fbpx

อนาคตใหม่ เสนอญัตติด่วนขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ “ตรวจสอบการใช้อำนาจ คสช.”

ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รังสิมันต์ โรม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย พีรเดช คำสมุทร ส.ส.เขต 6 เชียงราย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส. เขต 27 กรุงเทพมหานคร และ ฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการขอเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44

รังสิมันต์ กล่าวว่า เหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่เสนอให้มีการตั้งญัตติด่วน  และพรรคร่วมฝ่ายค้านให้การรับรองในเรื่องนี้ ซึ่งตนขอเรียกชื่อคณะกรรมาธิการสั้นๆ ว่า  กรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใข้อำนาจของ คสช. ซึ่งมีเหตุผลในการขอตั้ง ดังต่อไปนี้ 

  1. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ระบอบรัฐประหารที่ถูกสถาปนาภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงอยู่ตราบจนปัจจุบัน การใช้อำนาจตาม ม. 44 ยังเกิดขึ้น แม้เราจะมีรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ก็ยังมีการรับรองให้หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจต่อไปได้ ถึงวันนี้มีการเลือกตั้งแล้ว มีสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อำนาจนี้ก็ยังมีอยู่
  2. ด้วยเหตุนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรง ซึ่งไม่ใช่แค่ก่อนการเลือกตั้ง แต่ยังส่งผลมาจนปัจจุบัน  เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งไม่อาจทำได้ ผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ไม่อาจทำได้  ส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ต้องมีคดีความอยู่ทั้งในศาลยุติธรรมและศาลทหาร ส่งผลกระทบทำให้กลุ่มทุนบางกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป  และจำนวนไม่น้อยไม่อาจดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมที่ดีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และยังรวมถึงส่งผลกระทบต่อข้าราชการที่ถูกโยกย้าย ซึ่งเราไม่มีตัวแทนประชาชนในระดับท้องถิ่นจนกระทั่งตอนนี้

 

“ด้วยเหตุผลนี้ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงมีความประสงค์อยากตั้งกรรรมาธิการเพื่อวินิจฉัยผลกระทบดังกล่าว  โดยหากเกิดขึ้น เราประสงค์จะตรวจสอบตั้งแต่วันทำรัฐประหาร 22 มิถุนายน 2557 จึงถึงวันที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ คสช. ทั้งนี้ การตรวจสอบผลกระทบ เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปว่า หากต้องมีการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไร”

รังสิมันต์กล่าว

 

เขายังเพิ่มเติมอีกว่า จากการที่พรรคอนาคตใหม่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  จึงได้พบว่าการข่มขู่คุกคามยังเกิดขึ้น เช่น กรณี เอกชัย หงส์กังวาล หรือกรณีของ จ่านิว สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ถูกทำร้ายร้างกาย เป็นต้น 

ซึ่งมีลักษณะเจาะจงไปยังกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้าม คสช. หรือสำหรับในภาคการเมือง  ทุกครั้งที่เราเดินทางไปรับฟังปัญหาประชาชน มีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ  

สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นการคุกคาม การใช้สิทธิเสรีภาพยังเป็นปัญหา ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทำได้ไม่เต็มที่ ประชาชนบางคนมีเจ้าหน้าที่รัฐติดตามไปถึงบ้าน ดังนั้นเราต้องการรวบรวมข้อมูลผลกระทบก่อน ส่วนจะนำไปสู่อะไรนั้น เป้าหมายจะชัดเจนขึ้น ถ้าเราได้รับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก คสช.