อมามีงบประมาณการขุดลอก เมื่อขุดลอกแล้วก็ช่วยลดความเสียหายลงไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังประสบปัญหาว่า เมื่อน้ำมาแล้วก็ไหลผ่านไปเร็ว เพราะไม่มีฝาย หรืออ่างเก็บน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้” ข้างต้นคือเสียงสะท้อนของอดีตผู้นำชุมชนคนหนึ่ง ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พูดถึงปัญหาที่คนในพื้นที่ประสบอยู่ โดยเฉพาะเรื่องระบบชลประทานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำมาหากินของพวกเขา มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอศรีเทพ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย แต่จากสภาวะการขาดแคลนน้ำที่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบัน ชาวนาพื้นที่ทำนาได้แค่เพียงปีละครั้งเดียว ซึ่งพอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ที่นาก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรอีก จนกว่าจะถึงหน้านาปีถัดไป “อยากให้ภาครัฐลงมาดูระบบชลประทานแม่น้ำป่าสัก และช่วยสร้างฝายชะลอน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ อาจไม่ต้องถึงขั้นทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำมากก็ได้ แค่ให้เราได้ปลูกพืชระยะสั้น เพิ่มรายได้ แค่นี้เราก็พอใจแล้ว” อีกหนึ่งเรื่องสำคัญของชาวไร่ชาวนาที่เป็นประเด็นซึ่งผู้มีอำนาจจัดการควรจะต้องนำมาคิดอย่างจริงจังได้แล้ว เพราะเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน นั่นคือ การไม่อาจเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเอง “ชาวนากับนักธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหมือนกัน แต่ทำไมชีวิตถึงต่างกันมาก นักธุรกิจเขาผลิตสินค้า รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่ ก็กำหนดราคาขายได้เพื่อให้มีกำไร แต่ชาวนา เรารู้ต้นทุนการผลิตข้าวของเราเช่นกัน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง ทุกคนรู้ดีว่าเท่าไหร่ แต่พอผลิตได้มาแล้ว ทำไมไม่สามารถที่จะกำหนดราคาให้เกินต้นทุน แล้วขายให้มีกำไรได้” ถ้าจะเทียบในเชิงธุรกิจ ธุรกิจผลิตข้าวของชาวนาควรจะดีเพราะมีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก คนไทยกินข้าวทุกวัน ยังไม่นับความต้องการจากตลาดต่างประเทศ  สวนทางกับความเป็นจริงที่ชาวนาในหลายพื้นที่ บางครั้งจนเสียจนแทบไม่มีอะไรจะกิน   ถึงเวลาของชาวนาหรือยัง?   #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #เพชรบูรณ์

