fbpx

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน – นิติพล ผิวเหมาะ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นิติพล ผิวเหมาะ

ส่วนหนึ่งจากงานแถลงนโยบายพรรคอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต 16 ธันวาคม 2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ทุกท่านครับ

รู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากได้ชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้

นี่คือภาพจริง เหตุการณ์จริง สถานการณ์จริงของปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นบนโลกของเราครับ

ทุกๆ 1 วินาทีจะมีถุงพลาสติกถูกทิ้งลงสู่ท้องทะเล 160,000 ใบ ตอนนี้ผมใช้เวลามาประมาณ 1 นาทีแล้ว นั่นเท่ากับว่ามีถุงพลาสติกถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั่วโลก 9,6000,000 ใบ

พูดให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิด ประเทศไทยของเราทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขยะพลาสติกนั่นละครับ

สำหรับท่านที่ยังคิดว่าเรื่องปัญหาขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่ไกลตัว ผมก็จะพูดถึงเรื่องที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคน

ไมโครพลาสติกครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าไมโครพลาสติกคืออะไร มันคือพลาสติกที่แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ จากพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ด้วยความที่มันมีขนาดที่เล็กมาก มันจึงสามารถเจือปนเข้าไปในแหล่งน้ำ ไหลลงสู่ท้องทะเล

ทุกวันนี้มีไมโครพลาสติกมากกว่าแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ทะเล หลายท่านในที่นี้น่าจะชอบทานอาหารทะเล ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น รวมๆ แล้วในแต่ละปีเรากินพลาสติกเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่า 60,000 ชิ้น ถามว่ามันมาจากไหน มันมาจากอาหารทะเลทุกชิ้น ทุกคำ ที่เราหยิบใส่ปากของเราในแต่ละปี

พรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องการ และเราไม่ยอมที่จะส่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแบบนี้ให้กับลูกหลานของเรา วันนี้พรรคอนาคตใหม่จะนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

นั่นคือนโยบายเลิกใช้พลาสติกใน 4 ปีครับ

แต่ทุกท่านไม่ต้องตกใจครับ เราเข้าใจดีว่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์ให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องเลิกใช้พลาสติก โดยหลักเกณฑ์พิจารณาในการเลิกใช้จะแบ่งเป็น 4 หลักเกณฑ์ด้วยกัน

ข้อแรกจะพิจารณาจากชนิดของพลาสติก

ข้อที่สอง คือคุณสมบัติของพลาสติก

ข้อที่สามคือพื้นที่ที่ใช้พลาสติก

และสุดท้าย คือวัสดุทดแทน

เราจะแบ่งพลาสติกออกเป็น 3 กลุ่มซึ่งจะมีวิธีการและระยะเวลาที่เลิกใช้แตกต่างกันออกไปนะครับ

โดยพลาสติกกลุ่มแรก มีความจำเป็นที่จะต้องเลิกใช้โดยเร็วที่สุด นั่นคือถุงพลาสติกแบบบาง กล่องโฟม พวกนี้เป็นอันตรายมาก จำเป็นต้องเลิกใช้ให้เร็วที่สุด ส่วนพลาสติกในกลุ่มที่ 2 และ 3 พรรคอนาคตใหม่เสนอให้มีการจัดเก็บภาษี และหลังจากนั้นจะบังคับเลิกใช้โดยเด็ดขาดในปีที่ 4 ถามว่าภาษีในส่วนนี้จะเอาไปทำอะไร ภาษีในส่วนนี้จะนำมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นวัสดุทดแทน วัสดุทดแทนนี้ต้องเป็นมิตรและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

การลดใช้พลาสติกเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลงครับ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ และสร้างมูลค่าจากขยะ

ผมขออนุญาตวาดภาพใหญ่ๆ ให้ทุกท่านได้เห็นปัญหาขยะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ขยะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขยะชนิดที่หนึ่งคือขยะพิษ เช่นพวกกระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ต่าง พวกนี้เราไม่สามารถทำลายได้เองที่บ้าน ต้องส่งเข้าไปทำลายโดยวิธีเฉพาะทาง

