fbpx

(คลิป) ‘ฝันเฟื่อง เมืองจันท์’ ชวนชาวจันทบุรีวาดฝันเมืองน่าอยู่ด้วยตัวเอง

‘ฝันเฟื่อง เมืองจันท์’ ชวนชาวจันทบุรีวาดฝันเมืองน่าอยู่ด้วยตัวเองปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ร่วมด้วยพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ ส.ส. จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต ชวนสมาชิกพรรค และชาวจันทบุรีที่สนใจ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ในการพัฒนาเมืองจันทบุรีให้ดีขึ้น ในบรรยากาศเป็นกันเองและสร้างสรรค์เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่, พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ จ.จันทบุรี ทั้ง 3 เขต ได้แก่ ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต 1, จารึก ศรีอ่อน ส.ส.เขต 2 และญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 ร่วมกิจกรรม “ฝันเฟื่อง เมืองจันท์”โดยในงานมีการรับสมัครสมาชิก ขายสินค้าที่ระลึกของพรรค และเวทีเสวนพูดคุยร่วมออกแบบการพัฒนาเมือง โดยปิยบุตรกล่าวในหัวข้อ "ปลดปล่อยเมืองจันท์ ทำไมต้องยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์" พิธา กล่าวในหัวข้อ "ท้อนถิ่นมีดี ค้นศักยภาพเพื่ออนาคตไทย" ทั้งนี้ จ.จันทบุรี เป็นจังหวัดที่พรรคอนาคตใหม่ ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมามี ส.ส. ครบทุกเขตปิยบุตร กล่าวว่า อำนาจอยู่ที่คนเมืองจันท์มายาวนานแล้ว แต่วันหนึ่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกวิธีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง แล้วส่งคนจากส่วนกลางมาปกครองเพื่อสร้างความเป็นรัฐให้เข้มแข็ง จนมีรัฐธรรมนูญ 2540 แนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้องค์ประกอบสำคัญของการกระจายอำนาจ หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่การแต่งตั้งมาจากส่วนกลาง ถึงจะเรียกว่าเป็นรัฐที่กระจายอำนาจโดยแท้จริงองค์ประกอบถัดไปคือ ต้องมีภารกิจ หรืองานให้องค์กรเหล่านี้ทำ มีอิสระในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง งบประมาณของท้องถิ่นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้มาจากภาษีท้องถิ่น ไม่ใช่การเอาภาษีท้องถิ่นเข้าไปสู่ส่วนกลางแล้วทยอยกระจายกลับมาทีหลัง อีกองค์ประกอบคือความอิสระของบุคลากร นั่นคือการมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการทำงานท้องถิ่นจริงๆ ไม่ใช่การหยิบยืมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆมาช่วย องค์ประกอบสุดท้ายคืออำนาจในการกำกับดูแลจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ใช่การบังคับบัญชา นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทำได้เพียงกำกับดูแล ไม่จำเป็นที่ท้องถิ่นต้องขออนุญาตส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีอำนาจแทรกแซงการทำงานของท้องถิ่นแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ การปกครองท้องถิ่นถอยหลังเข้าคลองนับตั้งแต่ คสช. ครองอำนาจ เราไม่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง คสช ยังออกคำสั่งปลด-แขวนผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก ในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังเขียนไว้ว่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษอาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ ตลอด 5 ปีมานี้ ภารกิจ อำนาจ บุคลากร และงบประมาณของท้องถิ่นลดน้อยถอยลงไปทั้งในแง่ปริมาณและในแง่ความเป็นอิสระ ราชการส่วนกลางและภูมิภาค มีอำนาจที่เกือบๆจะเป็นการบังคับบัญชาท้องถิ่น ต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากคนในพื้นที่ อาจไม่มีอำนาจทำอะไรได้มากนัก เพราะติดขัดกฎหมายจำนวนมากที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ ในส่วนของสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ที่ผ่านมาพรรคการเมืองไม่ค่อยส่งตัวแทนพรรคลงแข่งเท่าไรนัก จะมีข้อยกเว้น ก็เพียงการเลือกผู้ว่าฯกรุงเทพ เนื่องจาก พรรคการเมืองกลัวคนในพรรคขัดแย้งกันเอง แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เชื่อเช่นนั้น เราเชื่อว่าการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในนามพรรคเป็นความท้าทายไม่ต่างกันกับการเมืองระดับชาติ“มายาคติในหัวคนไทยเมื่อกล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อิทธิพล มาเฟีย คอร์รัปชัน อนาคตใหม่จะลบล้างภาพการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมและเปิดการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ ปฏิเสธการเมืองท้องถิ่นที่ใช้เครือข่ายอิทธิพลแบบเดิม ใช้ตระกูลการเมืองใหญ่ที่คุมจังหวัดนั้นๆลงเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่อยากเปิดให้ใครก็ได้ที่สนใจอยากพัฒนาเมืองของตนเองได้ลงเลือกตั้ง แข่งขันกันด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ จึงอยากเชิญชวนชาวจันทบุรีช่วยกันผลักดันการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาจันทบุรีเท่ากับคนจันทบุรี ส่วนกลางของพรรคอนาคตใหม่จะเข้าไปผลักดันนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ในส่วนของการเมืองท้องถิ่น ต้องขอความร่วมมือจากคนจันทบุรีช่วยกันพรรคอนาคตใหม่จะเริ่มจากการส่งตัวแทนพรรคลงแข่งขันการเมืองท้องถิ่นในบางพื้นที่ ยึดจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ช่วงชิง คำตอบของฝันเฟื่องเรื่องเมืองจันท์เป็นอย่างไรผมคิดว่าคำตอบอยู่ในตัวคนจันทบุรีทุกคน โดยพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของการคอร์รัปชั่นหรืออิทธิพลและตระกูลการเมืองเก่าแก่ของท้องที่" ปิยบุตร กล่าวด้านพิธา กล่าวว่าจันทบุรีคือมหาอำนาจทางทุเรียนของโลก"เมืองจันท์จะน่าอยู่ได้ ต้องมีอัตลักษณ์ที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง แต่ถ้านี่เป็นยอดของบ้าน ฐานบ้านก็ต้องแข็งแรงด้วย สาธารณูปโภค คมนาคมของเมืองจันท์ต้องเข้มแข็งด้วย คนจันทบุรีต้องเตรียมรับมือกับการมาถึงของอุตสาหกรรมทุเรียนจากมาเลเซีย ที่คนมาเลเซียกล่าวว่า เป็นหลุยส์ วิตตอง ในหมู่ทุเรียนด้วยกัน ในตอนนี้กำลังผลิตยังเล็ก แต่อีก 5-6 ปีมาเลเซียจะเข้ามาแย่งชิงตลาดทุเรียนกับไทยแน่นอน ชาวจันทบุรีต้องเตรียมตัวว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของทุเรียนหมอนทองได้อย่างไรให้แข่งขันกับมาเลเซียได้อย่างทัดเทียม" พิธากล่าว หลังจากนั้นปิยบุตร นายพิธา และ ส.ส.จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต ร่วมรับฟังชาวจันทบุรีสะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็นในกิจกรรม "วาดฝันเมืองจันท์" ว่าชาวจันทบุรีอยากเห็นเมืองจันท์เป็นอย่างไร บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายและสนุกสนาน ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนก็ได้มีการสมัครสมาชิก และเลือกซื้อสินค้าพรรคอนาคตใหม่ที่นำมาออกร้านจำหน่ายด้วย

