fbpx

(คลิป) เปิด 5 นโยบาย “อนาคตใหม่” ใช้ “เขย่าท้องถิ่น”

5 นโยบาย เขย่าการเมืองท้องถิ่น

[เปิด 5 นโยบาย "อนาคตใหม่" ใช้ "เขย่าท้องถิ่น"].ก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่ วางไว้ชัดใน 3 เรื่องในการทำงาน ได้แก่ 1.งานในสภาผู้แทนราษฎร ใช้กลไกรัฐสภาผลักดันแก้ปัญหาให้ประชาชน 2.งานสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง ขยายความคิดและอุดมการณ์ของพรรค รวมถึงขยายแนวร่วมในกลุ่มประเด็นปัญหาต่างๆ และ 3.งานการเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งในอนาคคตอันใกล้ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอำนาจกลับไปให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง.แน่นนอนว่าเรื่อง "การเมืองท้องถิ่น" เป็นคำถามที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่ได้รับการซักถามตลอดช่วงการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ บ้างถามถึงวิธีการเป็นตัวแทนพรรค, บ้างถามถึงข้อกำหนด กฎ กติกาของพรรคที่จะใช้ ขณะที่บางแห่งบางพื้นที่ก็เริ่มมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นตัวแทนของพรรคที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่น ทำให้เกิดความข้องใจของผู้คน และเกิดคำถามมากมายว่า "เป็นตัวแทนของพรรคจริงหรือไม่?".พรรคอนาคตใหม่ยืนยัน "เรายังไม่มีผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรค" .ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่สาขาพรรค หรือศูนย์ประสานงานในจังหวัดไหนทั้งสิ้น ขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงการสำรวจพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในการส่งผู้สมัคร การให้กรอบกติกาในเบื้องต้น ซึ่งหากจะมีการรับสมัครทีมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งท้องถิ่น จะให้ส่งแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ไปที่ส่วนกลางของพรรคช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ได้รับรู้พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป.กรอบกติกาเบื้องต้น นอกจากตามที่ได้แจ้งไปบ้างแล้ว นั่นคือ การส่งผู้สมัครเป็นทีม อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือ ทีมผู้สมัครนั้นจะต้องคิดนโยบายเฉพาะของท้องถิ่นมานำเสนอ รวมถึงต้องร่วมผลักดัน 5 นโยบายหลัก ได้แก่ 1. นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน สร้างการขนส่งที่ตอบสนองกับท้องถิ่น 2. นโยบายเปิดข้อมูลรัฐกำจัดทุจริต ให้การบริหารงานในระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส รายรับ-รายจ่าย การประมูล และการตรวจสอบ 3. นโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของประชาชน เปิดให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าจะนำงบประมาณนั้นไปพัฒนาส่วนใด 4. นโยบายด้านการศึกษา จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีผู้แทนภาคส่วนต่างๆในท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมให้ทิศทางกับสถานศึกษา ว่าโรงเรียนจะพัฒนาทางไหน ใช้งบประมาณกับอะไรบ้าง และ 5. นโยบายด้านการจัดการขยะ ต้องการให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การจัดการเพื่อใก้การจัดการและบำบัดในตอนท้ายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.#อนาคตใหม่ #เลือกตั้งท้องถิ่น #FutureIsNow

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月1日周一

 

ก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่ วางไว้ชัดใน 3 เรื่องของการทำงาน ได้แก่ 

  1. งานในสภาผู้แทนราษฎร ใช้กลไกรัฐสภาผลักดันแก้ปัญหาให้ประชาชน 
  2. งานสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง ขยายความคิดและอุดมการณ์ของพรรค รวมถึงขยายแนวร่วมในกลุ่มประเด็นปัญหาต่างๆ 
  3. งานการเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งในอนาคคตอันใกล้ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอำนาจกลับไปให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

แน่นนอนว่าเรื่อง “การเมืองท้องถิ่น”  เป็นสิ่งที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่ได้รับการซักถามตลอดช่วงการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ  บ้างถามถึงวิธีการเป็นตัวแทนพรรค บ้างถามถึงข้อกำหนด กฎ กติกาของพรรคที่จะใช้   

 

ขณะที่บางแห่งบางพื้นที่ก็เริ่มมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วว่า  เป็นตัวแทนของพรรคที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่น ก่อให้เกิดความข้องใจของผู้คน และเกิดคำถามมากมายว่าบุคคลนั้น 

 

“เป็นตัวแทนของพรรคจริงหรือไม่?”

 

พรรคอนาคตใหม่ยืนยัน ณ ขณะนั้น (ต้นเดือนมิถุนายน 2562) ว่า 

 

“เรายังไม่มีผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรค” 

 

และขณะนั้นก็ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่สาขาพรรค หรือศูนย์ประสานงานในจังหวัดฬดทั้งสิ้น ยังอยู่ในช่วงการสำรวจพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในการส่งผู้สมัคร  การให้กรอบกติกาในเบื้องต้น ซึ่งหากจะมีการรับสมัครทีมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งท้องถิ่น จะให้ส่งแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ไปที่ส่วนกลางของพรรคช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ได้รับรู้พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป (ต่อมาได้เปิดช่องทางรับสมัคร เพื่อสรรหาผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ. ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 บนเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org)  

 

กรอบกติกาเบื้องต้น นอกจากตามที่ได้แจ้งไปบ้างแล้ว นั่นคือ การส่งผู้สมัครเป็นทีม อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือ ทีมผู้สมัครนั้นจะต้องคิดนโยบายเฉพาะของท้องถิ่นมานำเสนอ รวมถึงต้องร่วมผลักดัน 5 นโยบายหลัก ได้แก่ 

  1. นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน สร้างการขนส่งที่ตอบสนองกับท้องถิ่น 
  2. นโยบายเปิดข้อมูลรัฐกำจัดทุจริต ให้การบริหารงานในระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส  รายรับ-รายจ่าย การประมูล และการตรวจสอบ 
  3. นโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของประชาชน  เปิดให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าจะนำงบประมาณนั้นไปพัฒนาส่วนใด 
  4. นโยบายด้านการศึกษา จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมให้ทิศทางกับสถานศึกษา ว่าโรงเรียนจะพัฒนาทางไหน ใช้งบประมาณกับอะไรบ้าง  
  5. นโยบายด้านการจัดการขยะ ต้องการให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การจัดการและบำบัดในตอนท้ายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

#อนาคตใหม่ #เลือกตั้งท้องถิ่น #FutureIsNow