fbpx

ปิยบุตร แสงกนกกุล

(คลิป) ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่

การเมืองคือเรื่องของทุกคน [ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่]กรณี Brexit ของประเทศอังกฤษ ในคลิปที่ผมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่" ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือหนึ่งในตัวอย่างของ "คนรุ่นใหม่" ที่ไม่ยุ่งกับการเมือง ไม่ออกไปเลือกตั้ง แต่สุดท้ายการเมืองกลับมายุ่งกับพวกเขา และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาอยู่ดีเช่นเดียวกัน สังคมไทยถูกทำให้เชื่อมานานว่า "การเมือง" เป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องของความขัดแย้ง รุนแรง ดังนั้นคนส่วนใหญ่รวมถึงคนรุ่นใหม่ พอได้ยินคำนี้แล้วก็เบือนหน้าหนี จนทำให้กลายเป็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ การเมืองเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งที่จริงๆ แล้ว การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเข้าไปมีอำนาจ เพื่อจัดสรรปันส่วน กำหนดว่าประเทศจะทำอย่างไร จะมีนโบายสาธารณะแบบไหน พัฒนาประเทศไปทิศทางใด ถ้าเราไม่สนใจ ถ้าเรากันตัวเองออกมา ก็จะมีแค่คนไม่กี่คนเข้าไปจัดสรร จัดการให้ และเราต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจเหล่านั้นรัฐไทยมีความคิดที่พยายามจะถอดความเป็นการเมืองออกจากสังคม ไม่อยากให้ใครมามีส่วน แค่เรื่องพื้นที่สาธารณะ ที่จะให้คนได้มาพูดคุยเรื่องการเมือง เรื่องสังคม ทุกวันนี้หดแคบลงทุกที มหาวิทยาลัยเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ได้ยากขึ้น บางแห่งคิดจะจัดก็จัดไม่ได้ ในวงการสื่อสารมวลชน 4-5 ปี มานี้ แทบไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะเลย มีแต่เกมโชว์ และข่าวดาราใครเลิกกับคนนั้น ใครท้องกับคนนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ จะทำให้ "ตาอยู่" เพียงไม่กี่คน รวบเอาอำนาจไปเล่นการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวเราจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับการเมือง เพื่อเติมความเป็นประชาธิปไตยลงไปให้มากขึ้น มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลง ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกสนาน ทำให้การเมืองแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของทุกคนเกิดขึ้นให้ได้#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า 由 Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล 发布于 2018年10月25日周四   ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงการร่วมบรรยายให้คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟัง ถึงเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างการเมืองและคนทุกๆ คน เพื่อที่จะไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถือโอกาสรวบอำนาจไปไว้ในมือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รายละเอียดมีดังนี้ … “กรณี Brexit ของประเทศอังกฤษ ในคลิปที่ผมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่” ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือหนึ่งในตัวอย่างของ “คนรุ่นใหม่” ที่ไม่ยุ่งกับการเมือง ไม่ออกไปเลือกตั้ง แต่สุดท้ายการเมืองกลับมายุ่งกับพวกเขา และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาอยู่ดี เช่นเดียวกัน สังคมไทยถูกทำให้เชื่อมานานว่า “การเมือง” เป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องของความขัดแย้ง รุนแรง ดังนั้นคนส่วนใหญ่รวมถึงคนรุ่นใหม่ พอได้ยินคำนี้แล้วก็เบือนหน้าหนี จนทำให้กลายเป็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ การเมืองเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งที่จริงๆ แล้ว การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเข้าไปมีอำนาจ เพื่อจัดสรรปันส่วน กำหนดว่าประเทศจะทำอย่างไร จะมีนโบายสาธารณะแบบไหน พัฒนาประเทศไปทิศทางใด ถ้าเราไม่สนใจ ถ้าเรากันตัวเองออกมา ก็จะมีแค่คนไม่กี่คนเข้าไปจัดสรร จัดการให้ และเราต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจเหล่านั้น รัฐไทยมีความคิดที่พยายามจะถอดความเป็นการเมืองออกจากสังคม ไม่อยากให้ใครมามีส่วน แค่เรื่องพื้นที่สาธารณะ ที่จะให้คนได้มาพูดคุยเรื่องการเมือง เรื่องสังคม ทุกวันนี้หดแคบลงทุกที มหาวิทยาลัยเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ได้ยากขึ้น บางแห่งคิดจะจัดก็จัดไม่ได้ ในวงการสื่อสารมวลชน 4-5 ปี มานี้ แทบไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะเลย มีแต่เกมโชว์ และข่าวดาราใครเลิกกับคนนั้น ใครท้องกับคนนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ จะทำให้ “ตาอยู่” เพียงไม่กี่คน รวบเอาอำนาจไปเล่นการเมืองอยู่ฝ่ายเดียว เราจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับการเมือง เพื่อเติมความเป็นประชาธิปไตยลงไปให้มากขึ้น มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลง ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกสนาน ทำให้การเมืองแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของทุกคนเกิดขึ้นให้ได้”