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年6月25日周二

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรค  ร่วมด้วย ส.ส. จังหวัดจันทบุรีที่เป็นอนาคตใหม่หมดจังหวัดทั้ง 3 เขต ชวนสมาชิกพรรค และชาวจันทบุรีที่สนใจ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ในการพัฒนาเมืองจันทบุรีให้ดีขึ้น ในบรรยากาศเป็นกันเองและสร้างสรรค์

เก้าโมงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ศาลากระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี ปิยบุตร แสงกนกกุล  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับ 3 ส.ส. จันทบุรี ฐนภัทร กิตติวงศา เขต 1 จารึก ศรีอ่อน เขต 2 และ ญาณธิชา บัวเผื่อน เขต 3 ร่วมกิจกรรม “ฝันเฟื่อง เมืองจันท์”

งานที่จัดขึ้นนี้ มีการรับสมัครสมาชิกพรรค ขายสินค้าที่ระลึก และเวทีเสวนา พูดคุยร่วมออกแบบการพัฒนาเมือง โดย ปิยบุตร พูดเรื่อง “ปลดปล่อยเมืองจันท์  ทำไมต้องยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์” ในขณะที่ พิธา พูดเรื่อง “ท้อนถิ่นมีดี ค้นศักยภาพเพื่ออนาคตไทย”  

 

 

ปิยบุตร กล่าวว่า อำนาจอยู่ที่คนเมืองจันท์มายาวนานแล้ว   แต่วันหนึ่งประเทศไทยตัดสินใจเลือกวิธีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง  แล้วส่งคนจากส่วนกลางมาปกครองเพื่อสร้างความเป็นรัฐให้เข้มแข็ง จนมีรัฐธรรมนูญ 2540  แนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้องค์ประกอบสำคัญของการกระจายอำนาจก็คือ 

หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่การแต่งตั้งมาจากส่วนกลาง ถึงจะเรียกว่าเป็นรัฐที่กระจายอำนาจโดยแท้จริง

องค์ประกอบถัดไปคือ ต้องมีภารกิจ หรืองานให้องค์กรเหล่านี้ทำ มีอิสระในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  งบประมาณของท้องถิ่นก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้มาจากภาษีท้องถิ่น ไม่ใช่การเอาภาษีท้องถิ่นเข้าไปสู่ส่วนกลางแล้วทยอยกระจายกลับมาทีหลัง 

อีกองค์ประกอบคือความอิสระของบุคลากร นั่นคือการมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการทำงานท้องถิ่นจริงๆ  ไม่ใช่การหยิบยืมบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วย 

