fbpx

ปิยบุตร แสงกนกกุล

เสรีภาพ วัฒนธรรม การเมือง

เสรีภาพในการแสดงออก คำอภิปรายในงาน Future Festival วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ปิยบุตร แสงกนกกุล ในวรรณกรรมเรื่อง Das Liebeskonzil ของ Oskar Panizza ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สมมติในปี 1495 ณ เมืองนาโปลี ศาสนจั

คำแถลง “อนาคตใหม่ต้องการคุณ” – ปิยบุตร แสงกนกกุล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คนทุกคน ไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มการเมืองใด สังกัดสีเสื้อการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็นคนชนบทหรือคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าหรือคนชั้นกลาง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน วัยกลางคน หรือคนชรา ไม่ว่าจะประกอบ

การเมืองแบบใหม่ และการเมืองแบบเก่า

การเมืองแบบใหม่ – การเมืองที่สร้างสรรค์ มุ่งเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ / การเมืองแบบเก่า – การเมืองที่จ้องทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม สาดโคลน มุ่งโค่นล้มฝ่ายตรงข้าม

มูฮัมหมัด ยูนูส เจ้าของความคิด “ธนาคารหมู่บ้าน” และ “ทุนนิยมเพื่อผู้อื่น”

ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ Muhammad Yunus ตีพิมพ์ในนิตยสาร Philosophie Magazine ประจำเดือนเมษายน 2018 เนื่องในโอกาสที่เขาเปิดศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อสังคมและการพึ่งพาอาศัยกัน ที่ปารีส เห็นว่าน่าสนใจ จึงแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน

1 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 1 ปี รัฐธรรมนูญคู่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีอายุครบ 1 ปีในวันนี้ มีใครบ้างที่รู้สึกว่าประเทศไทยปกครองในระบบรัฐธรรมนูญ? เรารู้สึกหรือไม่ว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช้บังคับอยู่?