ร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

  ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ถึงการมีโอกาสได้กลับไปบรรยายในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งจากการรับเชิญ หลังหันมาสู่แวดวงการเมือง การบรรยายครั้งนี้ชี้ให้เห็นความจริงของการเมืองไทย และให้ตระหนักถึงอำนาจของประชาชน รายละเอียดมีดังนี้ … “ขอบคุณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เชิญผมมาบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายมหาชนกับพรรคการเมืองในปัจจุบัน” นี่เป็นโอกาสดีที่ทำให้ผมได้กลับมาสอนหนังสืออีกครั้งหลังจากห่างหายไประยะหนึ่ง ประเด็นสำคัญที่ผมชวนนักศึกษาคิดในเวทีนี้ คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งกว่า 80 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีรัฐธรรมนูญรวม 20 ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่เป็นอารยชนเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ ฉบับที่ 1 ไปฉบับที่ 2, ฉบับที่ 2 ไปฉบับที่ 3 และฉบับปี 2534 ไป ฉบับปี 2540 ที่เหลือล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมี “พลเอก” โผล่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยึดอำนาจแล้วยกเลิกทั้งนั้น     รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ ผมชวนนักศึกษาให้ลองมองย้อนกลับไปว่า มีใครบ้างเป็นคนร่าง มีใครบ้างเป็นคนเขียนขึ้นมา ซึ่งก็พบว่ามีแต่คนสูงอายุ อายุ 60 กว่าปี 70 กว่าปี ทั้งนั้น อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ยังเขียนบอกอีกว่า ถ้าเราอยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทำไม่ได้ เปรียบไปก็เหมือนกับว่า “มีมืออันเหี่ยวย่นของเหล่าคนชราที่ร่วมกันเขียนนั้นบีบคอเราไว้” วันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้น และคนเขียนล้มหายตายจากไปตามกาลเวลา แต่ทว่าก็ยังมี “มือผี” ล็อกคออยู่อีก นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถาม ว่าเราจะอยู่กับสังคมแบบนี้ไปอีก 20 ปี โดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเราจะลุกขึ้นมาบอกว่าพอกันที กับสิ่งที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด”  

