fbpx

เชตวัน เตือประโคน

ตะลุยถิ่นกำเนิด “ปลาช่อนแม่ลา” ชมความสำเร็จ “ป.แดน เกษตรฟาร์ม” ณ เมืองสิงห์บุรี

หลงเข้าใจผิดมาตั้งนานว่า ชื่อ “แม่ลาปลาเผา” นั้นแยกเป็น “แม่ลา” คือชื่อของคนที่ถูกนำมาทำเป็นแบรนด์สินค้าหรือบริการ (คล้ายๆ น้ำพริก ‘แม่ประนอม’) ส่วน “ปลาเผา” นั้นคือเมนูเด็ดขึ้นชื่อของ จ.สิงห์บุรี ซึ่

เสียงตะโกนจาก “แร็ปเปอร์สลัม” ธนายุทธ ณ อยุธยา “ประเทศนี้ไม่ลงทุนกับคน”

“วันที่ฟ้าเปิด เหมือนกำหนดอนาคตใหม่ ทำให้เห็นชัดเจน ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ มีสิ่งหนึ่งที่คนลงทุนแล้วได้ผลเกินคาด คือลงทุนกับเยาวชนอนาคตของชาติ พัฒนาการศึกษา ให้ก้าวไกล ไม่ได้แค่ทำอย่างเดียวแต่ที่สำคัญต้องใส่ใจ เรื่องบางเรื่องก็ง่าย แต่ดูเหมือนทางชัน เรื่องไปสร้างรถไฟฟ้า แต่การศึกษายังคงตัน” 

ความฝัน “แรงงานนอกระบบ” สวัสดิการแห่งรัฐที่อยากเห็นของคนจนเมืองผู้ “กลับไม่ได้ – ไปไม่ถึง”

“เราเป็นคนจนเมือง ที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นภาระ แต่เราคิดว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ควรจะได้รับความคุ้มครอง ควรจะได้รับสวัสดิการ ที่รัฐบาลจัดให้ เพราะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจมากับเขาส่วนหนึ่ง เป็นห่วงโซ่การผลิตเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้”