fbpx

อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์

สังคมที่จะรุ่งเรืองคือสังคมที่มอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

เด็กที่เกิดมานี้เป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ พวกเขาเป็นเหมือนแร่ดิบที่ยังไม่ได้รับการเจียระไน และวิธีแก้ไขสถานการณ์ข้างต้นอยู่ที่การสร้างโครงสร้างบางอย่างขึ้นมาในสังคมเพื่อช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเอง ให้เขาได้รับโอกาสที่เขาไม่เคยมี ให้เขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม นี่คือวิธีการสร้างสังคมที่รุ่งเรืองอย่างยั่งยืน