fbpx

สุรชัย ศรีสารคาม

สุรชัย ศรีสารคาม

กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคกลาง

สุรชัย ศรีสารคาม เกิดที่จังหวัดอุดรธานี ในครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันเกษียณแล้ว และอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานให้บ้านเมืองอย่างเต็มที่ สุรชัยจบจากโณงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และเตรียมอุดมศึกษา ศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ สอบเป็นปลัดอำเภอได้ที่ปี พ.ศ.2522 และไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ ทางด้านบริหารรัฐกิจ และทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนางานทะเบียนโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ต่อมาจึงได้เสนอโครงการนี้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมต่างๆ ได้ เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ จึงได้เริ่มต้นทำงานและพัฒนามาเรื่อยๆ ทุ่มเทกับโครงการนี้มาหลายปีแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ นานา หลังจากนั้นไปเป็นปลัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายจังหวัด จนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกหลายตัว ขยายผลมาจากการเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาอุดมการณ์ความคิดของประชาชนในการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมด้วย ต่อมาได้เข้าไปเป็นปลัดกระทรวงไอซีทีและมีโครงการพัฒนาต่างๆ เช่นโครงการ Smart Thailand แต่ คสช. ก็เข้ามายึดอำนาจเสียก่อนจึงไม่ทันที่จะดำเนินการให้สำเร็จ

“เมื่อเข้าร่วมกับพรรคอนาคตใหม่ เหมือนจุดประกายความหวังของคนที่จะตายแล้ว ชุบชีวิตให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง จากนี้ไปคือจะทำงานเพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นให้ได้ด้วยจิตวิญญาณ”

ประวัติ

สุรชัยเกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 (1955) ปัจจุบันอายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

 1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2520)
 2. Master of Public Administration (MPA) Roosevelt University สหรัฐอเมริกา (2523)
 3. Doctor of Public Administration (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2548

ความคิดเห็นทางการเมือง

ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ, สนับสนุนประชาธิปไตย, ต่อต้านคนโกง, มุ่งประโยชน์ประชาชน

เหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมทางสังคม

 1. นายกสมาคมเครือข่าย ไอ ซี ที เพื่อการพัฒนาสังคม
 2. ผู้อำนวยการ ธัมมชยโพธิสถาณ
 3. ผู้คิดค้นและเริ่มจัดทำระบบเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
 4. ผู้ออกแบบและจัดทำระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของประเทศไทย
 5. ผู้ออกแบบและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของประเทศไทย
 6. ได้รับรางวัล The Computer World Smithsonian Award 1990
 7. อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอ
 8. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
 9. อดีตปลัดกระทรวง ไอ ซี ที

ผลงานทางด้านวิชาการ

 1. ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การบริหารรัฐกิจยุคใหม่:ศึกษาการพัฒนาระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของประเทศไทย
 2. ประเทศไทย 5.0:Smart Country Technology (SCT)

ชีวิตส่วนตัว

เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษด้านการบริหารและ ICT รวมทั้งเป็ธรรมวิทยากร

งานอดิเรก

ในเวลาว่างสุรชัยชื่นชอบกีฬากอล์ฟ และการเขียนบทความทางวิชาการผ่านโซเชียลมีเดีย เขามักจะติดต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