fbpx

“อนาคตใหม่” ชิงนายก อบจ. นนทบุรี “ดร.ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ” ชนะประชันวิสัยทัศน์

 

พรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมประชันวิสัยทัศน์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนที่จะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี ในนามของพรรคอนาคตใหม่ ท่ามกลางสมาชิกพรรคที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ล้นห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

 

 

กิจกรรมเริ่มด้วยการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวทั้ง 2 คน คือพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

 

 

เริ่มต้นที่พิชเยนทร์ นำเสนอภาพฝันของจังหวัดนนทบุรีของทีมในอีก 20 ปีข้างหน้า พร้อมแผนการกระจายระบบคมนาคมและบริการสาธารณะเพื่อขยายโอกาสออกไปสู่ทุกส่วนของจังหวัด โดยมีการนำข้อมูลประชากรและแนวโน้มการขยายตัวของประชากร รวมทั้งผลสำรวจความคิดเห็นและการทำวิจัยพื้นที่มาใช้ในการออกแบบนโยบาย พร้อมกันนี้ยังได้แสดงวิสัยทัศน์นโยบายในด้านต่างๆ เช่นการขยายโอกาสทางการศึกษา การสร้างนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกฝีมือแรงงานและภาษา การจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะ ระบบการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงบล็อคโซนต่างๆ เป็นต้น โดยจะมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการออกแบบนโยบายและการบริหารจัดการ

 

 

ด้านไพบูลย์ กิจวรวุฒิ แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์นโยบาย ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก คือการสร้างเมืองเศรษฐกิจใหม่ เพื่อดึงรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรโดยเฉพาะด้านสมุนไพร ต่อมาคือเรื่องของชุมชนเข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการคูคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะโดยส่งเสริมการคัดแยกพร้อมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู และชุมชน รวมทั้งการนำเอาระบบการให้บริการออนไลน์และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมาใช้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการคมนาคมสาธารณะด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถ EV Bus ที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร เป็นต้น

 

 

จากนั้นเข้าสู่ช่วงของการจับฉลากคำถาม 6 คำถาม จากกรรมการทั้ง 8 คน โดยกรรมการประกอบไปด้วย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค, รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค, ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค, สุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค, ศรายุทธ์ ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรค, และอำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ก่อนที่จะเปิดช่วงให้สมาชิกพรรคและประชาชนที่เข้าร่วมฟังการประชันวิสัยทัศน์ ได้ร่วมถามคำถามกับผู้ประสงค์ลงสมัครทั้งสองทีมด้วย

 

 

พร้อมกับการประชันวิสัยทัศน์ที่ดำเนินไปนั้น ยังได้มีการเปิดลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกันลงคะแนนให้กับผู้สมัครทั้งสอง โดยผลการลงคะแนนออนไลน์ในส่วนนี้จะคิดเป็นสัดส่วน 30% ของคะแนนทั้งหมด และในอีก 70% ที่เหลือมาจากการลงคะแนนโดยกรรมการทั้ง 8 คน โดยเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการทั้ง 8 คน จะให้คะแนนในด้านวิสัยทัศน์นโยบาย 25% บุคลิกภาพ 25% และการตอบคำถามจากกรรมการ 6 ข้อ 50% ทั้งนี้ การประชันวิสัยทัศน์ การตอบคำถาม และการลงคะแนนออนไลน์ได้จบลงในเวลาประมาณ 16.45 น. โดยเมื่อนำผลคะแนนทั้งหมดมาคำนวนรวมกันแล้ว ปรากฎว่าไพบูลย์ ชนะพิชเยนทร์ ไปด้วยคะแนน 57.74% ต่อ 34.96% โดยมีคะแนนงดออกเสียง 7.29%

ส่งผลให้ไพบูลย์ได้เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นนทบุรี ในนามของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึง

 

 

ธนาธรกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับไพบูลย์ และขอบคุณพิชเยนทร์ที่ได้ร่วมการแข่งขันในวันนี้ ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าไพบูลย์กำลังจะต้องเหนื่อยอีกมากในการลงแข่งขันกับผู้สมัครนายก อบจ. คนอื่นๆ ในอนาคต ที่เป็นคู่แข่งที่เข้มแข็งเช่นกัน

 

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราได้เห็นจากวันนี้ คือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นในอนาคต ตนคิดว่าการแข่งขันในวันนี้ คุณพิชเยนทร์และคุณไพบูลย์ไม่ใช่คนที่ชนะ แต่คนที่ชนะคือประชาชนชาวนนทบุรี วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าท้องถิ่น ประชาชนและวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว นี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่น ขอให้ทุกคนได้ก้าวไปด้วยกัน

 

เชิญชมคลิปการประชันวิสัยทัศน์ได้ด้านล่าง

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามการประชันวิสัยทัศน์ของ 2 แคนดิเดตผู้สมัครชิงนายก อบจ. นนทบุรี ในนามพรรคอนาคตใหม่ ระหว่างพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี กับ ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ โดยแคนดิเดตแต่ละคนจะมีเวลานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีคนละ 30 นาที หลังจากนั้นจะเป็นการตอบคำถามของกรรมการและประชาชน สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่ในเขต จ.นนบุทรีมีสิทธิร่วมออกเสียงทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 14.00-16.45 น. บนเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org/vote ร่วมฟัง ร่วมคิด ร่วมเชียร์ ร่วมโหวต ร่วมสร้างอนาคตใหม่ไปกับเรา

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年8月31日周六