คำแถลง “อนาคตใหม่ต้องการคุณ” – ปิยบุตร แสงกนกกุล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คนทุกคน ไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มการเมืองใด สังกัดสีเสื้อการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าหรือคนชั้นกลาง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน วัยกลางคน หรือคนชรา ไม่ว่าจะประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร หาเช้ากินค่ำ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเพศใด หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด คนเหล่านี้ ต่างก็เป็น “ประชาชน” และได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจากโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรม คนแต่ละกลุ่ม ต่างก็มีความต้องการ ข้อเรียกร้อง ความไม่พอใจ ความโกรธแค้น แตกต่างกันไป ความแตกต่างเหล่านี้ เอาเข้าจริงแล้ว มันคือความต้องการร่วมกันของ “ประชาชน” ที่มีต่อชนชั้นนำไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้ คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ไม่ชอบการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ชอบให้ใครมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ คนที่ขัดแย้งกันมากว่าทศวรรษ ต่างก็ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและสวัสดิการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนตาย ต้องการมีอำนาจ มีสิทธิ มีเสียง มีบทบาทในการตัดสินใจ ต้องการโอกาสใหม่ๆให้เขาได้พัฒนาและขยับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้องการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน คนเหล่านี้ต่างไม่ได้การสนองตอบในสิ่งที่ต้องการ ยังคงยากจน ยากลำบาก ยังคงไม่มีโอกาส ยังขาดความมั่นคงในชีวิต ที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ปัจจุบันยังคงเป็นเช่นนั้น และอนาคตก็คงจะเป็นเหมือนเดิม ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย เปิดทางให้ “เผด็จการ” เข้าครองอำนาจอย่างต่อเนื่องยาวนาน และดูดกลืนเอาทรัพยากรไปแบ่งปันกันในกลุ่มคนไม่กี่คน เราจึงจำเป็นต้องขีดเส้นคู่ขัดแย้งใหม่ นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่าง “ประชาชนแบบหนึ่ง” กับ “ประชาชนอีกแบบหนึ่ง” แต่เป็นความขัดแย้งระหว่าง “ประชาชน คนธรรมดา คนทั่วไป” กับ “เผด็จการและชนชั้นนำที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ” พรรคอนาคตใหม่ คือ พื้นที่แห่งการหลอมรวมคนทุกกลุ่ม หลอมรวมความต้องการ ข้อเรียกร้อง ความอัดอั้นตันใจของคนทุกกลุ่ม และก่อร่างเป็น “ประชาชน” เข้าเผชิญหน้ากับ “เผด็จการ” ร่วมกันก่อร่างสร้าง “ประชาชน” ให้กลับมาเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอีกครั้ง พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคที่ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ พรรคอนาคตใหม่จะขีดเส้นแบ่งการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ให้ชัด การเมืองที่ใช้อำนาจรัฐและอิทธิพล “ดูด” นักการเมืองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก การเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสี สาดโคลน ทำลายล้างกันโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ การเมืองที่ใช้เงิน การเมืองที่จ้องแต่จะมีตำแหน่งมีอำนาจโดยไม่คำนึงถึงอุดมการณ์ ทั้งหมดนี้ คือ การเมืองเก่า ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ ยิ่งพรรคใด กลุ่มใด คนใด ทำการเมืองแบบนี้ เส้นแบ่งการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อชัดเจนขึ้น ประชาชนก็เป็นผู้เลือกตัดสินใจว่า ต้องการอยู่กับการเมืองเก่าหรือการเมืองใหม่    พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคที่ทำงานการเมืองระยะยาว พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจที่มุ่งหมายทำงานเฉพาะการเลือกตั้งเป็นครั้งคราว แต่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มีชีวิตตลอดเวลา เราจะไม่ขยันกระตือรือร้นทำงานช่วงฤดูกาลเลือกตั้งเท่านั้น แต่เราจะทำงานต่อเนื่อง เมื่อมีการเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ จะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต จะทำงานรณรงค์ทางการเมืองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เมื่อเลือกตั้งแล้ว พรรคอนาคตใหม่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจะจัดหลักสูตร “ตลาดวิชา” เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการประชาธิปไตย เราจะจัดงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินทุกแขนง เราจะสร้างที่ทำการพรรคที่เป็นมิตรต่อทุกคน มีพื้นที่สำหรับการใช้สอยร่วมกัน เราจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกัน พรรคอนาคตใหม่จะไม่ใช่สถานที่ที่ทำให้คนได้เป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรีเท่านั้น แต่พรรคอนาคตใหม่ คือ หน่วยทางการเมืองที่ทำงานทางการเมืองตามอุดมการณ์ ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  ปักธงความคิดก้าวหน้าให้กับสังคม พรรคอนาคตใหม่ คือ พรรคการเมืองที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ความเป็นเจ้าของของสมาชิกแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค ทั้งในแง่การระดมทุน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในส่วนของการระดมทุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุน เราจะเดินทางไปทั่วประเทศ เราจะจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อระดมทุน เมื่อเงินของพรรคมาจากคนทุกคน ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของ “ผู้ให้-ผู้รับ” จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของ “เจ้านาย-ลูกน้อง” แต่ทุกคนต่างเป็นหุ้นส่วน เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ผู้บริหารพรรคไม่กี่คนไม่อาจกำหนดความเป็นไปของพรรคได้ตามลำพัง เงินที่ได้จากการระดมทุน รายรับ รายจ่าย จะถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะทุก 3 เดือน เพื่อสร้างความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้     เมื่อสมาชิกทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ พวกเขาก็ย่อมมีอำนาจในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของพรรค ดังนั้น เราจึงออกแบบโครงสร้างและการดำเนินการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจ พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เราจึงกำหนดระบบประชาธิปไตยทางตรงในพรรค นอกจากสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในพรรค เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว สมาชิกพรรคยังมีสิทธิต่างๆ อีก ได้แก่ สิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและข้อเสนอแนะต่างๆ สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอถอดถอนกรรมการบริหารพรรคออกจากตำแหน่ง สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอจัดให้มีการออกเสียงประชามติภายในพรรค สิทธิในการออกเสียงประชามติภายในพรรค ในระดับจังหวัด คณะกรรมการสาขาพรรคและคณะทำงานในจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ จัดกิจกรรม หาสมาชิก และสร้างเครือข่าย โดยคณะกรรมการมาจากการเลือกของสมาชิกในพื้นที่จังหวัดนั้น