(คลิป) แปรรูปเพิ่มผลผลิต ฝันถึงโรงงานผลิตยางรถในประเทศ

ป้ายบอกราคารับซื้อน้ำยางสดที่ติดอยู่ด้านหน้า “สหกรณ์กองทุนสวนยาง คลองวังช้าง จำกัด” ระบุตัวเลขชัด มองเห็นแต่ไกลว่า “ราคาน้ำยางสดวันนี้ 40.00 บาท” ซึ่งถ้าเทียบกับในท้องตลาด นับว่าสูงกว่าที่บรรดาพ่อค้าคนกลางรับซื้อทั่วไปจากเกษตรกรประมาณ 5 บาท ในช่วงสถานการณ์วิกฤตราคาดิ่งเหว ชนิดที่คนทำสวนหรือแม้แต่คนทั่วไปมักแซวกันเล่นว่า ราคายางปัจจุบันนี้ “สามโลร้อย”  บนถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดใน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ผ่านสวนปาล์ม สวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ และมีโอกาสได้พูดคุยกับ รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ   เขาเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวสวนยาง  รุ่ง เล่าว่า โรงงานรมยางแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2538 ราว 3 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อปี 2539 โดยมีรูปแบบคือ รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาทำเป็นยางแผ่นดิบรมควัน  จากนั้นก็จำหน่ายต่อให้กับผู้รับซื้อ  สมาชิกเริ่มต้นของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด มีประมาณ 30 คน ขณะที่ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 327 คน มีกำลังรับซื้อน้ำยางสดในปัจุบันอยู่ที่ 15 ตันต่อวัน “เราไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายจากการทำโรงงานตรงนี้ คิดแค่ว่า ทำอย่างไรให้สมาชิกอยู่ได้ ขายน้ำยางได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้เท่านั้นเอง” รุ่งกล่าวพร้อมกับบอกถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตในปัจจุบันที่ทำอยู่ อาทิ การจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยที่ทางกลุ่มคิดค้นกันขึ้นมาเอง ปัจจุบันขายถูกกว่าท้องตลาดถึงกระสอบละ 200 บาท  นี่คือสถานการณ์ที่ราคายางพาราตกต่ำ และยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาจนเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางได้ แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังมีความฝันอยู่ลึกๆ ที่ตรงกัน  “ความฝันที่เราเคยคุยกันไว้นั่นคือ อยากเห็นการใช้ยางพาราที่มากขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการส่งออก แต่ควรต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ราคาสูงขึ้น วันนี้ ทำไมเราต้องส่งให้ต่างประเทศแปรรูป แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ยกตัวอย่าง ยางรถยนต์ คนจำนวนมากมียานพาหนะ ต้องใช้ยางรถยนต์กันทั้งนั้น แต่ทำไมไม่ส่งเสริมให้เกิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นในประเทศ”    #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ชุมพร #ราคายาง อนาคตใหม่ X ชาวสวนยาง [ แปรรูปเพิ่มผลผลิต ฝันถึงโรงงานผลิตยางรถในประเทศ ] ป้ายบอกราคารับซื้อน้ำยางสดที่ติดอยู่ด้านหน้า “สหกรณ์กองทุนสวนยาง คลองวังช้าง จำกัด” ระบุตัวเลขชัด มองเห็นแต่ไกลว่า “ราคาน้ำยางสดวันนี้ 40.00 บาท” ซึ่งถ้าเทียบกับในท้องตลาด นับว่าสูงกว่าที่บรรดาพ่อค้าคนกลางรับซื้อทั่วไปจากเกษตรกรประมาณ 5 บาท ในช่วงสถานการณ์วิกฤตราคาดิ่งเหว ชนิดที่คนทำสวนหรือแม้แต่คนทั่วไปมักมักแซวกันเล่นว่า ราคายางปัจจุบันนี้ “สามโลร้อย” บนถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผ่านสวนปาล์ม สวนยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ และมีโอกาสได้พูดคุยกับ รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ที่เล่าให้ฟังถึงตัวอย่างการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวสวนยาง รุ่ง เล่าให้ฟังว่า โรงงานรมยางแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2538 ราว 3 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างเสร็จเปิดดำเนินการเมื่อปี 2539 โดยมีรูปแบบคือรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อนำมาทำเป็นยางแผ่นดิบรมควัน จากนั้นก็จำหน่ายต่อให้กับผู้รับซื้อ สมาชิกเริ่มต้นของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองวังช้าง จำกัด มีประมาณ 30 คน ขณะที่ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 327 คน มีกำลังรับซื้อน้ำยางสดในปัจุบันอยู่ที่ 15 ตันต่อวัน“เราไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายจากการทำโรงงานตรงนี้ คิดแค่ว่า ทำอย่างไรให้สมาชิกอยู่ได้ ขายน้ำยางได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้เท่านั้นเอง” รุ่ง กล่าวพร้อมกับบอกถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตในปัจจุบันที่ทำอยู่ อาทิ การจำหน่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกในราคาถูก โดยเฉพาะสูตรปุ๋ยที่ทางกลุ่มคิดค้นกันขึ้นมาเอง ปัจจุบันขายถูกกว่าท้องตลาดถึงกระสอบละ 200 บาท นี่คือสถานการณ์ที่ราคายางพาราตกต่ำ และยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาจนเป็นที่พอใจของเกษตรกรชาวสวนยางได้ แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังมีความฝันอยู่ลึกๆ ตรงกัน “ความฝันที่เราเคยคุยกันไว้นั่นคือ อยากเห็นการใช้ยางพาราที่มากขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่เน้นแต่เรื่องการส่งออก แต่ควรต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ราคาสูงขึ้น วันนี้ ทำไมเราต้องส่งให้ต่างประเทศแปรรูป แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศไทย ยกตัวอย่าง ยางรถยนต์ ทุกคนมียานพาหนะ ต้องใช้ยางรถยนต์กันทั้งนั้น แต่ทำไมไม่ส่งเสริมให้เกิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ขึ้นในประเทศ” #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ #ชุมพร #ราคายาง 由 พรรคอนาคตใหม่