องค์ประกอบสุดท้ายคืออำนาจในการกำกับดูแลจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ใช่การบังคับบัญชา นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทำได้เพียงกำกับดูแล  ไม่จำเป็นที่ท้องถิ่นต้องขออนุญาตส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีอำนาจแทรกแซงการทำงานของท้องถิ่นแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ปิยบุตร กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ การปกครองท้องถิ่นถอยหลังเข้าคลองนับตั้งแต่ คสช. ครองอำนาจ เราไม่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง คสช. ยังออกคำสั่งปลด-แขวนผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก ในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังเขียนไว้ด้วยว่า  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ อาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ ตลอด 5 ปีมานี้ ภารกิจ อำนาจ บุคลากร และงบประมาณของท้องถิ่นลดน้อยถอยลงไปทั้งในแง่ปริมาณและในแง่ความเป็นอิสระ  ราชการส่วนกลางและภูมิภาค มีอำนาจที่เกือบๆ จะเป็นการบังคับบัญชาท้องถิ่น ต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจากคนในพื้นที่อาจไม่มีอำนาจทำอะไรได้มากนัก  เพราะติดขัดกฎหมายจำนวนมากที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ 

ในส่วนของสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ที่ผ่านมาพรรคการเมืองไม่ค่อยส่งตัวแทนพรรคลงแข่งเท่าไรนัก จะมีข้อยกเว้น ก็เพียงการเลือกผู้ว่าฯ กรุงเทพ เนื่องจาก พรรคการเมืองกลัวคนในพรรคขัดแย้งกันเอง แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่เชื่อเช่นนั้น  เราเชื่อว่าการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในนามพรรคเป็นความท้าทายไม่ต่างกันกับการเมืองระดับชาติ

 

“มายาคติในหัวคนไทยเมื่อกล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อิทธิพล มาเฟีย คอร์รัปชั่น  อนาคตใหม่จะลบล้างภาพการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมและเปิดการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ ปฏิเสธการเมืองท้องถิ่นที่ใช้เครือข่ายอิทธิพลแบบเดิม ใช้ตระกูลการเมืองใหญ่ที่คุมจังหวัดนั้นๆ ลงเลือกตั้ง  พรรคอนาคตใหม่อยากเปิดให้ใครก็ได้ที่สนใจอยากพัฒนาเมืองของตนเองได้ลงเลือกตั้ง แข่งขันกันด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์

จึงอยากเชิญชวนชาวจันทบุรีช่วยกันผลักดันการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาจันทบุรีเท่ากับคนจันทบุรีเอง  ส่วนกลางของพรรคอนาคตใหม่จะเข้าไปผลักดันนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ในส่วนของการเมืองท้องถิ่น ต้องขอความร่วมมือจากคนจันทบุรีช่วยกัน

พรรคอนาคตใหม่จะเริ่มจากการส่งตัวแทนพรรคลงแข่งขันการเมืองท้องถิ่นในบางพื้นที่ ยึดจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ช่วงชิง  คำตอบของ ฝันเฟื่องเรื่องเมืองจันท์ เป็นอย่างไร ผมคิดว่าคำตอบอยู่ในตัวคนจันทบุรีทุกคน โดยพรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของการคอร์รัปชั่นหรืออิทธิพลและตระกูลการเมืองเก่าแก่ของท้องที่”

ปิยบุตร กล่าว

 

ด้านพิธา กล่าวว่าจันทบุรีคือมหาอำนาจทางทุเรียนของโลก

 

“เมืองจันท์จะน่าอยู่ได้ ต้องมีอัตลักษณ์ที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง แต่ถ้านี่เป็นยอดของบ้าน  ฐานบ้านก็ต้องแข็งแรงด้วย สาธารณูปโภค คมนาคมของเมืองจันท์ต้องเข้มแข็งด้วย คนจันทบุรีต้องเตรียมรับมือกับการมาถึงของอุตสาหกรรมทุเรียนจากมาเลเซีย ที่คนมาเลเซียกล่าวว่า เป็นหลุยส์ วิตตอง ในหมู่ทุเรียนด้วยกัน ในตอนนี้กำลังผลิตยังเล็ก แต่อีก 5-6  ปี มาเลเซียจะเข้ามาแย่งชิงตลาดทุเรียนกับไทยแน่นอน ชาวจันทบุรีต้องเตรียมตัวว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของทุเรียนหมอนทองได้อย่างไรให้แข่งขันกับมาเลเซียได้อย่างทัดเทียม”

พิธาทิ้งท้ายด้วยโจทย์การแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรตัวทำเงินของจังหวัด 

 

หลังจากนั้น ปิยบุตร พิธา และ ส.ส. อนาคตใหม่จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต ร่วมรับฟังพี่น้องประชาชนจันทบุรีสะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็นในกิจกรรม “วาดฝันเมืองจันท์” ได้รับรู้ว่าจริงๆ แล้ว ชาวจันทบุรีอยากเห็นเมืองของตัวเองเป็นอย่างไร  บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายและสนุกสนาน ในเวลาเดียวกันนั้นชาวจันท์หลายๆ คนก็ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของพรรคอนาคตใหม่ที่นำมาออกร้านจำหน่ายด้วย