fbpx

อนาคตใหม่ขอโทษประชาชนกรณี ส.ส. ชลบุรี โหวตสวนมติพรรค

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อม ส.ส. อนาคตใหม่หลายคนร่วมแถลงข่าวจากกรณี กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. ชลบุรี เขต 7 ได้ลงมติในสภา สวนมติพรรค 2 ครั้งในรอบ 3 วันในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นที่จับตามองของประชาชนทั่วประเทศว่าพรรคจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

***มติของพรรคอนาคตใหม่ที่นำไปโหวตในสภามีที่มาอย่างไร?***

ปิยบุตรเริ่มจากการอธิบายว่าพรรคการเมืองโดยหลักแล้ว คือที่รวมตัวของสมาชิกพรรค ที่มีความเห็น ความคิดและอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกัน แล้วรวมตัวกันเข้ามาเพื่อจะต่อสู้ในทางการเมือง เข้าไปมีอำนาจรัฐ เพื่อผลักดันความคิด อุดมการณ์ของพรรคให้สำเร็จ นี่คือการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง

ดังนั้นแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคคือสิ่งที่สำคัญ หากเราปล่อยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ลงมติอย่างอิสระตามใจตนเองโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมติของพรรค ก็ไม่ทราบว่าอย่างนี้จะมีพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร และอย่างนี้ ส.ส. จะสังกัดพรรคการเมืองไปเพื่ออะไร อย่างไรก็ตามจะหาจุดสมดุลได้อย่างไรระหว่าง มติของพรรค ซึ่งดำเนินการตามแนวทางอุดมการณ์ของพรรคการเมือง กับความเป็นอิสระของ ส.ส. ในการลงมติ

ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ มีแนวทางการหาจุดสมดุลในกระบวนการ การตัดสินใจร่วมกันเพื่อหามติของพรรคในสภาผู้แทนราษฏร โดยพรรคอนาคตใหม่ใช้ที่ประชุม ส.ส. ที่มีขึ้นทุกวันอังคารเพื่อปรึกษาหารือ หลายเรื่องมีการถกเถียง อภิปรายกันในที่ประชุม เรื่องไหนที่เห็นคล้อยตามกันก็หามติได้โดยง่าย หรือบางครั้งก็ไม่ต้องลงมติก็ได้เพราะเห็นคล้อยตรงกันหมดทั้งพรรค

แต่เรื่องไหนที่มีข้อถกเถียงในเรื่องสำคัญๆ ก็เปิดโอกาสให้ ส.ส. ของพรรค ได้อภิปรายถกเถียงกันอย่างเต็มที่ สุดท้ายแล้วก็จะเปิดให้ลงมติต่อเรื่องนั้นๆ ภายในที่ประชุม โดยมติของพรรคก็จะยึดเอาตามเสียงข้างมาก ขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยก็จะปฏิบัติตามเสียงข้างมาก โดยเสียงข้างน้อยจะได้รับการเคารพตรงที่ทุกฝ่ายมีโอกาสได้อภิปรายถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่

แต่พรรคอนาคตใหม่ก็เข้าใจดีว่า ส.ส. บางท่านอาจมีข้อจำกัดในบางประเด็นที่ไม่สามารถออกเสียงตามมติของพรรคได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งมีการลงมติว่าจะสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ แต่ก็มี ส.ส. ของพรรคซึ่งเป็นมุสลิมได้ลุกขึ้นยืนในที่ประชุม ส.ส. ชี้แจงแสดงเหตุผลของการลงมติงดออกเสียง ซึ่งในกรณีแบบนี้ก็ถือว่าสามารถเป็นข้อยกเว้นได้เช่นเดียวกัน นี่คือกระบวนการในการทำงานเพื่อแสวงหามติที่ประชุมของ ส.ส. จนกลายเป็นมติพรรค เพื่อให้ ส.ส. นำไปลงมติในสภาผู้แทนราษฏรต่อไป

 

***กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. ชลบุรี สวนมติพรรค 2 ครั้งติด ใน 3 วัน***

กรณีของคุณ กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งลงมติสวนทางกับพรรค 2 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 วัน ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่แล้ว ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับพรรค ซึ่งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรค จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากนั้นจะส่งเรื่องและทำความเห็นไปให้คณะกรรมการบริหารพรรควินิจฉัยเพื่อมีมาตรการต่อไป

อย่างไรก็ตามกระแสจากสมาชิกพรรคและผู้ที่ลงคะแนนให้กับพรรคอนาคตใหม่ ทั้งจังหวัดอื่นๆ และเขต 7 ชลบุรี ได้ร้องเรียนและแสดงถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมาก อยากจะให้พรรครีบดำเนินการในเรื่องนี้ ดังนั้นในระหว่างรอการสอบสวนขอเท็จจริงของกวินนาถ พรรคจึงจำเป็นต้องสั่งห้ามให้คุณกวินนาถ ตาคีย์ ดำเนินกิจกรรมใดๆ กับพรรคอนาคตใหม่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการบริหารพรรคออกมา โดยในขณะนี้พรรคยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากต้องให้คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรคเป็นผู้สอบสวนเหตุผลและข้อเท็จจริง ซึ่งจะต้องให้ความเป็นธรรมกับกวินนาถด้วย แต่หากพรรคไม่มีมาตรการใดๆ ต่อกรณีนี้เลย พรรคก็จะไม่สามารถตอบประชาชนผู้สนับสนุนพรรค สมาชิกพรรค และเพื่อน ส.ส. ของพรรคได้

 

“พรรคอนาคตใหม่ และเพื่อน ส.ส. ทุกคน ต้องขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนในเขต 7 จังหวัดชลบุรี ที่ลงคะแนนเสียงให้คุณกวินนาถ ตาคีย์ ให้เป็น ส.ส. ด้วยความหวังว่าคุณกวินนาถ ตาคีย์ จะเข้ามาเป็น ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ แล้วจะมาร่วมกันผลักดันอุดมการณ์ของพรรค จะมาร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. จะมาร่วมกันสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกลับคืนมา ผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ ส.ส. ของเรานั้นได้ลงมติสวนมติของพรรคไปถึง 2 ครั้งติดต่อกัน”

ปิยบุตรกล่าว

 

เชิญชมคลิปเต็มการแถลงข่าวได้ที่นี่