fbpx

(คลิป) ยุติระบบราชการรวมศูนย์ ให้ท้องถิ่นจัดการตัวเอง

กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี : ยุติระบบราชการรวมศูนย์ ท้องถิ่นจัดการตัวเอง กระจายความเจริญ

[ ยุติระบบราชการรวมศูนย์ ให้ท้องถิ่นจัดการตัวเอง กระจายความเจริญให้ทั้งประเทศ ].หนึ่งในนโยบายหาเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งผู้คนในท้องถิ่นขานรับ เพราะเห็นว่าเป็นแนวทางสำคัญที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาบ้านเมืองของตนได้อย่างยั่งยืน นั่นคือนโยบายที่มีชื่อว่า “ยุติระบบราชการรวมศูนย์”.หนึ่งในเมืองใหญ่ที่เห็นว่า การคืนอำนาจการจัดการ ทั้งงบประมาณ และกำลังคน ให้กับท้องถิ่นโดยเร่งด่วน นั่นคือ จ.เชียงราย โดยมี นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเชียงราย พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้น.นักธุรกกิจหนุ่ม ผู้เดินทางเข้าเมืองกรุงเพื่อแสวงโชคอย่างใครต่อใครอีกมากมาย วันนี้ คืนกลับมาสู่บ้านเกิด พร้อมกับความมุ่งมั่นอยากเห็นเมืองเชียงรายเปลี่ยนแปลงพัฒนา แม้นามสกุล “จงสุทธนามณี” จะถูกมองว่า เป็นตระกูลนักการเมืองยิ่งใหญ่ในจังหวัด แต่ กัญจน์พงศ์ ได้พิสูจน์แล้วว่า เขาไม่ได้เดินในเงารอยนั้น ที่คนในตระกูลนี้เลือกสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ.กัญจน์พงษ์ เลือกทางที่ตัวเองเชื่อมั่น เลือกอนาคตใหม่ และพร้อมผลักดันนโยบาย “ยุติระบบราชการรวมศูนย์” เพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月12日周五

 

หนึ่งในนโยบายหาเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้คนในท้องถิ่นขานรับ เพราะเห็นว่าเป็นแนวทางสำคัญที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาบ้านเมืองของตนได้อย่างยั่งยืน นั่นคือนโยบายที่มีชื่อว่า “ยุติระบบราชการรวมศูนย์”

หนึ่งในเมืองใหญ่ที่เห็นว่า ควรต้องคืนอำนาจการจัดการ ทั้งงบประมาณ และกำลังคน ให้กับท้องถิ่นโดยเร่งด่วน คือ จังหวัดเชียงราย โดย กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเชียงราย พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้น

กัญจน์พงศ์เป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้เดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อแสวงโชคอย่างใครต่อใครอีกมากมาย เมื่อเลือกที่จะ คืนกลับมาสู่บ้านเกิด พร้อมกับความมุ่งมั่นอยากเห็นเมืองเชียงรายเปลี่ยนแปลงพัฒนา แม้นามสกุล “จงสุทธนามณี” จะถูกมองว่า เป็นตระกูลนักการเมืองยิ่งใหญ่ในจังหวัด แต่ กัญจน์พงศ์ ได้พิสูจน์แล้วว่า  เขาไม่ได้เดินในรอยเงานั้น ที่คนในตระกูลนี้เลือกสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ

กัญจน์พงษ์ เลือกทางที่ตัวเองเชื่อมั่น เลือกอนาคตใหม่ และพร้อมผลักดันนโยบาย “ยุติระบบราชการรวมศูนย์” เพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า