ปลดปล่อยศักยภาพอีสาน

คนอีสานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาทุกยุคทุกสมัย มีคนที่มีความรู้ความสามารถหลายคน แต่ด้วยโครงสร้างที่อยุติธรรมกดทับไว้ ทำให้คนอีสานไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ด้วยการแบ่งสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม ทำให้พวกเขาเข้าไม่ถึงโอกาสเพื่อยกระดับชีวิตหรือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้ นี่ขนาดโดนกดทับหรือเข้าไม่ถึงโอกาสอย่างนี้ คนอีสานก็ยังพอจะแสดงศักยภาพออกมาได้อยู่ดี แล้วถ้ามีการปลดล็อกใหญ่ที่ปิดกั้นพี่น้องอีสาน  ลองคิดดูว่า พวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหน เรา อนาคตใหม่ จำเป็นต้องเข้าไปมีอำนาจรัฐ ไม่ใช่เพราะเราอยากมีอำนาจ หรือฝันถึงการได้สายสะพายจากการเป็นรัฐมนตรี  แต่เราจำเป็นต้องเข้าไปมีอำนาจ เพื่อจะเอาอำนาจนั้นคืนกลับมาที่พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราต้องการเข้าไปปลดปล่อยศักยภาพของพี่น้องประชาชน    ปลดปล่อยศักยภาพคนอีสาน ปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทย   #ทีมอนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่

(คลิป) การเมืองใหม่ อนาคตใหม่ประเทศไทย

“การเอาชนะทางการเมือง ชนะกันที่ความคิด พรรคอนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานความคิด เพื่อปักธง ยึดพื้นที่อุดมการณ์ประชาธิปไตยและสร้างสังคมที่ก้าวหน้าให้กับคนไทย” ฟัง ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงแนวทางการทำพรรคการเมืองแบบใหม่ ที่ประชาชนจะเป็นเจ้าของร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและการระดมทุนให้ได้อย่างน้อย 350 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันที่นโยบาย ไม่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคอื่น โดยทำผ่าน 3 องค์กร คือพรรคการเมือง ทำงานการเมืองในสภา มูลนิธิ ทำงานความคิด เป็นคลังสมอง และเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และเป็นห้องทดลองนโยบายก่อนนำเสนอในระดับชาติ #พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ การเมืองใหม่ อนาคตใหม่ประเทศไทย “การเอาชนะทางการเมือง ชนะกันที่ความคิด พรรคอนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานความคิด เพื่อปักธง ยึดพื้นที่อุดมการณ์ประชาธิปไตยและสร้างสังคมที่ก้าวหน้าให้กับคนไทย”ฟังปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงแนวทางการทำพรรคการเมืองแบบใหม่ ที่ประชาชนจะเป็นเจ้าของร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในการออกนโยบายและการระดมทุนให้ได้อย่างน้อย 350 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันที่นโยบาย ไม่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคอื่น โดยทำผ่าน 3 องค์กร คือพรรคการเมือง ทำงานการเมืองในสภา มูลนิธิ ทำงานความคิด เป็นคลังสมอง และเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และเป็นห้องทดลองนโยบายก่อนนำเสนอในระดับชาติ#พรรคอนาคตใหม่ #ทีมอนาคตใหม่ 由 พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年6月3日周日

การเมืองแบบใหม่ และการเมืองแบบเก่า

การเมืองแบบใหม่ – การเมืองที่สร้างสรรค์ มุ่งเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ / การเมืองแบบเก่า – การเมืองที่จ้องทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม สาดโคลน มุ่งโค่นล้มฝ่ายตรงข้าม

มูฮัมหมัด ยูนูส เจ้าของความคิด “ธนาคารหมู่บ้าน” และ “ทุนนิยมเพื่อผู้อื่น”

ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ Muhammad Yunus ตีพิมพ์ในนิตยสาร Philosophie Magazine ประจำเดือนเมษายน 2018 เนื่องในโอกาสที่เขาเปิดศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อสังคมและการพึ่งพาอาศัยกัน ที่ปารีส เห็นว่าน่าสนใจ จึงแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน

