พรรคอนาคตใหม่

การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. คณะกรรมการสาขา และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายกระบวนการสมัคร คัดเลือก ลงคะแนนไพรมารี ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชื่อรายชื่อ รวมทั้งการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. คณะกรรมการสาขา และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายกระบวนการสมัคร คัดเลือก และลงคะแนนไพรมารี ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชื่อรายชื่อ รวมทั้งการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะทำงานจังหวัด

ใบสมัครผู้ประสงค์ทำงานสาขาพรรคและจังหวัด

ใบสมัครและข้อมูลผู้ประสงค์สมัครเป็น หัวหน้าสาขาพรรค (ใช้ใบสมัคร สอ.๑) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๒) / กรรมการสาขาพรรคสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของสาขาพรรค สอ.๓) / หัวหน้าคณะทำงานจังหวัด (ใช้ใบสมัครตัวแทนพรรคประจำจังหวัด สอ.๔) / กรรมการคณะทำงานจังหวัดสัดส่วนเขตเลือกตั้ง (ใช้ใบสมัคร สอ.๕) / กรรมการสัดส่วนความหลากหลาย (ใช้ใบสมัครกรรมการอื่นของคณะทำงานจังหวัด สอ.๖)

แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งคำสั่งทางปกครองถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามพรรคอนาคตใหม่รับบริจาคเงินจากสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอก โดยอ้างถึงประกา

แบบ ท.๔ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

คำขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจากสมาชิกรายปีเป็นสมาชิกตลอดชีพ

1 2 3