fbpx

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

บันทึกของอาจารย์มหาวิทยาลัย: “ผ่านไปสิบกว่าปีผมยังใช้เงินเดือนละ 3,000 เหมือนเดิม”

ทุกวันนี้ผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณระบบทุนนิยมพอๆ กับรู้สึกเป็นบุญคุณต่อธนบัตรที่ทำให้ผมซื้อข้าวได้ คือไม่รู้สึกอะไรกับมันทั้งนั้น ถ้าจะมีอะไรมาแทนมันได้ผมก็จะสรรเสริญผู้พยายามนั้นไม่ว่าจะสำเร็จนานช้าแค่ไหน

Hackathon รัฐสวัสดิการ-สร้างอนาคตใหม่ ที่มนุษย์เท่าเทียมอย่างมีศักดิ์ศรีและสร้างสรรค์

ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ท้าทายคน 1 % “คนรวยไม่มีสวัสดิการ? ผู้ท้องอิ่มเท่านั้นหรือที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตย?” “ชนชั้นกลางต้องต่อต้านรัฐสวัสดิการ” “ประเทศไทยไม่พร้อมกับรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร” “รัฐสวั

ถอดบทเรียน “รัฐสวัสดิการ” เนปาลที่ยังมาไม่ถึง 

ผม อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล และคุณพรรณิการ์ วานิช ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนอนาคตใหม่ มาประชุมในงาน An Economy Progress and Justice-เศรษฐกิจก้าวหน้าและความยุติธรรม โดยองค์กร SocDem Asia เครือข่ายกลุ่มองค์กรทาง