fbpx

อนาคตใหม่ @ อมก๋อย

 

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิยบุตร แสงกนกกุล และทีมงานอนาคตใหม่ อาทิ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ศิริกัญญา ตันสกุล นิติพล ผิวเหมาะ เดินทางไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างเหมืองแร่ถ่านหิน ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้เข้ามาสำรวจ พร้อมทั้งขอประทานบัตรไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2543 บนพื้นที่กว่า 284 ไร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 

ที่ผ่านมามีการทำประชาคมหมู่บ้าน และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยคณะกรรมการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ เมื่อปี 2554  ซึ่งระบุหลักฐานการประชาคมหมู่บ้านว่า ประชาชนในพื้นที่ลงชื่อและลายนิ้วมือให้การเห็นชอบการทำเหมืองด้วย

แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดประชาชนใน อำเภออมก๋อย  ลงชื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวและได้รวมตัวกันก่อตั้งเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย

 

 

จากการไปดูพื้นที่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์  มีประชาชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่มาหลายชั่วอายุคน ใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ทำนา ปลูกผักต่างๆ  ขณะที่บริเวณลำห้วยเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ

ชาวบ้านในหมู่บ้านกะเบอะดินบอกว่าแม้โครงการนี้จะมีมานานแล้ว  แต่พวกเขาแทบไม่ทราบเรื่องกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีส่วนร่วมเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการทำประชาคมหมู่บ้าน  มารู้ตัวอีกทีก็จากประกาศที่อำเภอว่าจะมีการทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่นี้แล้ว จึงร่วมกันลงชื่อและคัดค้าน เพราะมีความกังวลว่าคนในชุมชนของตนเองอาจต้องย้ายที่อยู่และก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้ว  รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวอมก๋อยที่จะตามมาด้วย

 

 

สามารถติดตามความคืบหน้าและเรื่องราวของพี่น้องชาวอมก๋อยที่รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวได้ที่นี่ : เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย https://www.facebook.com/sirivatsir/