fbpx

(คลิป) เอกภพ เพียรพิเศษ : พื้นที่สาธารณะที่หายไป

เอกภพ เพียรพิเศษ : พื้นที่สาธารณะที่หายไป

[ เอกภพ เพียรพิเศษ : พื้นที่สาธารณะที่หายไป ].เมืองเชียงรายกับเรื่อง "พื้นที่สาธารณะ" คงเป็นปัญหาเดียวกันกับที่อีกหลายๆ เมืองใหญ่ในประเทศไทยประพบเจออยู่ นั่นคือ "ไม่เพียงพอ" ทำให้วันหยุด อยากพาลูกจูงหลานออกจากบ้านไปเดินเล่น สถานที่ที่คิดถึงจึงหนีไม่พ้นห้างสรรพสินค้า.นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หมอเอก Ekkapob Pianpises รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.เขต1 จ.เชียงราย ฉายภาพชัดถึงความสำคัญของพื้นที่สาธารณะที่ขาดหายไป บางแห่งที่ประชาชนใช้อยู่ อาทิ สนามบินเก่า จ.เชียงราย ก็เป็นแค่เพียงสถานที่ซึ่งประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ฯลฯ แต่ไม่อาจพัฒนาสาธารณูปโภคให้ตรงตามความต้องการของผู้คนได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศ ติดระเบียบราชการต่างๆ มากมาย."พื้นที่สาธารณะ" กับเรื่อง "หมอกควัน" ซึ่งคนเชียงรายต้องเจอเมื่อฤดูแล้งมาเยือน นพ.เอกภพ บอกว่า เกี่ยวข้องกันอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเมื่อไม่มีพื้นที่สาธารณะ ก็ไม่มีการสร้างสิ่งแวดล้อม ไม่มีการเพิ่มต้นไม้ ไม่มีการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เมื่อเกิดปัญหาหมอกควันขึ้นจึงส่งผลกระทบรุนแรง.#อนาคตใหม่ #เชียงราย #FutureIsNow

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月5日周五

 

เมืองเชียงรายกับเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” คงเป็นปัญหาเดียวกันกับที่อีกหลายๆ  เมืองใหญ่ในประเทศไทยประสบพบเจออยู่ นั่นคือ ไม่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีเพียงพอจะดึงดูดให้ประชาชนอยากพาลูกจูงหลานออกจากบ้านไปเดินเล่น  สถานที่พักผ่อนในวันหยุดสำหรับคนไทยจำนวนมากจึงหนีไม่พ้นห้างสรรพสินค้า

นายแพทย์ เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ หมอเอก หนึ่งในทีมรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. เขต 1  จังหวัดเชียงราย ฉายภาพชัดถึงความสำคัญของพื้นที่สาธารณะที่ขาดหายไป ยกตัวอย่างพื้นที่บางแห่งในเชียงรายที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อยู่ อาทิ สนามบินเก่าเชียงราย  ก็เป็นแค่เพียงการเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ฯลฯ แต่ก็ได้เพียงเท่านั้นเพราะไม่อาจมีการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้ เพราะนั่นไม่ใช่สวนสาธารณะจริงๆ แต่เป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศ ซึ่งติดระเบียบราชการต่างๆ มากมาย

นอกจากเรื่องดังกล่าว หมอเอกยังเสริมว่า พื้นที่สาธารณะกับปัญหาหมอกควันที่ชาวเชียงรายต้องพบเจอทุกๆ ฤดูแล้ง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเมื่อไม่มีพื้นที่สาธารณะ ก็ไม่มีการสร้างสิ่งแวดล้อม ไม่มีการเพิ่มต้นไม้ ไม่มีการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เมื่อเกิดปัญหาหมอกควันในแต่ละครั้ง จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

 

#อนาคตใหม่ #เชียงราย #FutureIsNow