fbpx

ทุกวิกฤตคือโอกาสในการทำงานการเมือง

 

“การทำงานการเมืองคือการทำงานทางความคิด 

ท่านสามารถทำงานได้ทุกวัน และทุกวิกฤตคือโอกาสในการทำงานการเมือง 

การเมืองคือการแสวงหาอำนาจที่จะทำให้ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี การเมืองคือการทำให้ประชาชนที่เคยเป็นเพียงตัวเลขได้เปล่งเสียงออกมา นี่คือการเมืองแห่งอนาคตใหม่

 

 

หลายคนรู้สึกว่าเลือกตั้งแล้วก็เหมือนเดิม ได้นายกคนเดิมที่มาจากการรัฐประหาร เราเริ่มสิ้นหวัง แต่ความสิ้นหวังแบบนี้คืออาหารอันโอชะของเผด็จการ เราจะสิ้นหวังไม่ได้ เราจะทำงานกันทั้งในและนอกสภา เราจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เป็นผู้แทนของราษฎรตัวจริงเสียงจริง

 

 

เพราะการเมืองคือความเป็นไปได้ เมื่อไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เราจะแพ้ทันที หลายท่านมักพูดว่า “เวลาอยู่ข้างเรา” แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆ ไม่ทำอะไรเลย มันจะกลายเป็นแค่คำปลอบประโลมไปเรื่อยๆ เท่านั้น 

 

 

แต่ถ้าเราเริ่ม ความเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นได้ เหมือนที่พรรคอนาคตใหม่ได้ทำให้ความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้ว”