fbpx

อนาคตใหม่ รายงานผลการทำงานรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

24 มิถุนายน 2562 วาโย อัศวรุ่งเรือง และ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรค  โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทั้งการทำงานนอกสภาและการไปพื้นที่ของแกนนำพรรค รวมทั้งแผนการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะภารกิจที่เชื่อมโยงกัน

 

โดยประเด็นแรก คือการแสดงวิสัยทัศน์ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ซึ่ง ธนาธร ระบุว่าภารกิจหลักที่ประเทศไทยควรจะผลักดันในโอกาสดังกล่าว คือการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง    เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจและเสถียรภาพของประชาคมอาเซียน การพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนในประชาคมอาเซียน การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การก้าวข้ามการแทรกแซงกิจการภายในไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนา การสถาปนาความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่หนทางแห่งการกินดีอยู่ดีของประชาชน และการปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์และประชาคมอาเซียน

 

ในการนี้ ธนาธรยังระบุว่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ควรจะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน ผ่านการจัดเวทีคู่ขนานกันไปกับการประชุมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ธนาธรยังได้แสดงความกังวลต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลก โดยล่าสุด อันเฟรล ซึ่งเป็นหน่วยงานสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับระดับโลก  ได้ประเมินการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดพร้อมกับสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย ว่ารัฐบาลใหม่ยังไม่มีความชอบธรรม การเลือกตั้งที่ผ่านมามีเสรีอยู่บ้างแต่ไม่เป็นธรรม  และได้นำไปสู่รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ กกต.ไม่มีความเป็นกลางในเรื่องที่มาของการเลือกตั้งและการใช้สูตรคำนวณสัดส่วน ส.ส. ซึ่งสอดคล้องกับสื่อระดับโลกอย่าง CNN และ New York Times ยังคงเรียกผู้นำของประเทศไทยว่าเป็นผู้นำรัฐบาลทหาร (junta) อยู่

 

ส่วนประเด็นเรื่องการทำงานคู่ขนานในพื้นที่เชื่อมโยงกับประชาชนในรอบสัปดาห์ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน  ธนาธร เดินทางไปเชียงรายเพื่อสมทบกับ เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. อนาคตใหม่แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงราย มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในปัญหาหลักสามเรื่องด้วยกัน คือปัญหาหมอกควัน  ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการจัดการขยะ และยังได้รับคำร้องเรียนจากคนในพื้นที่ เรื่องที่รัฐบาลให้สัมปทานกับเอกชนเข้าทำเหมืองดีบุกใกล้แหล่งต้นน้ำของชาวบ้านด้วย

 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ กับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อีกหนึ่งใน ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนกรณีรัฐบาลให้สัมปทานเอกชนเข้าทำเหมืองแร่ถ่านหินในอำเภออมก๋อย   ซึ่งมีปัญหาป่าทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ประสบปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินมาโดยตลอด แต่กลับมีการให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนในการทำเหมืองถ่านหิน โดยไม่มีการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนแม้แต่น้อย

ในระหว่างการแถลงข่าว ทีมรองโฆษกพรรคยังระบุว่า  ทางพรรคจะเดินหน้าทำงานในลักษณะนี้เพื่อนำประเด็นปัญหาต่างๆ ของพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่การทำงานในสภาต่อไป

 

นอกจากนี้ยังมีการแถลงถึงกรณีการเสนอกฎหมายของภาคประชาชน   ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มภาคประชาชนไปยื่นหนังสือที่สภาผู้แทนราษฎรในการรณรงค์  “ปลดอาวุธ คสช.” ให้มีการยกเลิกประกาศและคำสั่งต่างๆ ของ คสช. ผ่าน พ.ร.บ.แก้ไข ทบทวน ยกเลิกประกาศและะคำสั่ง คสช. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่หาเสียงมาตั้งแต่ต้น เพราะกฎหมายเหล่านี้หลายฉบับมีปัญหาที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมยุษยชนและขัดกับหลักนิติรัฐ  ซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่จะทำการผลักดันเสนอญัตติให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประกาศและคำสั่ง คสช. เหล่านี้ และจะสำรองที่นั่งในส่วนของกรรมาธิการนี้ให้กับภาคประชาชนภายนอก เพื่อจะได้เข้ามาทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการด้วย โดยคาดว่าจะยื่นญัตติในอีกไม่เกินสัปดาห์หลังวันแถลงข่าว

 

ส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนญนั้น  ทีมรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ระบุถึงสองมาตราสำคัญที่พรรคจะทำการผลักดันให้แก้ไขก่อน นั่นคือมาตรา 279 ที่รับรองการกระทำของ คสช. ที่ผ่านมาทั้งหมด และมาตรา 272 ที่ให้อำนาจแก่ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งวาระของ ส.ว. ที่ยาวนาน 5 ปี จะทำให้มีสิทธิ์เลือกตัวนายกฯ ได้ถึง 2 สมัย

 

ส่วนการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร  วาโยระบุว่าที่ผ่านมา คณะกรรมการจับตากลุ่มทุนผูกขาดของพรรค  ได้ตรวจสอบพบกรณีความเคลื่อนไหวที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนผูกขาดที่สำคัญ  คือกรณีของการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีในสนามบิน ที่แม้ผลออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้ว ว่ากลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มเดิมยังคงได้รับสัมปทานต่อไป แต่ตามเอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมาล่าสุด  ทางพรรคพบว่ามีข้อน่ากังขาในการประมูลหลายประการ ซึ่งพรรคจะผลักดันให้เกิดการตั้งกระทู้ถามในสภาต่อไป

 

นอกจากนี้ ทางพรรคอนาคตใหม่จะได้มีการยื่นญัตติเพื่อตั้งกระทู้ถามในประเด็นสำคัญอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นการลอบทำร้ายนักกิจกรรม การฟื้นฟูผิวถนนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรณีนมโรงเรียน  และการส่งออกช้าง ซึ่งจะเป็นกระทู้สดในสภา หรือตั้งเป็นกรณีให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น  ซึ่งจะได้มีการรายงานความคืบหน้าต่อไป