(คลิป) แค่เปิดพื้นที่ ไอเดียดีๆ ก็พร้อมเกิด

เราเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่อีกมากมาย แต่ติดอยู่แค่ว่า ไม่มีพื้นที่ให้แสดงออก ดังนั้น แนวนโยบาย 3 ด้านหลักๆ ของทีมอนาคตใหม่ที่เรียกว่า “3 ป.” คือ 1.ปลดล็อก 2.ปรับโครงสร้าง และ 3.เปิดโอกาส จึงเกิดขึ้น ปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือน อำเภอเมือง จังหวัด.ฉะเชิงเทรา และมีโอกาสได้พบกับ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ศิลปินและอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แม้จะไม่ได้เป็นคน “แปดริ้ว” โดยกำเนิด แต่เมื่ออาจารย์อาจิณโจนาธานได้มาสอนหนังสืออยู่ที่เมืองแห่งนี้ ได้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น ของผู้คน ก็อยากจะนำสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาอวดให้ใครต่อใครได้รับรู้ นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของ “Many Cuts Art Space” หรือชื่อไทยคือ “หลายริ้ว อาร์ต สเปซ” พื้นที่แสดงงานศิลปะ และสถานที่พบปะของชาวแปดริ้วที่สนใจในประเด็นสังคม และการทำงานสร้างสรรค์  อาจารย์หนุ่มบอกว่า แกลเลอรี่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ให้คนแปดริ้วได้แสดงงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นนำศิลปะจากภายนอก งานของศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับ มาแสดงให้ชาวแปดริ้วได้รู้จักด้วย ดังชื่อ “หลายริ้ว” ที่เขาบอกว่าต้องไปให้ไกลกว่าแค่ “แปดริ้ว” ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชวนอาจารย์อาจิณโจนาธาน พูดคุยและนำชม Art Space แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองแปดริ้ว เวลานี้   #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #ฉะเชิงเทรา #แปดริ้ว อนาคตใหม่@ฉะเชิงเทรา [ แค่เปิดพื้นที่ ไอเดียดีๆก็พร้อมเกิด ]เราเชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่อย่างมากมาย แต่ติดอยู่แค่ว่า ไม่มีพื้นที่ให้แสดงออก ดังนั้น แนวนโยบาย 3 ด้านหลักๆ ของทีมอนาคตใหม่ที่เรียกว่า “3 ป.” อย่าง 1.ปลดล็อก 2.ปรับโครงสร้าง และ 3.เปิดโอกาส จึงเกิดขึ้นปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเยือน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และมีโอกาสได้พบกับ อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ศิลปินและอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แม้จะไม่ได้เป็นคน “แปดริ้ว” โดยกำเนิด แต่เมื่ออาจารย์อาจิณโจนาธานได้มาสอนหนังสืออยู่ที่เมืองแห่งนี้ ได้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น ของผู้คน ก็อยากจะนำสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาอวดให้ใครต่อใครได้รับรู้นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของ “Many Cuts Art Space” หรือชื่อไทยคือ “หลายริ้ว อาร์ต สเปซ” พื้นที่แสดงงานศิลปะ และสถานที่พบปะของชาวแปดริ้วที่สนใจในประเด็นสังคม และการทำงานสร้างสรรค์ อาจารย์หนุ่ม บอกว่า แกลอรีแห่งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ให้คนแปดริ้วได้แสดงงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้น นำศิลปะจากภายนอก งานของศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับ มาแสดงให้ชาวแปดริ้วได้รู้จักด้วย ดังชื่อ “หลายริ้ว” ที่เขาบอกว่าต้องไปให้ไกลกว่า “แปดริ้ว”ว่าที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชวนอาจารย์อาจิณโจนาธาน พูดคุยและนำชม Art Space แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองแปดริ้ว เวลานี้#ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #ฉะเชิงเทรา #แปดริ้ว 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月6日周一

(คลิป) รัฐสวัสดิการ: คุณว่าฝันนี้เป็นจริงได้ไหมในประเทศไทย?

อนาคตใหม่ กับกิจกรรมพิเศษ FWP Hackathon ตอน Hack Welfare โดยได้รับความร่วมมือจากแนวร่วม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนอนาคตใหม่ของประเทศและประชาชนร่วมกัน ด้วยการระดมกำลังค้นหาข้อมูลสวัสดิการทุกด้านของชีวิตคนไทย จนได้ประเด็นของตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทียบสัดส่วนกับตัวเลขที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ตั้งแต่เกิด วัยเรียน แก่ชราเจ็บป่วยจนวาระสุดท้าย และยังเปรียบเทียบกับข้อมูลรัฐสวัสดิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ร่วมกันหามาเป็นกรณีศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้จากความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม อนาคตใหม่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในส่วนของการพัฒนานโยบายที่เราถือว่าต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของคนไทย   #fwphackathon #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ FWP Hackathon – Hack Welfare [ รัฐสวัสดิการ : คุณว่าฝันนี้เป็นจริงได้ไหมในประเทศไทย? ]อนาคตใหม่ กับกิจกรรมพิเศษ FWP Hackathon ตอน Hack Welfare โดยได้รับความร่วมมือจากแนวร่วม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนอนาคตใหม่ของประเทศและประชาชนร่วมกันด้วยการระดมกำลังค้นหาข้อมูลสวัสดิการทุกด้านของชีวิตคนไทย จนได้ประเด็นของตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทียบสัดส่วนกับตัวเลขที่ต้องใช้ในชีวิตจริง ตั้งแต่เกิด วัยเรียน แก่ชราเจ็บป่วยจนวาระสุดท้าย และยังเปรียบเทียบกับข้อมูลรัฐสวัสดิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ร่วมกันหามาเป็นกรณีศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม อนาคตใหม่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในส่วนของการพัฒนานโยบายที่เราถือว่าต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของคนไทย#fwphackathon #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年8月4日周六

1 25 26 27 28 29 31