fbpx

พรรคอนาคตใหม่

ค่ายเยาวชนผู้ไม่ยอมจำนน : พื้นที่การเรียนรู้ ความฝัน ความหวัง และอุดมการณ์

เมื่อวันที่ 15-17 พ.ย. ที่ผ่านมาฝ่ายการศึกษาและพัฒนา พรรคอนาคตใหม่ได้จัดกิจกรรม Future Youth Camp ค่ายเยาวชนผู้ไม่ยอมจำนน ภาคอีสาน ใต้แนวคิด “เพราะความหลากหลายคือพื้นฐานของประชาธิปไตย”

ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมใหญ่พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติกำหนดข้อบังคับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายที่ 1/2562 เรื่อง การเลือกสมาชิกพรรคเป็นกรรมการในคณะเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่

  ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ของประกาศนี้ ได้ที่นี่ : ประกาศผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายที่ 1/2562 เรื่อง การเลือกสมาชิกพรรคเป็นกรรมการในคณะเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่

“อนาคตใหม่” ยื่นเข้าสภาแล้ว! “ร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร”

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ร่วมแถลงข่าวการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร มีหลักการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ทำมากกว่า 100 ปี

ระเบียบคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ได้ที่นี่ : ระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562

“การที่พวกผม #อยู่ไม่เป็น นั้นเรื่องเล็ก แต่ถ้าประชาชน #อยู่ไม่ได้ นี่เรื่องใหญ่”

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้สดถามรัฐบาล ถามหามาตรการเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในหลายด้านแย่ลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

จับตาประกาศ “เคอร์ฟิว” หลายอำเภอใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551″ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เป็นที่น่าสังเกตว่า ณ จุดเกิดเหตุยิงถล่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 15 ราย ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์หนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้น ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศให้อำนาจ กอ.รมน. ในการประกาศเคอร์ฟิวครั้งนี้ด้วย

แต่บางอำเภอที่ไม่มีเหตุรุนแรงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว รวมทั้งอำเภอที่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวอย่าง อ.เบตง และอ.สุไหงโกลก กลับถูกรวมอยู่ด้วย ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงความกังวลว่าการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่เหล่านี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

“กมธ. พัฒนาการเมืองฯ” แนะ “กกต.” ปรับปรุง-ให้ ปชช. ร่วมตรวจสอบภาครัฐ

กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุม กมธ. ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม โดยเชิญ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ผู้แทนเครือข่าย We Watch และผู้แทนโครงการ ELECT มาให้ข้อมูล

งานกรรมาธิการของ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่  (28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562)

  ______________________________________   การประชุมสภาผู้แทนราษฎรกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าช่วงที่ผ่านมา “ส.ส.” ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จะหยุดทำหน้าที่ ยังมีงานนอกสภาซึ่งเป็นงานในพื้นที่ต่างๆ สำหรับ ส.ส. เขต งานรายประเด็นต่างๆ ตามที่เกาะติดและเชี่ยวชาญ สำหรับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งนี่่คือสิ่งที่ทางพรรคอนาคตใหม่ ย้ำกับ ส.ส. และผู้ช่วยปฏิบัติงานของ ส.ส. อย่างสม่ำเสมอว่า “ขาต้องไม่ลอย” ควรที่จะ “ติดพื้น” พบปะและช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญ ในฐานะ ส.ส. ยังมีงานหลัก ซึ่่งยังคงมีการประชุม และลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา นั่นคืองานเกี่ยวกับ “กรรมาธิการ (กมธ.)” ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   _____________________________________________ “ปิยบุตร” นำ กมธ. กฎหมายฯ เยือน 3 จังหวัดใต้ เยี่ยมด่านสะเดา-ค่ายอิงคยุทธฯ-ฟังปัญหาละเมิดสิทธิ์   ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา 35 คณะของ กมธ. มีทั้งการประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ เข้ามาชี้แจง รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน เพื่อหาทางนำมาแก้ไขผ่านช่องทางกิจการงานของคณะ ในส่วนของ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เริ่มต้นที่คณะ กมธ. ​กฎหมาย การยุติธรรม​และสิทธิมนุษยชน​ ซึ่งมี ปิยบุตร​ แสงกนกกุล เป็นประธาน นำคณะ อาทิ พรรณิการ์ วานิช, รังสิมันต์ โรม, นิรมิต สุจารี, กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ, อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ รวมถึงอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหา​เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย​และสิทธิมนุษยชน​ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นต้นว่า ตรวจเยี่ยมห้องกักด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา​ ร่วมแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ รับฟังสภาพปัญหา​ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติต่างๆ เดินทางไปที่ศูนย์​ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัดชายแดนใต้ และกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธ​บริหาร จ.ปัตตานี​ ซักถามใน 4 ประเด็น สำคัญ คือ 1) หลักการใช้กำลังและข้อสงสัยถึงมาตราการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ 2) จากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ​งานข่าวกรอง ซึ่งมีการจัดสรรงบส่วนนี้โดยตรง กว่า 900 ล้านบาทซึ่งมากกว่างบประมาณจังหวัดของสามจังหวัดชายแดนใต้รวมกัน จะใช้งบไปพัฒนาในส่วนใดบ้าง 3) กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่เสียชีวิตขณะถูกคุมตัวในศูนย์ซักถามค่ายอิงคยุทธฯ เหตุใดจึงไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์​ 4) สถิติการเสียชีวิตของประชาชน ขณะที่อยู่ในระหว่างควบคุมตัวที่ศูนย์​มีจำนวนเท่าใด ขณะที่ในช่วงหัวค่ำ ที่ หอประชุมอิหม่าม อัล-นาวาวีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี มีกิจกรรม “กรรมาธิการกฎหมายฯ พบประชาชน ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นการเสวนาเปิดเวทีรับฟังปัญหาด้านกฎหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกุสุมา กูใหญ่ และอสมา มังกรชัย อาจารย์ มอ.ปัตตานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมแน่นห้องประชุม ปิยบุตรระบุว่า ปฏิเสธไม่ได้ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การปกครองของ คสช. ประเทศไทยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย มีประกาศคำสั่งของ คสช. เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาขัดต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม มีปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน ไทยเคยเป็นผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน แต่เมื่อเกิดรัฐประหารสิทธิมนุษยชนก็ลดน้อยถอยลงทุกที   “ที่เลือก มอ.ปัตตานี เป็นที่แรกในการเดินสายพบประชาชนของคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพราะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีปัญหาเรื่องการใช้อำนาจของรัฐตามกฎหมายพิเศษ กฎหมายความมั่นคงต่างๆ เชื่อได้ว่าจะได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปผลักดันในประเด็นต่างๆในชั้นสภาผู้แทนราษฏรต่อไป” ปิยบุตรกล่าว   [ "กมธ.กฎหมายฯ" ลุยรับฟังปัญหาพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ เก็บข้อมูลแก้ปัญหาละเมิดสิทธิ – เข้า "ค่ายอิงคยุทธ" ฟัง กอ.รมน.ภาค4… Posted by พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party

อนาคตใหม่ขอโทษประชาชนกรณี ส.ส. ชลบุรี โหวตสวนมติพรรค

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อม ส.ส. อนาคตใหม่หลายคนร่วมแถลงข่าวจากกรณี กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. ชลบุรี เขต 7 ได้ลงมติในสภา สวนมติพรรค 2 ครั้งในรอบ 3 วันในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

1 2 3 4 26