fbpx

ยื่นเข้าสภาแล้ว! ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ-คำสั่งหัวหน้า คสช. 17 ฉบับ

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่เคยตั้งใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 3 ฉบับ ในสมัยประชุมนี้ คือ

1.ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.
2.ร่าง พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน
และ 3. ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับยกเลิกการเกณฑ์ทหา

สำหรับวันนี้เราร่างมาเรียบร้อย และ ส.ส. ได้ลงชื่อเพื่อยื่นสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 1 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ….

โดยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความคือ ยกเลิกประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้งสิ้น 17 ฉบับ ซึ่งถ้ายังจำกันได้ ก่อน คสช. หมดอำนาจตาม ม.44 ได้ใช้อำนาจครั้งสุดท้ายทิ้งทวนยกเลิกคำสั่งตนเองหลายเรื่อง แต่ก็ยังมีที่ตกค้างหลายเรื่อง ซึ่งมีหลายฉบับที่เนื้อหากระทบสิทธิมนุษยชน มีเนื้อหากระทบหลักการความยุติธรรม มีเนื้อหากระทบหลักนิติรัฐนิิติธรรม บรรดาประกาศเหล่านี้ออกมาช่วง คสช. ครองอำนาจ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมประชาชน ใช้การตัดสินใจของคนๆ เดียวก็ออกมาเลย ดังนั้น เมื่อเรากลับสู่ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งแล้ว บรรดาคำสั่งต่างๆ ที่ออกมาควรต้องถูกยกเลิกไป

 

“ก่อนหน้านี้ ภาคประชาชนได้รวมตัวกันเข้าชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกแล้วเช่นเดียวกัน แต่ในการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนนั้น ขั้นตอนสภาผู้แทนราษฎรกินเวลายาวนานมาก กว่าจะตรวจสอบรายชื่อครบถ้วน ซึ่งจนวันนี้ยังไม่ได้บรรจุวาระเลย

เราจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ ต้องการเร่งเวลาให้เร็วขึ้น เราเป็น ส.ส. ได้รณรงค์หาเสียงไว้เรื่องจัดการมรดก คสช. ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายของเราด้วย เราจึงเร่งจัดทำขึ้นแล้วเสนอเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกรณีที่พี่น้องประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิว่า ถ้าผ่านการรับหลักการ เข้าสู่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จะต้องให้โควต้าแก่ประชาชนที่เข้าชื่อมานั่งเป็นกรรมาธิการด้วย

ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า เราเสนอร่างเราเข้าไป ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างนั้น สัดส่วนโควต้าที่พรรคได้รับ เราจะกันไว้ให้กับประชาชน 1 ที่นั่ง แม้ในส่วนนี้รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับ แต่พรรคเราจะกันไว้ โดยคาดหมายว่า อย่างช้าที่สุดสมัยประชุมหน้าอาจมีการพิจารณาถึงร่าง พ.ร.บ. นี้ โดยเมื่อยื่นไปแล้ว แม้จะมีการปิดประชุมสัปดาห์หน้า เราจะรณรงค์ต่อกับภาคประชาชนในช่วงปิดสมัยประชุมทันที”


ปิยบุตรกล่าว

 

เชิญอ่านเนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ได้ด้านล่าง

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช.