fbpx

ความคิดชี้นำของพรรคอนาคตใหม่

 

7 มิถุนายน 2562 บทสัมภาษณ์ ปิยบุตร แสงกนกกุล ถ่ายทอดโดย the101.world ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ผ่านสื่อโซเชียลของเว็บไซต์ 

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะผู้ให้สัมภาษณ์ โพสต์ถึงบทสัมภาษณ์นั้นจากความคิด ความรู้สึก และฐานรากแห่งอุดมการณ์พรรค

“การกำเนิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่และทิศทางการดำเนินงานตลอดขวบปีที่ผ่านมา   มิได้เป็นไปแบบตามมีตามเกิด หรือเฝ้ารอโชคชะตา แต่มันถูกกำหนดด้วยความคิดชี้นำ อันประกอบด้วยทฤษฎีการเมืองจากหลายสำนัก และนำมาประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ในประเทศไทย

หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผมหันไปศึกษาทฤษฎีการเมืองมากขึ้น  โดยพิจารณาประกอบกับสภาพการณ์ในตะวันตก สภาพการณ์ในไทย เพื่อหา “หนทาง” ออกจาก “ทศวรรษที่สูญหาย”

และบทสัมภาษณ์กับ 101 ชิ้นนี้ คือส่วนหนึ่งของฐานที่มาของการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่

ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องราวทั้งหมดเป็นหนังสือในชื่อ “ได้เวลาประชาชน ได้เวลาอนาคตใหม่”  แต่ด้วยงานการเมืองของผมตอนนี้ ทำให้หาเวลาเขียนหนังสือแบบหนักๆ ไม่ได้เลย

เคราะห์ดีที่ อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ จาก 101 สนใจเรื่องเหล่านี้จึงมาสัมภาษณ์และเรียบเรียงออกมาเป็นเรื่อง “กำเนิดอนาคตใหม่” แทน

ผมเห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่ง อย่างน้อยเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการนำทฤษฎีการเมือง   และปฏิบัติการทางการเมืองในพรรคการเมือง มาเผยแพร่ต่อสาธารณชนบ้าง

ให้เห็นว่าการสร้างพรรคการเมือง จำเป็นต้องมี “ทฤษฎีการเมืองชี้นำ” และการทำพรรค ก็คือ  “การปฏิบัติการทางการเมือง” เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเมืองให้บังเกิดผล”

 

 

อ่านบทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ที่

https://www.the101.world/piyabutr-saengkanokkul-interview/?fbclid=IwAR1jcBu9fmzsxMsBsZAadyAJOAG7Gn1fL3IL7lc4Zfzaz9RpmkReuWYSV-E