fbpx

ไกลก้อง ไวทยการ

ไกลก้อง ไวทยการ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ไกลก้องทำงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด เขาคือหนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่องรัฐเปิดเผย (Open Government) และ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมมากว่า 20 ปี และเคยร่วมงานกับองค์การนานาชาติหลายหน่วยงาน

เขาเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม FWP Hackathon ของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปร่วมกันค้นหาข้อมูลสาธารณะเพื่อนำมารวบรวมเปิดเผยให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ไกลก้องเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้คนมีส่วนร่วมกับการเมืองมากขึ้น การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำงานและตรวจสอบรัฐบาล

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างศึกษา ไกลก้องเป็นนักกิจกรรม ดำรงตำแหน่งอุปนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2538 และร่วมงานกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ในยุคสุริยะใส กตะศิลา เป็นเลขาธิการ

เขาก่อตั้งเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคเหนือร่วมกับทาง สนนท. หลังจบการศึกษาได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และมีบทบาทในการรณรงค์ให้โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 อันได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย

ประวัติ

ไกลก้องเกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2517 (1974) เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่ย้ายไปอยู่นนทบุรีในภายหลัง

ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539)
 2. ปริญญาโทด้านสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559)

ประวัติการทำงาน

 1. เลขานุการงานวิจัยแผนพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2539 – 2540)
 2. เจ้าหน้าที่ข้อมูล คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) (2540 – 2542)
 3. ผู้จัดการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (2543 – 2548)
 4. หัวหน้าทีมไอซีที มูลนิธิกองทุนไทย (2549 – 2551)
 5. รองผู้อํานวยการสถาบันเชนจ์ ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2552 – 2558)
 6. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558 – ปัจจุบัน)

ความสำเร็จ

 1. คณะทำงาน Government Open Data สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 2. ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติร่วมกับองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP
 3. ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน Youth Spark ร่วมกับ Microsoft
 4. ผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. งานรับผิดชอบ พัฒนาแอพพลิเคชั่น DoctorMe แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพด้วยตัวเองตัวแรกของไทย และระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย สสส.
 5. ผู้จัดการโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดชายแดนด้วย Mobile Technalogy ร่วมกับ Google.org และ Dtac
 6. อาสาสมัครด้านการจัดการข้อมูลด้านภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
 7. ผู้จัดการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีทีเพื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong ICT Camp)
 8. ผู้จัดการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ระดับตําบลในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป
 9. ผู้จัดการโครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประภัยสึนามิ ร่วมกับสํานักงานอัยการสูงสุด และมูลนิธิเอเชีย
 10. กรรมการคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งานอดิเรกและความชอบส่วนตัว

หลายคนอาจเรียกว่าเขาเป็น geek ตัวจริงก็ว่าได้ เพราะความหลงใหลในคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และความชอบส่วนตัวที่ตรงกับนิยาม geek ต้นฉบับอย่างไม่ผิดเพี้ยน ไกลก้องกล่าวว่า “ผมทำงานเยอะมาก จนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรในเวลาว่าง” แต่เมื่อหาเวลาพักผ่อนได้ ไกลก้องชอบชมภาพยนตร์ไซ-ไฟ เช่น Star Wars และ The Matrix

เขายังชอบชมซีรีย์ของ Netflix เป็นอย่างมาก อาทิ เรื่อง House of Card, Designated Survivor และ Black Mirror ไกลก้องเป็นแฟน Instagram ตัวยง เขาชอบถ่ายและโพสต์ภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เมื่อออกจากหน้าจอคอมพิวเจอร์และจอทีวี ไกลก้องมักจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เขามักจะเข้าร่วมงานของกลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี อาทิ Bar Camp และ Hackathon เป็นประจำ

กิจกรรมทางการเมือง

ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี พ.ศ. 2540

ทำไมจึงเป็น ‘’อนาคตใหม่’’

หลังเกิดการรัฐประหาร ไกลก้องเริ่มเห็นว่าประเทศไทยถอยหลังไปเป็นสิบปี ทั้งที่ควรก้าวหน้าไปกว่านี้มาก ด้วยความมุ่งมั่นจะทำงานเพื่อให้ประเทศไทยเกิดประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน เขาจึงตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่อย่างไม่ลังเล