fbpx

แผนปฏิรูปประเทศปัจจุบัน สร้างอุตสาหกรรมปฏิรูป ทำให้ ส.ว. อยู่เหนือ ส.ส.

ปิยบุตร : อภิปรายแผนปฏิรูปประเทศไม่เห็นหัวประชาชน

[ แผนปฏิรูปประเทศปัจจุบัน สร้างอุตสาหกรรมปฏิรูป ทำให้ ส.ว. อยู่เหนือ ส.ส. ]ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ที่ให้ ครม. แจ้งความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบทุก 3 เดือน “ทุกวันนี้ ส.ส. กำลังถูกลิดรอนอำนาจ เราถูกดูถูก ถูกกล่าวหาตลอดเวลาว่าไม่ดี จนทำให้เกิดการยึดอำนาจโดยอ้างว่าต้องเข้ามาปฏิรูปประเทศ ผมอยากวิงวอนกับ ส.ส. ทุกท่านว่าเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราต้องผนึกกำลังป้องกันไม่ให้องค์กรแปลกปลอมพวกนี้เข้ามาริดรอนอำนาจของเราที่มาจากประชาชน มิใช่คอยเปิดประตูให้เขาเข้ามาขยับแดนอำนาจแทรกแซงอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่นล่าสุดผมเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานไม่บรรจุญัติเรื่องการตรวจสอบที่มา ของ ส.ว. เราจะมีโอกาสได้ไปตรวจสอบการได้มาซึ่ง ส.ว. แต่ท่านประธานตีญัติตกไป”ปิยบุตร ระบุว่า 3 หน่วยงานหลักๆ ที่ไม่ถูกพูดถึงในการปฏิรูปทั้งๆ ที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากจากประชาชน คือ 1. กองทัพ ที่ออกมาทำรัฐประหารบ่อยครั้ง ต้องปฏิรูปว่าทำอย่างไรให้กองทัพสอดคล้องกับประชาธิปไตย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน 2.ศาล ถูกตั้งคำถามตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการปฏิรูป 3. หัวหน้า คสช. เป็นบุคคลที่ควรถูกปฏิรูปมากที่สุดการปฏิรูปประเทศในประเทศไทย แยกไม่ออกจากการรัฐประหาร การปฏิรูปประเทศครั้งนี้เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 การรัฐประหารทุกครั้งไม่มีความชอบธรรม จึงต้องมีการหาข้ออ้างสร้างความชอบธรรม ซึ่งทุกครั้งก็คือ นักการเมืองไม่ดี มีความขัดแย้ง คณะรัฐประหารจำเป็นต้องมาปฏิรูป คำว่าปฏิรูปของไทยไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ารีฟอร์ม (Reform) แต่เป็นเพียงข้ออ้างของการรัฐประหาร คำว่าปฏิรูปเป็นเพียงข้ออ้างในการครองอำนาจของคณะรัฐประหาร เป็นกลไกการสืบทอดอำนาจ และที่สำคัญคือเป็นการนำเอาระบอบรัฐประหารมาฝังตัวในรัฐธรรรมนูญฉบับนี้ ทำให้การรัฐประหารถูกต้องตามรัฐธรรมนูญชั่วกัลปาวสาน นี่คือการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในยุค คสช."การปฏิรูปที่ไม่เห็นหัวประชาชน เวียนวนกับคนไม่กี่คนซ้ำๆ เดิมๆ เทคโนแครตเจ้าประจำ ข้าราชการประจำ นักวิชาการหน้าเดิม ส.ว. ตลอดชีพที่แต่งตั้งวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาตลอด ซึ่งถ้าลองไล่เรียงดูตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 ก็จะเห็นแต่คนเหล่านี้เดินชนกันในห้องประชุมตลอด การปฏิรูปนี้เองส่งผลให้เกิดซูเปอร์รัฐบาล ทำให้ระบอบราชการอยู่เหนือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เกิดรัฐซ้อนรัฐ ให้วุฒิสภามีอำนาจขี่คอสภาผู้แทนราษฎร”ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ #พรรคอนาคตใหม่ ประชุมสภา 27 มิ.ย. 2562#อนาคตใหม่ #ปิยบุตร #ประชุมสภา #แผนปฏิรูป #คสช

Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล 发布于 2019年6月27日周四

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล อภิปรายรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ที่ให้ ครม. แจ้งความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบทุก 3 เดือน 

 

“ทุกวันนี้ ส.ส. กำลังถูกลิดรอนอำนาจ เราถูกดูถูก ถูกกล่าวหาตลอดเวลาว่าไม่ดี  จนทำให้เกิดการยึดอำนาจโดยอ้างว่าต้องเข้ามาปฏิรูปประเทศ ผมอยากวิงวอนกับ ส.ส. ทุกท่านว่าเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราต้องผนึกกำลังป้องกันไม่ให้องค์กรแปลกปลอมพวกนี้เข้ามาลิดรอนอำนาจของเราที่มาจากประชาชน  มิใช่คอยเปิดประตูให้เขาเข้ามาขยับแดนอำนาจแทรกแซงอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่นล่าสุดผมเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานไม่บรรจุญัติเรื่องการตรวจสอบที่มา ของ ส.ว. เราจะมีโอกาสได้ไปตรวจสอบการได้มาซึ่ง ส.ว. แต่ท่านประธานตีญัติตกไป”

 

ปิยบุตร ระบุว่า 3 หน่วยงานหลักๆ ที่ไม่ถูกพูดถึงในการปฏิรูปทั้งๆ ที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากจากประชาชน คือ 1. กองทัพ ที่ออกมาทำรัฐประหารบ่อยครั้ง ต้องปฏิรูปว่าทำอย่างไรให้กองทัพสอดคล้องกับประชาธิปไตย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน 2. ศาล ถูกตั้งคำถามตลอด 13 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการปฏิรูป 3. หัวหน้า คสช. เป็นบุคคลที่ควรถูกปฏิรูปมากที่สุด

การปฏิรูปประเทศในประเทศไทย แยกไม่ออกจากการรัฐประหาร การปฏิรูปประเทศครั้งนี้เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 การรัฐประหารทุกครั้งไม่มีความชอบธรรม จึงต้องมีการหาข้ออ้างสร้างความชอบธรรม ซึ่งทุกครั้งก็คือ  นักการเมืองไม่ดี มีความขัดแย้ง คณะรัฐประหารจำเป็นต้องมาปฏิรูป 

คำว่าปฏิรูปของไทยไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ารีฟอร์ม (Reform) แต่เป็นเพียงข้ออ้างของการรัฐประหาร คำว่าปฏิรูปเป็นเพียงข้ออ้างในการครองอำนาจของคณะรัฐประหาร เป็นกลไกการสืบทอดอำนาจ และที่สำคัญคือเป็นการนำเอาระบอบรัฐประหารมาฝังตัวในรัฐธรรรมนูญฉบับนี้ ทำให้การรัฐประหารถูกต้องตามรัฐธรรมนูญชั่วกัลปาวสาน นี่คือการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในยุค คสช.

 

“การปฏิรูปที่ไม่เห็นหัวประชาชน เวียนวนกับคนไม่กี่คนซ้ำๆ เดิมๆ เทคโนแครตเจ้าประจำ ข้าราชการประจำ นักวิชาการหน้าเดิม ส.ว. ตลอดชีพที่แต่งตั้งวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาตลอด ซึ่งถ้าลองไล่เรียงดูตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 ก็จะเห็นแต่คนเหล่านี้เดินชนกันในห้องประชุมตลอด การปฏิรูปนี้เองส่งผลให้เกิดซูเปอร์รัฐบาล ทำให้ระบอบราชการอยู่เหนือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เกิดรัฐซ้อนรัฐ ให้วุฒิสภามีอำนาจขี่คอสภาผู้แทนราษฎร”