fbpx

ในฐานะฝ่ายค้าน ส.ส. พรรคอนาคตใหม่จะเดินหน้า “จัดการมรดก คสช.” ต่อไป

 

ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายรณรงค์หาเสียงเรื่องหนึ่ง คือ “จัดการมรดก คสช.” เมื่อเลือกตั้งแล้วเสร็จ แม้พรรคไม่ได้เป็นรัฐบาล แม้เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แม้เรามี ส.ส. 81 คน แต่พรรคอนาคตใหม่ยังคงเดินหน้านโยบายนี้ต่อไป ตามสภาพกำลังที่มีดังนี้

  1. เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. หลายฉบับที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชน  ขัดหลักการนิติรัฐ-ประชาธิปไตย โดยพิจารณาร่วมกับข้อเสนอของกลุ่ม iLaw
  2. ส.ส. พรรคอนาคตใหม่จะเสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา ผลกระทบอันเกิดจากประกาศ คำสั่ง คสช. ทั้งหมด
  3. ผลักดันให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 279

ทั้งหมดนี้ คือ การคืนความปกติให้กับสังคมไทย เริ่มต้นกำจัดสิ่งแปลกปลอมในระบบกฎหมาย ระบบการเมืองไทย