fbpx

ศิริกัญญา ตันสกุล

คำแถลง “กว่าจะมาเป็นนโยบายอนาคตใหม่” – ศิริกัญญา ตันสกุล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สวัสดีค่ะ ดิฉัน ศิริกัญญา ตันสกุล รับหน้าที่ดูแลงานนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ แนวทางการทำงานนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ เรายึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น นโยบายของพรรคเร