fbpx

เครือข่ายแรงงาน

wdt_IDชื่อนามสกุลตำแหน่งประเภทอุตสาหกรรม
1นายธนวัฒน์ปูพบุญกรรมการสาขากระดาษ
2นายสุรินทร์คำสุขกรรมการสาขากระดาษ
3นายอธิวัฒน์กุลมิตรกรรมการสาขาข้อมูล/วิจัย
4นายพระเนตรจีหุมากรรมการสาขาเคมี
5นายประมวลนาราอัสนีกรกรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
6นายศิริชัยซื้อสวัสดิ์กรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
7นายจรัสศรีชนะกรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
8นายสมัยสุมากรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
9นายเสรีเงางามกรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
10นายปราโมทย์สุวรรณเพชรกรรมการสาขาชิ้นส่วนยานยนต์