fbpx

(คลิป) อนาคตใหม่ @อมก๋อย

อนาคตใหม่ @ หมู่บ้านกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

[ อนาคตใหม่ @ อมก๋อย ].Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล, Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล, Nitipon Piwmow – นิติพล ผิวเหมาะ, เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์, สุรชัย ศรีสารคาม และณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยทีมงานพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างเหมืองแร่ถ่านหิน ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้เข้ามาสำรวจ พร้อมทั้งขอประทานบัตรไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2543 บนพื้นที่กว่า 284 ไร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.ที่ผ่านมามีการทำประชาคมหมู่บ้าน และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ เมื่อปี 2554 ซึ่งระบุหลักฐานการประชาคมหมู่บ้านว่าประชาชนในพื้นที่ลงชื่อและลายนิ้วมือให้การเห็นชอบการทำเหมืองด้วย.แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดประชาชนใน อ.อมก๋อย ลงชื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวและได้ร่วมตัวกันก่อตั้งเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย.จากการไปดูพื้นที่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีประชาชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่มาหลายชั่วอายุคน ใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ทำนา ปลูกผักต่างๆ ขณะที่บริเวณลำห้วยเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ.ชาวบ้านในหมู่บ้านกะเบอะดินบอกว่าแม้โครงการนี้จะมีมานานแล้ว แต่พวกเขาแทบไม่ทราบเรื่องกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีส่วนร่วมเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการทำประชาคมหมู่บ้าน มารู้ตัวอีกทีก็จากประกาศที่อำเภอว่าจะมีการทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่นี้แล้ว จึงร่วมกันลงชื่อและคัดค้าน เพราะมีความกังวลว่าคนในชุมชนของตนเองอาจต้องย้ายที่อยู่และก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้ว รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวอมก๋อยที่จะตามมาด้วย.สัปดาห์ที่ผ่านมา ส.ส.ของพวกเราได้นำเรื่องนี้เข้าไปพูดในสภาเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งแก้ไขปัญหา.สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามความคืบหน้าและเรื่องราวของพี่น้องชาวอมก๋อยที่รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวได้ที่นี่ : เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย.#พรรคอนาคตใหม่ #อมก๋อย #เชียงใหม่

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月6日周六

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ศิริกัญญา ตันสกุล นิติพล ผิวเหมาะ เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์  สุรชัย ศรีสารคาม และณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยทีมงานพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างเหมืองแร่ถ่านหิน ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งได้เข้ามาสำรวจ  โดยเอกชนรายนี้ขอประทานบัตร (หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมาย เพื่อให้มีสิทธิทำเหมืองแร่ในเขตที่กำหนด) ไว้ตั้งแต่ปี 2543 บนพื้นที่กว่า 284 ไร่ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ที่ผ่านมามีการทำประชาคมหมู่บ้าน และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยคณะกรรมการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ เมื่อปี 2554  ซึ่งระบุหลักฐานการประชาคมหมู่บ้านว่า ประชาชนในพื้นที่ลงชื่อและลายนิ้วมือให้การเห็นชอบการทำเหมืองด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ล่าสุดประชาชนในอำเภออมก๋อย ได้ลงชื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวแล้ว และได้รวมตัวกันก่อตั้งเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อยด้วย

จากการไปดูพื้นที่จริง ส.ส. และทีมงานพรรคอนาคตใหม่ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์  มีประชาชนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อยู่อาศัยมาหลายชั่วอายุคน ใช้เป็นพื้นที่ทำกิน ทำนา ปลูกผักต่างๆ ในพื้นที่มีบริเวณลำห้วยเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ

ชาวบ้านในหมู่บ้านกะเบอะดินบอกว่าแม้โครงการนี้จะมีมานานแล้ว  แต่พวกเขาแทบไม่ได้รับรู้เรื่องกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีส่วนร่วมเลย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการทำประชาคมหมู่บ้าน มารู้ตัวอีกทีก็จากประกาศที่อำเภอ ว่าจะมีการทำเหมืองแร่ถ่านหินในพื้นที่นี้แล้ว จึงร่วมกันลงชื่อคัดค้าน  เพราะมีความกังวลว่าคนในชุมชนของตนเองอาจต้องย้ายที่อยู่และก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนแล้ว รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวอมก๋อยที่จะตามมาด้วย

สัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคม 2562  ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ได้นำเรื่องนี้เข้าไปพูดในสภาเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งแก้ไขปัญหาแล้ว

หากสนใจติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย  www.facebook.com/sirivatsir/ เพื่อรับรู้ความคืบหน้าและเรื่องราวของพี่น้องชาวอมก๋อยที่รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหว และเพื่อได้เห็นความเดือดร้อนของพวกเขาด้วยตัวเองบ้าง

 

#พรรคอนาคตใหม่ #อมก๋อย #เชียงใหม่