fbpx

“ส.ส. คำพอง” กังวลปริมาณน้ำมหาศาลจากเซบก-เซบายจะซ้ำเติมน้ำท่วมอีสานล่าง

 

คำพอง เทพาคำ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ใน จ.อุบลราชธานี ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานตอนล่าง พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ในจังหวัดที่ประสบเหตุต่างๆ โดยมีความกังวล ว่าอาจจะมีเหตุอุทกภัยต่อเนื่องตามมามากกว่านี้ในหลายพื้นที่ จากระดับน้ำในแม่น้ำชีและเขื่อนปากมูล โดยคำพอง ได้รายงานถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ว่าขณะนี้ได้มีการอพยพของประชาชนออกจากพื้นที่ในหลายตำบล อย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ริมริมแม่น้ำเซบายตอนนี้กลายเป็นทะเลไปแล้ว ข้าวกล้าที่เพิ่งผ่านแล้งมา พอฝนตกชาวบ้านได้หว่านปุ๋ย ข้าวกำลังตั้งตัวฟื้นจากภัยแล้งก็มาโดนน้ำท่วม จนเกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อพืชผลได้ เพราะข้าวที่ใส่ปุ๋ยน้ำท่วมสามวันอาจจะเน่าแล้ว ส่วนข้าวที่ตั้งตัวเสร็จ หากปล่อยทิ้งไว้เกิน 7-15 วันก็จะเสียหายแน่นอน

คำพองระบุต่อว่า ส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ที่ทำให้การไหลของน้ำล่าช้า เช่นการก่อสร้างสิ่งกีดขวางที่มีความจำเป็น เช่นถนนหนทาง การถมที่ขวางลำน้ำ การขุดลอกที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงลึกพอที่จะทำให้ระบายน้ำได้สะดวก อีกทั้งการวางแผนในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงจากเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานีนั้น เป็นไปโดยล่าช้ากว่าที่ควรมาก ทั้งๆ ที่เกณฑ์การระบายน้ำ คือระดับน้ำต้องอยู่ที่ 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจึงจะเปิดเขื่อนได้ ตอนนี้เลยระดับน้ำทะเลปานกลางมา 105 เมตรแล้ว ส่วนการวัดระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ถ้าจะเปิดเขื่อนได้ต้องมีน้ำไหลผ่าน 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตอนนี้ผ่านไปถึง 830 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีแล้ว แต่เขื่อนเพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และต้องใช้เวลาถึง 15 วันกว่าทางน้ำล้น (Spill way) ของเขื่อนปากมูลจะเปิดทั้ง 8 บานและยกระดับให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติของแม่น้ำโขง

 

 

“สิ่งที่น่ากังวล คือ ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเซบก เซบาย อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นท้องทะเลไปแล้ว จะต้องไปลงที่เขื่อนปากมูล ปริมาณน้ำมหาศาลจากลุ่มน้ำชีก็กำลังลงมาสมทบ ดังนั้น อุทกภัยที่หนักกว่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้”

คำพองกล่าว

คำพองระบุอีกว่าขณะนี้ พรรคอนาคตใหม่ในสาขาของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางลุ่มน้ำชี จังหวัดลุ่มแม่น้ำมูล เซบก เซบาย ได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ โดยจะเป็นหน่วยประสานรับเรื่องร้องทุกข์ในจุดที่หน่วยงานอื่นๆ เข้าไม่ถึง จะประสานให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือ รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้

นอกจากนี้ อย่างในจังหวัดอำนาจเจริญที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ประจำจังหวัดที่มีบุคลากรที่เป็นแพทย์ ก็ได้มีการลงไปตรวจสุขภาพของชาวบ้าน ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อพยพหนีน้ำมา โดยจนถึงขณะนี้ได้ทำการตรวจไปทั้งสิ้น 200 คน แล้ว

ทั้งนี้ สิ่งที่ตนคิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนอีกประการหนึ่ง ก็คือการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการระบายน้ำ การเปิดเขื่อนปากมูล เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้ทันกับมวลน้ำที่ลงมาจากลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำเซบก เซบาย ซึ่งเป็นจำนวนน้ำที่มหาศาลมาก ในด้านนี้สาขาของพรรคจะได้ประสานงานไปทางหน่วยงานให้รีบแร่งดำเนินการ ถ้าไม่ไหวจริงๆ อาจเสนอให้มีการผลักดันน้ำไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน รวมทั้งนาที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ อย่างน้อยขอให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้การสูญเสียกระจายพื้นที่ไปมากกว่านี้

นอกจากนี้ คำพองยังระบุว่าพรรคอนาคตใหม่ในแต่ละสาขาจังหวัดจะรีบเร่งประสานงานในเรื่องนี้ รวมทั้งการทำข้อมูลในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะกำหดเป็นข้อเสนอในทางนโยบายการจัดการน้ำในระยะยาว เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากต่อไป