fbpx

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

จากใจนักการศึกษาฟินแลนด์ถึงใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไทยแลนด์

ขอแบ่งปันคำตอบหนักอกโดยนักการศึกษาฟินแลนด์ จากการเสวนาเรื่องการศึกษาไทยและฟินแลนด์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ และบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ช่วงสายๆ ของวันที่ 31 มีนาคม 2560