ถ้อยแถลงในโอกาสครบรอบ 1 เดือนเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 พวกเรา ชาวอนาคตใหม่ ได้แถลงการณ์วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ไว้ 3 ประการ ได้แก่… ประการแรก สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อให้ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าการเมืองไทยมีทางออก เราสามารถกลับสู่การเมืองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และชีวิตปกติได้โดยไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับเผด็จการทหาร ประการที่สอง สร้างการเมืองแบบใหม่ การเมืองที่สร้างสรรค์มุงนำเสนอนโยบายก้าวหน้า กระจายอำนาจ ทลายการผูกขาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ ดำเนินการโดยพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ เน้นการมีส่วนร่วม และหลอมรวมคนเข้ามา ประการที่สาม เปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยใหม่ ต่อไป การเมืองไทย คือ การสร้างสรรค์ คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คือ การแข่งขันเข้าสู่อำนาจเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ต่อไป การเมืองไทยจะไม่ใช่เรื่องของชนชั้นนำทางการเมืองไม่กี่คน เทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญ หรือข้าราชการเท่านั้น แต่การเมืองไทยเป็นเรื่องของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ เมื่อภูมิทัศน์การเมืองไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดี ประชาชนจะไม่หันหลังให้กับการเมือง ประชาชนจะไม่หันไปหารัฐประหาร ทหาร รัฐราชการ แต่เชื่อมั่นว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถแก้ไขวิกฤตและหาทางออกได้เสมอ วันนี้ ครบรอบ 1 เดือนที่เราได้ยื่นขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง พวกเรา ชาวอนาคตใหม่ ยังคงยืนยันมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์สามประการนี้ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งคำวิจารณ์ มีทั้งคำชื่นชม มีทั้งคำตำหนิติเตียน มีทั้งดอกไม้ และมีทั้งก้อนอิฐ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งความคาดหวัง ความต้องการที่อยากให้เราทำ มีทั้งการดูแคลนว่าความตั้งใจของพวกเราเป็นได้เพียงความฝัน ยากที่จะสำเร็จ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการสนับสนุนเราและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด “อนาคตใหม่” และมีผู้คนอีกไม่น้อยที่ใส่ร้ายป้ายสี ทำลายล้างพวกเราด้วยวิธีการแบบเก่าๆ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา สื่อมวลชนและสังคมไทยเริ่มหันกลับมาสนใจเรื่องพรรคการเมืองแบบใหม่ คนรุ่นใหม่ การนำเสนอนโยบาย และความคิดสร้างสรรค์ ผู้คนต่างไต่ถามพูดคุยกันถึงนโยบายของพรรคการเมือง เรียกร้องว่าพรรคการเมืองต้องทำอะไรบ้าง และแต่ละพรรคการเมืองพยายามนำเสนอสิ่งใหม่และสร้างสรรค์มากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยเกิดความเชื่อมั่นว่าการเมืองไทยสามารถกลับไปสู่การเลือกตั้งตามแบบประชาธิปไตยได้ และการเมืองไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมได้ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา เราได้ทำงานกันอย่างหนัก และยืนยันว่าเราจะทำงานหนักต่อไป เรารับทราบความเห็นทั้งหมดที่ส่งผ่านเข้ามาทุกช่องทางและได้นำมาพิจารณา เรารับทราบถึงความต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเราจากบุคคลหลายแวดวง เราได้ติดต่อพูดคุยกับหลายคนที่ยื่นมืออาสาเข้ามาช่วยเรา แต่ก็ยังเหลือคนที่แสดงความจำนงอีกจำนวนมากซึ่งเราจะเร่งติดต่อประสานงานกลับไปโดยเร็วที่สุด เรารับฟังความคิดเห็นและระดมสมองกันอย่างหนักเพื่อออกแบบนโยบายที่ก้าวหน้า เราพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ เราได้สนทนากับเอกอัครราชทูตและบุคคลในแวดวงระหว่างประเทศ เราสื่อสารให้สังคมไทยและประชาคมระหว่างประเทศได้รับทราบถึงแนวทางของพวกเรา 1 เดือนผ่านไป นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น เราจะทำงานหนักต่อไป เพื่อเดินหน้าพิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่สามารถสร้างทางเลือกใหม่ สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ และเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยให้ดีขึ้นได้ ถ้าไม่มีอุปสรรคใดขัดขวาง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 พวกเราจะจัดการประชุมครั้งแรกเพื่อเตรียมการจดทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ และอย่างช้า ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่จะถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย “อนาคตใหม่” จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ หากไม่มีแรงสนับสนุนและกำลังใจอย่างดีเยี่ยมตลอดเดือนที่ผ่านมา   เรายังต้องการคนและการสนับสนุนอีกจำนวนมาก เพื่อก้าวไปข้างหน้า เพื่อกำหนด “อนาคตใหม่” ของเรา กำหนด “อนาคตใหม่” ของประเทศไทยด้วยกัน   #ทีมอนาคตใหม่ #Futureforward

1 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 1 ปี รัฐธรรมนูญคู่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีอายุครบ 1 ปีในวันนี้ มีใครบ้างที่รู้สึกว่าประเทศไทยปกครองในระบบรัฐธรรมนูญ? เรารู้สึกหรือไม่ว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้บังคับอยู่?

1 10 11 12