fbpx

สุนทร บุญยอด

สุนทร บุญยอด

กรรมการสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

อาจพูดได้เลยว่า พรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคการเมืองที่มีปีกแรงงานเข้มแข็งไปด้วยประสบการณ์มากที่สุดพรรคหนึ่ง และผู้ที่มีส่วนสร้างความเข้มแข็งนี้ก็คือ สุนทร บุญยอด เจ้าหน้าที่สภาองค์กรลูกจ้าง สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน) ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรค จากผู้นำแรงงานสู่เวทีการเมือง สิ่งที่อยู่ในใจสุนทรมาตลอด คือสังคมที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนด้วยชนชั้น

ประวัติส่วนตัว

สุนทรเกิดวันที่ 1 มกราคม 2502 (ค.ศ. 1959) ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่มีลูกๆ 7 คน ผู้ชายสี่และผู้หญิงสาม หลังจบการศึกษาในสายอาชีวะ เขาเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นช่างประกอบตัวถังรถยนต์ ร่วมงานกับบริษัทเอกชนหลายต่อหลายแห่ง นอกเหนือไปจากการทำงาน สุนทรเริ่มก้าวเข้าสู่ขบวนการของการเคลื่อนไหวฝั่งแรงงาน โดยเข้าร่วมกับสหภาพ และทำงานร่วมกับเครือข่ายสหภาพแรงงานของบริษัทต่างๆ ผลงานที่เด่นชัดที่สุด คือการร่วมผลักดันกฎหมายประกันสังคม รวมทั้งร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และยังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือในกรณีการถูกเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมของบรรดาแรงงานแขนงต่างๆ การเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของแรงงานเหล่านี้ สุนทรทำมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเท่าชีวิตการทำงานเกือบ 40 ปีของเขา

การศึกษา

 1. ชั้นประถม 7 โรงเรียนบ้านปลักปรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (2513)
 2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (2516)
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (2521)

ประวัติการทำงาน

 1. บริษัทวีระกลการจำกัด (2521 - 2524)
 2. บริษัทกรรณสูตเจเนอรัลแอสแซมบลี้ (2524 - 2527)
 3. บริษัทซัมมิทออโต้พาร์ทแอสแซมบลี้ (2534 - 2534)

กิจกรรมทางการเมือง

 1. เข้าร่วมในเหตุการณ์ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535
 2. เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2549
 3. เข้าร่วมร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร 2557

กิจกรรมเพื่อสังคม

 1. เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์แห่งประเทศไทย (2527 -  2534)
 2. เจ้าหน้าที่สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย (2535 - 2547)
 3. เจ้าหน้าที่สภาองค์กรลูกจ้าง สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย (2548 - ปัจจุบัน)
 4. ทำงานจัดตั้งสหภาพแรงงานภาคเอกชน เช่น ธนาคารและองค์กรเอกชนต่างๆ
 5. วิทยากรด้านกฏหมายแรงงาน
 6. รับหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจนำคดีเข้าสู่การต่อสู้ในศาลแรงงาน

งานอดิเรกและความชอบส่วนตัว

สุนทรชอบใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือ หรือดูภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ อย่างเช่น จีนหรือเกาหลี ส่วนดนตรี เขาชื่นชมนักร้องสาวเสียงพิณ จินตหรา พูนลาภ และหมอลำพิณแคน นอกจากนี้เขายังชอบกีฬาที่ต่อสู้ด้วยไหวพริบและฝีมืออย่างกีฬาชกมวย และยังเลี้ยงไก่ชนอีกด้วย

ทำไมจึงเป็น ''อนาคตใหม่''

สุนทร บุญยอด เริ่มรู้จัก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่ราวช่วงปี 2542 สมัยที่ธนาธรยังเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ และมักจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองบ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นคือการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ที่กระทรวงแรงงาน หรือแม้แต่ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งแถวกิ่งแก้ว จากกรณีเลิกจ้างงานกว่า 8,000 ตำแหน่งจนมีการชุมนุมครั้งใหญ่ ผ่านช่วงระยะเวลาที่รู้จักกันมายาวนานเกือบ 20 ปี จากผู้ร่วมแนวทางเรียกร้องความเป็นธรรม วันนี้สุนทรเดินเข้าสู่เส้นทางอุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่ ด้วยความมั่นใจในเพื่อนเก่าของเขาที่ชื่อธนาธร