fbpx

ชัน ภักดีศรี

ชัน ภักดีศรี

กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคอีสาน

ชันมาจากครอบครัวชาวนาภาคอีสาน เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบาก ความขาดแคลนการเข้าถึงโอกาสของผู้คนอีกมากมายในประเทศไทย เพราะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้น

เมื่อครั้งเรียนจบชั้นประถมศึกษาเขาเกือบไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ครอบครัวขาดทุนทรัพย์และโอกาส ต้องอาศัยทุนการศึกษา และคงพูดได้เลยว่าเติบโตมากับความช่วยเหลือของกลุ่มครูนักพัฒนาและมูลนิธิดวงประทีป จนกระทั่งได้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล อย่างที่อยากเรียน แต่เมื่อเรียนจบ อาชีพวิศวกรกลับไม่ใช่คำตอบของชีวิต

เขาเลือกที่จะตอบโจทย์ตัวเอง ด้วยการกลับสู่ชนบททำงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่นเป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานพื้นที่สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก ทุนภาคอีสานเหนือ เป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ชาวนามหาชนจำกัด ฯลฯ ด้วยความหวังว่าชีวิตของผู้คนรวมทั้งคนรุ่นต่อๆ ไปจะดีขึ้น ดีกว่าสิ่งที่เขาพบเจอมาตั้งแต่เกิด ชันเชื่อมั่นว่าการเข้ามาทำงานการเมืองในพรรคอนาคตใหม่ จะทำให้ความหวังของเขาเป็นจริงและจับต้องได้

ประวัติ

ชันเกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519 (ค.ศ. 1976) ที่จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันอายุ 42 ปี

การศึกษา

 1. ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสี้ยว (2526 - 2532)
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (2533 - 2535)
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา (2525 - 2538)
 4. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2540 - 2543)

ประวัติการทำงาน

 1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานพื้นที่สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก ทุนภาคอีสานเหนือของกลุ่มพัฒนาการศึกษาภูเวียง (2533 - 2538)
 2. ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรชาวนามหาชนจำกัด (2547 - 2548)
 3. เลขานุการขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานตอนกลาง (2554 - 2556)
 4. เลขานุการและคณะทำงานยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดิน (2555 - 2559)
 5. คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานตอนกลาง (2559 – 2560)
 6. ที่ปรึกษาคณะบริหาร อบต.ทุ่งชมพู (2561)
 7. สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ “กลุ่มรักษ์ภูเวียง” (2533 - ปัจจุบัน)
 8. สมาชิกกลุ่มสร้างสรรค์ชิวิตและสังคมอีสาน (กสส.) (2548 - ปัจจุบัน)
 9. แกนนำจัดตั้งและที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งชมพู (2551 - ปัจจุบัน)
 10. เลขาฯ และคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน)

งานอดิเรกและความชอบส่วนตัว

เมื่อว่างจากการทำงาน ชันเลือกที่จะอ่านหนังสือ ทั้งเพื่อการพักผ่อน และอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูล ประเภทหนังสือที่เขาชอบเป็นพิเศษ คือหนังสือแนวทฤษฎีการเมือง หนังสือเกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร์ และถ้าพูดถึงดนตรี เขาเลือกฟังเพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง มี สีเผือก คนด่านเกวียนเป็นศิลปินคนโปรด ส่วนภาพยนตร์ ชันนิยมหนังแอ็กชั่นดราม่าที่มีนักแสดงนำเป็นดาราอเมริกันผู้โด่งดังมาตั้งแต่กลางยุค 70s ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน

บทบาทในพรรคอนาคตใหม่

ชันเป็นกรรมการสัดส่วนภูมิภาคของภาคอีสาน การทำงานด้านพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้เขามีความเข้าใจต่อความต้องการและธรรมชาติของผู้คนในภาคของตัวเอง งานที่เขาขับเคลื่อนอยู่ทุกวันนี้คือการเชื่อมต่อของคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นปัจจุบัน การประสานความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าความเหลื่อมล้ำในทุกมิติจะต้องลดลง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียม