fbpx

กิจกรรมพรรค

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยศีลธรรมของผู้กดขี่ : รัฐสวัสดิการเป็นไปได้ชาติหน้าแต่อุ้มหุ้นทำได้ในเย็นนี้?

บทความวิเคราะห์สถานการณ์รัฐสวัสดิการในประเทศไทยจากมุมมองของ ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยศีลธรรมของผู้กดขี่ : รัฐสวัสดิการเป็นไปได้ชาติหน้าแต่อุ้มหุ้นทำได้ในเย็นนี้?

บทความวิเคราะห์สถานการณ์รัฐสวัสดิการในประเทศไทยจากมุมมองของ ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภารับข้อเสนอภาคประชาชน “แก้รัฐธรรมนูญ” – ด้านนักศึกษาจี้ กมธ. เดินออกจากสภาไปฟังเสียงของประชาชน

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และเครือข่าย People Go Network ได้ตั้งขบวนเดินรณงค์เพื่อเรียกร้องรัฐสภาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

ลาออกหรือยุบสภาไม่พอ ต้องแก้ รธน. “3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้” เพื่อจัดการกลไกการสืบทอดอำนาจ

ปิยบุตร แสงกนกกุล ยกข้อเสนอสำคัญ “3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้” เพื่อหยุดยั้งกลไกการสืบทอดอำนาจ

“อุดมการณ์เดียวกัน แค่เดินคนละเส้นทาง”

6 มีนาคม 2563 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แถลงข่าวต่อสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (The Foreign Correspondents’ Club of Thailand: FCCT)

“ธนาคารโลก” รายงานสถานการณ์ความยากจนไทย พบหลังรัฐประหาร ’57 ตัวเลขพุ่งสวนทางเพื่อนบ้าน

สรุปประเด็นสำคัญจาก “รายงานสถานการณ์ความยากจนในไทย” หรือ “Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand” ที่ออกโดยธนาคารโลก