ขยะประเภทที่ 2 คือขยะย่อยได้และขยะย่อยไม่ได้ วันนี้พรรคอนาคตใหม่เสนอนโยบายแยกขยะจากต้นทาง การแยกขยะจากต้นทางส่งผลดีโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าปริมาณขยะที่เหลือจากการคัดแยกแล้วจะมีจำนวนที่น้อยลง นั่นแสดงว่าจะประหยัดทั้งพื้นที่และประหยัดทั้งเวลาการทำลาย เช่นการฝังกลบ

พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการคัดแยกขยะเป็นอย่างมาก การคัดแยกขยะจากต้นทาง ผู้ที่จะได้ประโยชน์คือคนถึง 4 กลุ่มด้วยกัน

คนกลุ่มแรกคือพวกเรา ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้ รวมถึงผู้ที่ฟังไลฟ์อยู่ทางบ้าน คนกลุ่มนี้สามารถแยกขยะที่เราสร้างทุกวันในครัวเรือนส่งขายได้

คนกลุ่มที่สองที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้คือคนที่ทำงานบนรถเก็บขยะ ที่ต้องออกไปเก็บขยะทุกวันๆ เขาสามารถนำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วส่งขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเอง

คนกลุ่มที่สามคือบรรดารถซาเล้งที่วิ่งไปตามตรอกซอกซอย ทั่วประเทศไทย และยังรวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อขยะ คนกลุ่มที่สี่ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ คือคนที่เข้าไปที่บ่อขยะเพื่อทำการคัดแยกขยะ และนำไปขายต่อได้

นี่คือผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทางของการแยกขยะ ในขณะเดียวกัน ในส่วนปลายทางที่เหลือขยะจากการคัดแยกแล้ว ขยะประเภทย่อยได้เช่นเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถนำมาฝังกลบ หรือเอาไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ และขายทำเงินได้เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันขยะที่ย่อยไม่ได้ เช่นเศษเหล็ก แก้ว กระป๋อง ก็สามารถส่งขายให้กับโรงงานรีไซเคิล ทำเงินได้มหาศาล

ที่สำคัญที่สุด ขยะพลาสติกซึ่งมีปัญหากับวสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ถามว่าเอาไปทำอะไร เราทำประโยชน์อะไรกับมันได้ เราสามารถนำขยะพลาสติกพวกนี้ไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ ส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนจากการเผาไหม้ และยังสามารถส่งขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ

นี่เป็นอีกนโยบายสำคัญ พรรคอนาคตใหม่ต้องการจะเสนอการตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ  โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีขยะจำนวนมาก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เริ่มได้เลย ทุกที่มีขยะสะสมเป็นจำนวนมาก

สุดท้ายนี้พรรคอนาคตใหม่รู้ซึ้งดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่คนรวย แต่คือคนจน ถามว่าทำไมถึงเป็นคนจน ยกตัวอย่างเช่นปัญหาขยะนี่นะครับ คนที่สร้างปัญหามากที่สุดคือคนรวย แต่คนรวยไม่เคยต้องได้รับผลกระทบเลย เพราะอะไร เพราะขยะที่สร้างตรงนี้จะถูกส่งไปนอกพื้นที่ซึ่งเป็นทั้ง ที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัยของคนจน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวย

ในขณะเดียวกัน นอกจากสิ่งแวดล้อมแล้ว ที่ต้องการจะสร้างให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งบางส่วนได้มีการพูดคุยไปก่อนหน้านี้แล้ว นโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคอนาคตใหม่ จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้ ปัญหาหมาแมวจรจัด ปัญหาสัตว์เลี้ยง ปัญหาสัตว์ป่า จะถูกแก้ไขอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งปัญหาเรื่องช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยจะถูกแก้ไขด้วยนโยบายสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ที่รักสัตว์ขอให้ติดตามนโยบายสวัสดิภาพสัตว์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ

นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมของพรรคอนาคตใหม่ ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานและความเข้าใจที่เราต้องการจะทำให้ คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก

ขอบคุณครับ