fbpx

“อนาคตใหม่” ยื่นเข้าสภาแล้ว! “ร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร”

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา (เกียกกาย) พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ร่วมแถลงข่าวการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร มีหลักการเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ทำมากกว่า 100 ปี โดยให้มีการเกณฑ์เฉพาะช่วงภาวะสงครามเท่านั้น และสามารถเกณฑ์ได้เพียงรอบละ 1 ปี แต่ถ้าเป็นสภาวะปกติ ให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเปิดรับสมัครเฉพาะสมัครใจเท่านั้น โดยทำสัญญา 5 ปี จำกัดจำนวนทหารให้น้อยลง เพื่อเน้นการฝึกฝนและความชำนาญให้มากขึ้น และนำงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินทุนการศึกษา ประกันสุขภาพ การดูแลสวัสดิการที่ดี รวมถึงทุนประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ

พล.ท.พงศกร กล่าวว่า กองทัพไทยควรเน้นที่ความสามารถ มีความรู้สูง เพื่อป้องกันประเทศชาติ โดยจะมีการวางระบบให้สอบเลื่อนขั้นทุก 5 ปี และให้เกษียณอายุ 46 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุดที่ยศพันโท เพราะนายทหารที่อายุมากกว่า 50 ขึ้นไป จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ลำบาก

นอกจากนี้ยังมีหลักการป้องกันการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ให้ปฏิบัติงานนอกภารกิจทางการทหาร มีการตรวจการฝึกทุกที่ เพื่อให้มั่นใจว่าทหารจะได้รับการฝึกที่มีประสิทธิภาพ ดูแลด้านสมรรถภาพด้านความปลอดภัย และมีกติกาสากลเหมือนทหารในประเทศที่พัฒนาแล้ว

พล.ท.พงศกร กล่าวถึงข้อกังวลว่าผู้สมัครทหารอาจไม่เพียงพอ ก็ต้องมีการแก้ไขทั้งเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ และการลดอัตรากำลังพล เพื่อให้จำนวนผู้สมัครกับจำนวนอัตรากำลังพลเท่าที่จำเป็นมีสัดส่วนที่พอดีกัน พร้อมยืนยันเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานที่มีความชำนาญด้านการรบ ซึ่งควบคู่แข่งขันกันกับสายสัญญาบัตรที่มาจากโรงเรียนนายร้อย ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการเสนอร่างกฎหมายให้มีโรงเรียนนายร้อยเพื่อฝึกนายทหารสัญญาบัตรที่มาจากบุคคลจบปริญญาตรี

 

“ระบบการเกณฑ์ทหารที่ใช้มากว่า 100 ปี ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง อยากให้พรรคการเมืองหลายพรรคที่เคยหาเสียงไว้รวมถึงประชาชน ช่วยกันเป็นแนวร่วมผลักดันร่างกฎหมาย และรณรงค์ต่อสังคมว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว เพื่อให้อาชีพทหารมาจากความเต็มใจ สมัครใจ และเข้มแข็ง”

พล.ท.พงศกร กล่าว