fbpx

Search News

22 November 2019 ข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่
15 November 2019 ประกาศผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายที่ 1/2562 เรื่อง การเลือกสมาชิกพรรคเป็นกรรมการในคณะเครือข่ายเยาวชน – คนรุ่นใหม่
13 November 2019 ระเบียบคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2562
16 October 2019 เปิดชุดเอกสารคดีวีลัคของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก่อนศาลนัดไต่สวน 18 ต.ค. 62
12 October 2019 พรรคอนาคตใหม่ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครอบจ.
9 July 2019 พรรคอนาคตใหม่ : เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.
1 May 2019 แถลงการณ์ในโอกาสครบ 130 ปี วันกรรมกรสากล
29 April 2019 แถลงการณ์กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม
7 March 2019 แถลงการณ์เรื่องการยุบพรรคไทยรักษาชาติ
8 February 2019 การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยรักษาชาติ
8 February 2019 แถลงการณ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพรรคไทยรักษาชาติ
2 February 2019 แถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมโดยไม่มีเงื่อนไข หยุดใช้อำนาจปิดปากประชาชน
20 November 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 5 /2561 – ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่เรื่องข้อร้องเรียน
20 November 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 4/2561 – ประกาศรับรองผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคและหัวหน้าคณะทำงานจังหวัด
19 November 2018 แถลงการณ์กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างพรรคการเมือง
13 November 2018 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 3/2561
19 October 2018 แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับการคุ้มครองเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
1 October 2018 ได้เวลาอนาคตใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ “อนาคตใหม่ ไทย 2 เท่า”
1 August 2018 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
2 July 2018 แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์
4 June 2018 แถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการคุกคามผู้มาร่วมประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
27 May 2018 แถลงการณ์การประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่
23 May 2018 แถลงการณ์เรื่องการมุ่งจะดำเนินคดีอาญาต่อสมาชิกของกลุ่ม “อนาคตใหม่”
23 May 2018 แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยไม่มีเงื่อนไข
9 April 2018 แถลงการณ์คณะผู้ขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่