fbpx

เครือข่าย

สำนักพรรคอนาคตใหม่ประจำจังหวัด

wdt_ID ลำดับ จังหวัด ภาค ที่ตั้งศูนย์ประสานงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจังหวัด เบอร์โทรติดต่อธุรการจังหวัด
2 2 เชียงราย เหนือ 289 ม.2 ถ.แม่ยาว ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 กัณสิทธิ์ ตั้งบุญธินา 0800555187
3 3 เพชรบุรี กลาง 348/5 โครงการเพชรพลีเวนเตอร์ ถนนมาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 นวชน ประพันธพจน์ 0993987331
4 4 เพชรบูรณ์ เหนือ 3/28 ถนนเมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 น.ส.บุญญาพร บุญสะอาด 0813069418
5 5 เลย อีสาน ศูนย์ประสานงานพรรคอนคตใหม่ จ.เลย 87/9 ถ.มลิสรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 นางสาวมินตรา สตางค์จันทร์ 0639197261
6 6 แพร่ เหนือ 308/25 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 นางภาวนา กันทะ 0986576629
7 7 แม่ฮ่องสอน เหนือ 99/3 ม.6 ต.ปางหมู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 นางสาวรัชนี กวางทู 0927843892
8 8 กระบี่ ใต้ ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดกระบี่ เลขที่ 216/3 หมู่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 นางสาวฐาปนี เอ่งฉ้วน 0625596547
9 9 กาญจนบุรี กลาง ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี บุญยงค์เพลสเลขที่ 75/9 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 นายสุรชัย ประเสริฐชาติ 0929930221
10 10 กาฬสินธุ์ อีสาน 94/15-16 ถนนหน้าเรือนจำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 นางสุดารัตน์ ปรีดี 093-7286579
11 11 กำแพงเพชร เหนือ เลขที่ 35/58 หมู่ 6 ถ.ชากังราว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 กังสดาล โชติพฤกษวัน 080-5159117
จังหวัด ภาค เจ้าหน้าที่ธุรการจังหวัด