fbpx

คริส โปตระนันทน์

TrueMove H ซ้ำรอย Facebook ทำข้อมูลลูกค้ารั่ว 46,000 ราย

ปัญหาข้อมูลรั่วไหลทางออนไลน์ก็เกิดขึ้นที่เมืองไทยเช่นกัน เวปไซต์ข่าวดัง theregister.co.uk ลงข่าวว่า ทรูมูฟ เอช ทำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจำพวก สำเนาประชาชนบัตรประชาชนและ Passport รั่วถึง 46,000 ราย